Marek Sas-Kulczycki Prezes Fundacji NISS potwierdził rozwiązanie Komitetu Wyborczego Wyborców 1Polska Ruch Oddolny!

Marek Sas-Kulczycki  Prezes Fundacji NISS (były bloger Nowego Ekranu Asadow, Legionista świętego Ekspedyta - "O Polskę Chrystusową", założyciel portalu ekspedyt.org) podczas konferencji 31 Sierpnia 2019 roku w Warszawie, potwierdził rozwiązanie Komitetu Wyborczego Wyborców 1Polska Ruch Oddolny.

Z widea konferencji w dniu 31 sierpnia 2019

Pełnomocnik finansowy Komitetu Wyborczego Wyborców 1 Polska Marek Sas-Kulczycki dostał na e-maila meldunek Państwowej Komisji Wyborczej, że Ruch 1Polska został rozwiązany z mocy ustawy. Odpowiedni komunikat PKW ma być opublikowany już 2 września.

Poza tym jest oficjalne rozwiązanie KWW  1Polska - Ruch Oddolny w relacji  Konrada Daniela w wideo

oraz na stronie https://www.kww1pro.pl/ przez pełnomocnika finansowego KWW 1 Polska.

Rozwiązanie nastąpiło nie na skutek decyzji Konrada Daniela, tylko na skutek stanu faktycznego.

Stan faktyczny, który zaistniał polega na tym, że z 17 osób które złożyły podpisy poparcia dla powstania Komitetu Wyborczego Wyborców 1Polska Ruch Oddolny, wystarczająca liczba osób wycofała swoje poparcie. Jest to nieodwołalne. Znaczy, że nie ma ustawowego (patrz u dołu) minimum 15 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego. Wg pełnomocnikaMarka Sas-Kulczyckiego: Rola Konrada nie jest taka jaką on przedstawia.Konrad Daniel nie podjął żadnej decyzji, tylko mógł doradzić, gdyż nie był sygnatariuszem popierającym KWW 1Polska. (1:02:30). Wycofały swoje podpisy prawdopodobnie trzy osoby z 17 będące w KWW 1Polska w tym prawdopodobnie wśród nich Mariusz Olczak, Pełnomocnik wyborczy KWW Jedna Polska - Ruch Oddolny. Z dalszej dyskusji wydaje się, że drugą osobą, która wystąpiła z KWW był  Jan Sposób Koordynator główny budowy struktur lokalnych.

Konrad Daniel  sugeruje w swoim wideo, że pełnomocnik Olczak został zastraszony, chodziło o zdrowie i życie jego rodziny.

Refleksje internautów:

Wiesław JanCała sprawa sprowadza się do przejęcia 1 Polska od Polaków na rzecz polskojęzycznych asymilantów żydowskich, Polinów.

Krzysztof Kornatowicz​:  Gęganie ! ​Konferencja ?! 13 osób na sali, a reszta ma słuchać Jaroszewicza, Dobrzańskiego i innych, którzy zawłaszczają 1Polska ! Nie można zwoływać konferencji z dnia, na dzień !

Andrzej Dymczyk: ​ Dlaczego ukrywamy nazwiska osób, które wycofały poparcie dla KWW?

Wiesław Jan:  Ruch 1 Polska może być Polski tylko przy Danielu Konradzie pod warunkiem, że nauczy się rozpoznawać Polaków od Polinów.

Jan Sposób: ​ Zgłoszenie w trybie wyborczym, podstawą są groźby pod adresem pełnomocnika.

Opinia  blogera Adevo  jest taka, że Marek Sas-Kulczycki, Mateusz Jaroszewicz, Wojciech Edward Dobrzyński , Tobiasz Żuchiewicz i dalsi działają dla Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych z Warszawy.

Daniel Konrad  sugeruje przejęcie ruchu 1Polska przez służby. Faktycznie są przekierowania Internautów z 1Polska na stronę NISS : niss.org.pl i dalsze strony NISS-u jak w3.kww1pro.pl, wsw.sgdw.pl, kww1pro.pl.

Można wyciągać wnioski, że te służby o których mówi Konrad Daniel w wideo to współpracownicy NISS-u.

