Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
222 posty 2705 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Demokracja półbezpośrednia

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ostatnio ukazała się publikacja pt. „Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku” w której przedstawiono historię oraz stan obecny, zalety a także wady jak nieskromnie określono - najlepszego systemu politycznego.

Ostrzeżono na wstępie publikacji, że nie jest on produktem eksportowym i nie można go żywcem adaptować. Może być jedynie źródłem przydatnych pomysłów i impulsów dla zainteresowanych jego wdrożeniem w swojej ojczyźnie.

Pojęcie demokracja jest jak z gumy. Nie ma dwóch identycznych systemów politycznych określanych tą nazwą. Granice demokracji wyznaczają dwie skrajne: „socjalistyczna” - 0% władzy ludu oraz „bezpośrednia” – 100% . W światowym rankingu demokracji pierwsze miejsce zajmuje demokracja szwajcarska. Jak ją sami określają  półbezpośrednia.

Federacja Szwajcarii jest podzielona na Kantony i Gminy. Jest wyraźnie określony zakres obowiązków i kompetencji na każdym poziomie. Zarówno Federacja jak również wszystkie Kantony oraz Gminy same sobie ustalają sposób podejmowania decyzji w sprawach publicznych. Każda jednostka terytorialna ma swoją indywidualną KONSTYTUCJĘ.

Elementy demokracji bezpośredniej od zawsze stosowano w położonych w wysokich Alpach, odciętych od świata wioskach i gminach. W latach 30 XIX wieku, w efekcie rewolucji francuskiej kilka Kantonów wprowadziło do swoich Konstytucji zapisy mówiące, że mieszkańcy są suwerenem i muszą ją akceptować w referendum a także mają prawo do inicjatywy ludowej. W Konstytucji Federalnej taki zapis znalazł się dopiero w 1848 roku. W kolejnych latach zakres uprawnień obywateli Szwajcarii sukcesywnie wzrastał - np. w 1874 wprowadzono zapis dający prawo obywatelom do ustawodawczej inicjatywy ludowej. W 1921 roku wprowadzono zapis obowiązkowej akceptacji przez obywateli w drodze referendum wszelkich umów międzynarodowych.

Niepodważalne zalety demokracji szwajcarskiej realne prawo obywateli do weta decyzji reprezentantów oraz do stanowienia prawa ponad ich głowami ma w porównaniu do demokracji przedstawicielskiej trzy istotne zalety. Mobilizuje polityków do współpracy, podejmowania wieloletnich projektów oraz umożliwia racjonalną gospodarkę finansami publicznymi.

Szwajcarska demokracja zmusza polityków różnych opcji do poszukiwania rozwiązań kompromisowych. Podejmowanie przez większość parlamentarną kontrowersyjnych decyzji grozi jej odrzuceniem przez suwerena. To się politykom nie opłaca. Zamiast ze sobą permanentnie walczyć poszukują rozwiązań, które zaakceptuje większość obywateli.

50 lat temu cztery główne partie Szwajcarii zawiązały bardzo wielką koalicję zwaną „magiczną formułą”. Od tego czasu skład rządu praktycznie się nie zmienia po wyborach . Rząd zawsze ma poparcie zdecydowanej większości (ok. 90%) Zgromadzenia Narodowego. Przy „okrągłym stole” politycy od prawicy do lewicy debatują tak długo aż osiągną kompromis.

Demokracja bezpośrednia umożliwia politykom realizację planów wieloletnich. Należy jedynie przekonywująco uzasadnić potrzebę ich realizacji. W przypadku demokracji reprezentacyjnej ugrupowania rządzące nie chcą realizować planów wieloletnich pozytywnych efektów których można oczekiwać po dłuższym okresie czasu. Rozpoczęcie takich planów grozi ich inicjatorom porażką wyborczą.

Demokracja bezpośrednia = racjonalna (oszczędną) gospodarką finansami publicznymi. Referenda finansowe blokują zbędne wydatki oraz akceptują wydatki na projekty wieloletnie. Niemożliwy jest „gabinetowy” lobbing grup interesów - lekarzy, prawników, rolników, policjantów, itd. Grupy interesów mogą załatwiać dla siebie ulgi, przywileje etc. wyłącznie poprzez inicjowanie stosownych referendów na ten temat. Szwajcaria dzięki temu jest odporna na kryzysy. Wymownym przykładem efektów bezpośredniego podejmowania decyzji finansowych było referendum przeprowadzone w 2001 roku na temat projektu pt. „Hamulec zadłużenia publicznego”. Uzyskał on 80% głosów poparcia i w przeciągu dwóch lat jego stosowania zmniejszyło się zadłużenie Szwajcarii z 55% do 35% PKB.

Rzeczywiste i urojone wady demokracji szwajcarskiej

Przeciwnicy demokracji bezpośredniej za dyskwalifikujące ją uważają
trzy właściwości:

- zagrożenie dla wszelkich mniejszości wynikające z prawa „dyktatury większości”,
- przekonanie, że „prosty lud” nie potrafi podejmować rozsądnych decyzji politycznych.,
- spowolnienie procesu ustawodawczego.

