Pan R. Opara napisał notkę o wspaniałych właściwościach mrożonej cytryny pt. „Magia cytryny”. Zwróciłem uwagę, że jeżeli zaleca już jedzenie całych cytryn, to trzeba ostrzec czytelników..

 ▼ ▼ Ostrzec czytelników przed cytrynami pryskanymi, których skórki nie nadają się do spożycia.  Okazało się, że w Polsce jakoby nie ma podziału w sprzedaży owoców cytrusowych na te spryskane i te niepryskane.

Nie ma odpowiedniego oznakowania dla klientów, oraz wiedzy ludzi o szkodliwościach używanych do konserwacji owoców trucizn.
 
Odpowiedź Opary była zadziwiająca, cytuję:
Pan Opara ominął odpowiedź, sugerując, że on cytryny sam hoduje albo uważa, że jeżeli je kupił, to może nazywać je własnymi. Zdziwił mnie jego opór na moje ostrzeżenie odnośnie zatrutej skórki.
 
Wg wyników dyskusji wśród m. in. toksykologów, podczas wprowadzania ekologicznego znaku Unii Europejskiej „BIO” w Niemczech, w roku 2010, można jeść, przetwarzać skórki od: pomarańczy, mandarynek, grejpfrutów, cytryn i bananów oznakowane przynajmniej znakiem „BIO”.
 
Spożywanie czy przetwarzanie skórek konserwowanych truciznami i woskiem jest szkodliwe dla zdrowia. Nawet po umyciu, nawet po obróbce termicznej skórki cytryn, czy innych owoców cytrusowych obrabianych chemicznie, nie nadają się ani do bezpośredniego spożycia ani do przetworów!
 
Ewentualna „czyszcząca”z  trucizn obróbka chemiczna skórki, musiałaby być tak silna, że właściwości zdrowotne skórki, jej olejki eteryczne i inne składniki zostają w niej zniszczone, jak i sama skórka.
Odpowiednie normy UE po polsku, to:
 
z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do unijnego logo produkcji ekologicznej.
 
Powyższe rozporządzenie trzeba widzieć w połączeniu z
z dnia 5 września 2008 r., ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
Owoce cytrusowe i banany importowane do Polski są z pewnością silnie spryskiwane.  Jedzcie owoce cytrusowe, ale wyrzucajcie ich skórki! Skórki nie nadają się do spożycia, nawet po umyciu, nawet po obróbce termicznej!
 
Podaję, jak rozwiązano informację konsumentów w niemieckich supermarketach
 


Schale zum Verzehr geeignet
Skórka nadaje się do spożycia (ze znakiem „BIO”)
Schale zum Verzehr nicht geeignet.
Skórka nie nadaje się do spożycia
 
Wprowadzenie takiego etykietowania dla minimalnego standardu ekologicznego „BIO” uratuje niejedną osobę w Polsce!
 
Owoce w sklepach związków ekologicznych nie mają etykiet „BIO” z prostego powodu. Sklepy z produktami Demeter, czy Bioland, mają znacznie wyższe standardy kontrolne, niż te z dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące oznakowania „Bio”.
 
Wszystkie produkty rolne związków ekologicznych „Biolandu”, czy „Demeter” nie są spryskiwane chemią w żadnej fazie produkcji:, czyli owoce cytrusowe nie są spryskiwane ani podczas wzrostu drzewek cytrusowych, ani w okresie wzrostu owoców, ani nie są konserwowane chemią dla transportu i później dla sprzedaży w sklepach.
-------------------
Substancje przeciwko pleśni na skórce, wyszczególnione na etykiecie „Skórka nie nadaje się do spożycia” – patrz fotkę w powiększeniu (przez puknięcie w obrazek) są niebezpiecznymi truciznami:
 
Imazalil, nowy związek, jest klasyfikowany w UE, jako niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, w USA EPA kwalifikuje się go, jako prawdopodobnie karcinogenny ( wywołujący raka)
Thiabendazol – jest niebezpieczny dla środowiska
Orthophenylphenol – jest żrący, niebezpieczny dla środowiska
Środek konserwujący Biphenyl (wcześniej: Diphenyl) został w roku 2005 wykreślony z listy dopuszczalnych środków konserwujących w Unii.
 