 

 

Symbolicznie za cały NISS i "Prawo do Życia"  demaskuje się na konferencji wolontariusz ruchu przeciw 5G "Prawo do Życia"  Tobiasz Żuchiewicz.  Tobiasz podczas konferencji nie tylko używał WLAN-Repeatera (wzmacniacza Wi-Fi), ale jak widać na zdjęciach pracowicie pisał SMS-y na smartfonie. Tak zresztą postępują wszyscy dalsi znani w Internecie przeciwnicy ekspozycji mikrofalowej  w Polsce, włączając prezesa Stowarzyszenia "Prawo do Życia" przeciw elektromagnetycznym skażeniom  Zbigniewa Gelzoka. A więc chodzi w Ruchu 1Polska nie tylko o obłudę stosowaną zawodowo przez  polskojęzyczne służby, ale i o hipokryzję Polaków. Dlatego potrzebna jest dla kandydatów 1Polski łopatologiczna wręcz procedura określania własnej narodowości i poręczenia wewnętrzne, ze środowiska. Procedury poleceń na nowego członka jakie zaproponowała podczas konferencji Anna Kazahari stosują przy doborze nowych członków  bardzo skutecznie kluby żydowskie.

Po wpadce Daniela Konrada mógłbym dodać do mojego postulatu ŻŻ jeszcze jeden wymóg dla kandydatów płci męskiej. Kandydaci mogliby deklarować: "nie jestem obrzezany", lub "zostałem obrzezany ze względów zdrowotnych" - co wymagałoby dodatkowego sprawdzenia.

Panie i Panowie nie ma poprawnych etycznie metod! Ta oficjalna poprawność etyczna nie jest słowiańska, tylko pochodzi od pustynnych włóczęgów i złodziei.

Z mojego postrzegania widać metodę Instytutu NISS-u: zagarniać nośne tematy i reprezentując je pozornie, powodować przepływ ludzi do ich organizacji. Dobry plan, gdy się okaże, że mamy do czynienia z Polakami o jednym polskim pochodzeniu. Wtedy plan ostateczny NISS-u sprzedawać ludziom własnego Bitcoina można by poprzeć. Każdy z Instytutu musi się jednak zadeklarować wg postulatu Żadnego Żyda i przedstawić dowody na pochodzenie. Jeżeli tego członkowie NISS-u nie zrobią, to dla mnie jest jasne, że chodzi o wrogie przejęcie Ruchu 1Polska przez polskojęzyczną służbę.

Od początku sukcesu postulatu Żadnego Żyda w 1Polsce i od artykułów NISS-u na tematy Bitcoinów i Navi-Coin byłem wielokrotnie szantażowany. Nie wchodząc w szczegóły, jestem w Internecie z jednym starym zdjęciem, z przed ponad 20 lat.

Dlatego aktualne filmy o mojej osobie mogły być tylko 2 razy przejęte z Internetu. Raz gdy rozmawiałem z moją mamą, a raz z moją szwagierką (miała spreparowanego iPoda). Dlatego nigdy nie reagowałem na żądania okupu w Bitcoinach.

KODEKS WYBORCZY

Art. 89.§ 1.[1] Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania mogą tworzyć komitet wyborczy wyborców.§ 2. Komitet wyborczy wyborców powołuje:1) pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z zastrzeżeniem art.127, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 127. § 3. Pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego powołuje się spośród osób wchodzących w skład komitetu wyborczego.§ 4. Pełnomocnik wyborczy, o którym  mowa  w § 2  pkt 1,  zawiadamia  właściwy organ wyborczy o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców. W zawiadomieniu podaje się imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

Art. 101.§ 1. Komitet wyborczy może ulec rozwiązaniu przed dniem wyborów w trybie przepisów  o jego  utworzeniu,  z zastrzeżeniem § 3(…) § 3. Komitet wyborczy wyborców ulega rozwiązaniu z mocy prawa, jeżeli liczba osób, które utworzyły komitet wyborczy  będzie mniejsza od określonej w kodeksie  minimalnej  liczby  wymaganej dla utworzenia danego komitetu wyborczego wyborców.[1] USTAWA Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (stan prawny na dzień 10 sierpnia 2019 r.)