Demokracja bezpośrednia = dyktatura większości . Każdy z nas należy do jakiejś mniejszości czy małej grupy interesów. Groźba dyskryminacji przez większość stanowi skuteczną blokadę demokracji bezpośredniej.
Wprowadzenie demokracji bezpośredniej udało się jak dotychczas jedynie Szwajcarom w 1848 roku. Był to efekt trzech sprzyjających okoliczności.:

• pokojowego zakończenia ponad trzydziestoletniej wojny polityczno-religijnej, która przekonała ich, że narzucanie mniejszościom swoich poglądów nie prowadzi do niczego dobrego,
• lud był przekonany do zalet demokracji bezpośredniej po stosowaniu jej z powodzeniem od zawsze w swoich małych ojczyznach: dolinach, wioskach i gminach,
• po wojnie polityczno- religijnej ugrupowania polityczne były bardzo osłabione i nie miały możliwości blokady „władzy ludu”.

Nie ma jednoznacznej oceny skali dyskryminacji mniejszości w czasie 150 lat władzy ludu w Szwajcarii. „Istnieją różne opinie na temat poziomu łamania praw obywatelskich wybranych mniejszości w procesach demokracji bezpośredniej. Bruno S. Frey oraz Lorenc Goette wyciągają ze swoich badań wnioski i są przekonani, że demokracja bezpośrednia nie ogranicza praw mniejszości. Z kolei Adrian Vatter wykazał, że w 2/3 przypadków decyzje narodu wypadły na niekorzyść określonych mniejszości”.

Polityką powinny zajmować się osoby kompetentne – prosty lud się do tego nie nadaje. To jeden z głównych argumentów przeciwników demokracji bezpośredniej. Jest to błędny populistyczny argument. Jak wykazują badania poziom kompetencji wyborców nie ma istotnego znaczenia dla wyniku referendów. Czym kierują się obywatele uczestniczący w referendach? Wolf Linder oceniając wyniki głosowań w Szwajcarii wymienia trzy różne motywy podejmowania decyzji w referendach:

1. wyborca głosuje „portfelem” tzn. optymalizuje własne, indywidualne korzyści i w zależności od tego oddaje głos za lub przeciw,
2. wyborca głosując kieruje się tym co sugeruje mu opcja polityczna ,której jest sympatykiem,
3. wyborca kieruje się „sercem” tzn. oddaje głos taki, który sugerują mu jego autorytety – religia, stowarzyszenia, tradycja etc.

Poza tym ludzie mają prawo popełniać błędy, a w warunkach demokracji bezpośredniej dysponują instrumentem, który umożliwia ich korektę.

Demokracja bezpośrednia wydłuża proces podejmowania decyzji. Tak to prawda. Ale czy to jest istotna wada? Praktyka udowodniła, że szybkie decyzje nie koniecznie są rozsądne. Mądrości ludowe mówią
jednoznacznie: Co nagle to po diable”, „Śpiesz się powoli” a krawiecka mądrość mówi „Siedem razy mierz a raz krój” czyt. „Zanim podejmiesz decyzję siedem razy się zastanów”.


Po przeczytaniu publikacji „Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wieku” dla pragnących skorzystać z jej tytułowej sugestii wynika następująca konkluzja. Wdrażanie systemu demokracji bezpośredniej w kraju trzeba rozpocząć od:

1. Przekonania, uspokojenia, zabezpieczenia wszelkich legalnych mniejszości religijnych, narodowych, obyczajowych, intelektualnych jak również ekonomicznych, że po wprowadzeniu realnego prawa suwerena do sprawowania zwierzchniej władzy bezpośrednio – nic złego im nie grozi. Na przykład umieścić w Konstytucji wykaz spraw zagrażających ich inności tak aby nie mogły być przedmiotem referendum.

2. Zmiany prawa dotyczącego tzw. jednostek terytorialnych na takie, aby były one autentycznie samorządne. Analogicznie jak w Szwajcarii Zgromadzenie Narodowe powinno ustalić dla naszych jednostek terytorialnych jednoznaczny zakres obowiązków i kompetencji. Jednocześnie pozostawiając im pełną swobodę sposobów podejmowania decyzji i ich realizacji.