 
Najważniejszy fragment artykułu Ryszarda Opary „Magia Cytryny”:
 
..”Tymczasem, badania i obserwacje, potwierdzają zadziwiające właściwości mrożonej cytryny. Jest też wiele innych  owoców, które po „przemrożeniu” nabierają nowych super właściwości. Wielu kucharzy w restauracjach, miejscach żywienia zbiorowego, zwyczajowo używało i konsumowało całą cytrynę. Nic nie było wyrzucane. Robili to, być może ze względów oszczędnościowych, ale przy tej okazji wykryto cudowne właściwości właśnie Cytrusów.

Jak zużyć całą cytrynę bez wyrzucania czegokolwiek? Bardzo Proste. Należy włożyć całą dobrze umytą cytrynę do zamrażalnika i kiedy jest ona zamrożona, wziąć tarkę i na grubszych ząbkach zetrzeć na niej całą cytrynę (ze skórką). Tę utartą masę, należy po prostu dodać, posypać każde danie (sałatę, zupy, dania rybne, mięsne, jarskie, lody, ciasta. Nawet do zupki błyskawicznej). Całe jedzenie zyskuje naprawdę świeży, aromatyczny i cudowny smak. (Przy ucieraniu, cytrynę trzeba trzymać w grubej rękawicy kuchennej, bo jest bardzo zimna). Główną zaletą spożycia całej cytryny (oprócz dodawania smaku posiłkom), jest skórka cytryny, która zawiera 5-10x więcej witamin niż sok z cytryny. A tę najlepszą część owoców – większość z nas - wyrzucało!!!

Wykonując prostą procedurę z mrożeniem całej cytryny, ucieraniem jej w jednorazowej porcji i dodawaniem tego do swojego jedzenia czy picia, można spożywać wszystkie odżywcze składniki i być zdrowszym. Jak wykazały badania empiryczne, skórka z cytryny to zdrowe i odmładzające pożywienie zwalczające… także wszystkie toksyczne elementy w naszym ciele. To natura leczy człowieka. To klucz, twoje jedzenie będzie smaczniejsze, będziesz żył dłużej zdrów. Taki jest wielki sekret cytryny.

Cytryna jest cudownym produktem zwalczającym komórki rakowe. Udowodniono, że jest wielokrotnie (10tys. razy silniejsza niż chemoterapia). Bez żadnych, uciążliwych efektów ubocznych – osłabienia, anemii, złego samopoczucia, spadku odporności, wypadania włosów.

Bardzo proszę wszystkich, poinformować swoich znajomych, przyjaciół o korzystnym wpływie cytryny i jej soku w zapobieganiu wielu chorobom. Wybornie smakuje, jest miłe, naturalne i nie szkodzi. A pierwsze przykazanie medycyny: „Primum non nocere” – Po pierwsze nie szkodzić.”
 
 
 
Dalsze komentarze, z notki R. Opary „Magia Cytryny”
 
Panie Adevo,
Wszelkie "dyrektywy" UE Niemiec, są obliczane, na zwiększanie zysków i maksymalnej kontroli społeczeństw. Oraz, oczywiście zwiększanie podatków koniecznych dla opłacania, nieskończonego wzrostu biurokracji w Brukseli.
Tak samo jak "efekt cieplarniany", kontrola emisji Co2; szczepionki etc etc

Ale każdy ma wolny wybór. Robi to co uważa za właściwe.

Ja spożywam i będę spożywał własne owoce, jarzyny, cytryny itd - i jakoś chwalić Boga, do tej pory - na zdrowie nie narzekam.

Pan może wybrać co innego, nawet chemoterapię, choć oczywiście z całego serca Panu nie życzę niczego złego.

Ukłony i Pozdrowienia
 
 
 
Wszelkie "dyrektywy" UE Niemiec, są obliczane, na zwiększanie zysków i maksymalnej kontroli społeczeństw.
----------------------------------------
Jeżeli chodzi o “BIO” to dyrektywa (EG) Nr. 834/2007 Rady Europy z 28. czerwca 2007roku jest słabsza od przepisów niemieckich związków ekologicznych takich jak Bioland, czy Demeter.

Pomimo tego pozwala ona oraz przepisy żywnościowe UE do ZAKAZU SPOŻYWANIA SKÓRKI OD SPRYSKANYCH CYTRYN. Dlatego na każdym opakowaniu nawet 2 cytryn, w każdym sklepie, jest dołączany do opakowania dodatkowy paragon z informacją: UWAGA SKÓRKI CYTRYN NIE NADAJĄ SIĘ DO SPOŻYCIA! Cytryny były obrabiane następującymi środkami -podane są nazwy trucizn.

Zakaz spożywania skórki od cytryn normalnie spryskiwanych środkami chemicznymi nie służy do kontroli konsumentów tylko producentów!

Dyrektywa „BIO” jest reakcją Unii i producentów głównie z koncernów żywnościowych na przepisy związków ekologicznych i rosnące zapotrzebowanie na czystą żywność. Natomiast przepisy ekologiczne, które sobie ustanowiły związki ekologiczne by produkować wg czystych standardów powstały w wyniku oddolnych ruchów ekologicznych i zapotrzebowania społeczeństwa na czystą żywność pod koniec lat 70-ch. W ekologicznym produkowaniu Niemcy są dalej, gdyż mają tańsze możliwości i lepszą infrastrukturę dla dokładnych pomiarów i ich oceny.

Przyczyny ruchu ekologicznego w Niemczech są bardzo ciekawe, ale to byłby już gruby artykuł gdybym o tym napisał. W każdym razie tu nie chodzi o manipulację społeczeństwa, ale o ochronę niemieckiej populacji przed degeneracją.

Dlatego zostałem źle zrozumiany – tak słaba dyrektywa UE jak „BIO” wystarcza by chronić Niemców przed zatrutymi skórkami z cytryn.

Odnośnie postawy handlarzy cytrusami w Polsce to ja sobie to tłumaczę niskimi standardami moralnymi, chciwością i przekupstwem no i brakiem kontroli.

Także w Polsce na cytrynach, pomarańczach, mandarynkach nie „BIO” powinny być paragony z informacją, że skórki nie nadają się do spożycia. Jest Polska w Unii, czy nie jest?
▲ ▲  Artykuł Opary "MAGIA Cytryny" myli.

Artykuł Opary jest niebezpieczny, gdyż nie uwzględnia stopnia zatrucia cytryn. Parę uwag, ale bez pisania notki.
------------------------------------------------
CYTRYNY: NIEOBRABIANE - PODDANE OBRÓBCE – NIEPRYSKANE
Bez analizy laboratoryjnej nie można mówić o usunięciu pestycydów. Używane pestycydy, konserwanty i środki radioaktywne są czynnikami silnie rakotwórczymi.
CYTRYNY NIEOBRABIANE -po zerwaniu są niepryskane natomiast mogły być opryskiwane w fazie dojrzewania na drzewie, czyli głębsze warstwy skórki cytryn zawierają trucizny.
PODDANE OBRÓBCE na drzewie lub po zebraniu ( woskowane, radioaktywnie napromieniowane)
Olejki eteryczne w skórce rozpuszczają większość używanych pestycydów. Trudno usunąć rozpuszczone w olejkach trucizny, szczególnie, gdy chcemy zachować właściwości lecznicze olejków.
Używanie skórek od cytryn normalnie zakonserwowanych chemią i woskiem – powoduje raczej choroby, a nie uzdrawianie!!
Skórek od cytryn konserwowanych nie da się wyczyścić z pestycydów domowymi sposobami!!
----------------------------------------------------------------
ROZWIĄZANIEM SĄ CYTRYNY BIOLOGICZNE - „BIO”
----------------------------------------------------------------
Cytryny „bio” nie są poddawane obróbce oraz nie są pryskane, ich skórka jest wolna od trucizn.
Ekologiczna dyrektywa UE nakazuje by owoce BIO były pozostawiane możliwie w stanie naturalnym. Zabronione jest we wszystkich fazach produkcji zastosowanie radioaktywnego napromieniowania oraz organizmów zmienionych genetycznie.