Sprzyjającym okresem rozpoczęcia wdrażania demokracji bezpośredniej jest czas kryzysu politycznego. Opór polityków przed degradacją z uprzywilejowanej pozycji alfa jest wtenczas najmniejszy.

przekazane przez:

Zdzisław Gromada

zdzislaw.gromada@gmail.com

KOMENTARZE

 • Różne, ale bezpośrednia demokracja nie możliwa.
  Super już dwóch zajmujemy się tematem tabu, czyli „Demokracją”. Już byłem ostrzegany jak bardzo mogę sobie zaszkodzić, a nawet stracić życie. Ale co to za życie po kradzieży przez oszustów wszystkiego? Dlatego, prawdą być może, że „Kalendarz Majów” już niedługo, kończy się dla wszystkich. Prawidłowo w założeniach „DB” jest tylko kilka punktów, a resztę należy wprowadzić Polską demokracją cyfrową, która oczywiście posiada „geny” z rodziny Słowian, ale nie jest żadnym systemem politycznym. Podobnie w Szwajcarii wg powyższego opisu: 1. wyborca głosuje „portfelem” tzn. optymalizuje własne, indywidualne korzyści i w zależności od tego oddaje głos za lub przeciw, 2. wyborca głosując kieruje się tym co sugeruje mu opcja polityczna ,której jest sympatykiem, 3. wyborca kieruje się „sercem” tzn. oddaje głos taki, który sugerują mu jego autorytety – religia, stowarzyszenia, tradycja etc.
 • Eurostat i Bank Światowy.
  Najlepszą recenzją dla szwajcarskiej demokracji są statystyki eurostatu i Banku Światowego, w których Szwajcaria prezentuje się REWELACYJNIE ! A trzeba pamiętać, że w praktyce jej jedynym "zasobem naturalnym" jest właśnie demokracja bezpośrednia.

  Administratorzy, ten tekst powinien być promowany na SG.
 • @autor
  Jak byś opisał - nazwał system konstytucyjny RzBiK?
 • @carcajou 23:51:18
  System konstytucyjny Rzbik jest systemem przedstawicielskim z hierarchią i podziałem władzy.
  Aktualnie mamy do czynienia z formą rządu, którą nazwałbym:
  Radą Zakładową Blogerów Nowego Ekranu
  z chwilą gdy osiągniecie jakiś wpływ poza NE np. w S24 nastąpi wg mnie przekształcenie Rady Zakładowej Blogerów NE w Samorząd Związku Blogerów. System konstytucyjny samorządu z przedstawicielami i z piramidką władzy, nazywa się przy tej samej konstytucji Rzbika dalej systemem przedstawicielskim.
 • @goodness 21:51:48
  Widzę, że błądzisz. W polityce nie chodzi o głosy, tylko o władzę i o dostęp do władzy.
  DB to system, w którym władza jest wykonywana bezpośrednio przez naród przy pomocy referendów, wiecowań, głosowań z quorum, ankiet oraz w Internecie popularnych wykopywań i zakopywań jak na wykopie.pl

  W ustroju Demokracji Bezpośredniej w urzędach siedzą zawodowcy, którzy podlegają ocenie rocznej, czy miesięcznej ludzi, których obsługują, swoich klientów. Lud patrzy pracownikom administracji na ręce. Przy zbyt niskich średnich ocenach od ludu, urzędnik musi swoje stanowisko opuścić.
 • @adevo 00:20:57
  RzBiK to próba nawiązania do tradycji I RP - uwspółcześniona tradycja. Samorządy? Nie sądzę, oby nie, prędzej stado RzbiK-ów.
 • @carcajou 01:05:39
  Stado Rzbików na ogrodzonym internetową siatką pastwisku.
 • @adevo 02:07:11
  Nie. "Jako w VIRTUALU tako w REALU ..." Nie uczono cię tego?
 • @adevo 00:42:26
  Prawda nie rozróżnia naukowca od robotnika. Jest linią prostą do celu. Kombinowanie we mgle o 50% jest zwykłą katastrofą. Przyjrzyj się uważniej moim schematom i wyrysom, to zobaczysz prawdę.
  W http://Democyfro.blogspot.com uprzejmie zwracam wszystkim uwagę, iż „Demokracja nigdy polityką nie była i nigdy polityką nie będzie”. Zresztą sam o tym piszesz. ( Lud patrzy pracownikom administracji na ręce.) Na czyje polecenie stwierdzasz mój błąd?
 • @goodness 09:05:06
  Czy to co tutaj proponujesz to nowy wirtualny totalitaryzm?

  Społeczeństwo to coś innego niż system informatyczny. To organizm, który nie zawsze postępuje logicznie i kieruje się emocjami. Informatyka musi służyć społeczeńswu, ale nie może za nie wykonywać funkcji życowych. To by oznaczało, że organizm jest w stanie agonii.
 • @autor
  Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Bezpośredniej w Polsce.

  Ja również.
 • Jestem jednostką demokracji
  Wiem, że nie dociera do Ciebie naturalne zjawisko budowy człowieka z żywych cząstek, bo to jest wirtualny totalitaryzm, bez wzajemnego porozumienia i cząstki paznokci bezpośrednio mają rządzić mózgiem. Jestem jednostką demokracji, ale bez zbędnego chciejstwa jakiejś złotej gęsi na złotym łańcuchu:)
 • @goodness 14:15:16 My jesteśmy Polska
  http://m.nowyekran.pl/4db500ce9663fc740c962a0cbfd54949,14,0.jpg
  Prawdziwymi demokratami, są Borgs. Jak zapytasz się jednego Borga, kto Pan jest? to on odpowie We are the Borg - MY jesteśmy Borg. To jest różnica w stosunku do Twojego sposobu myślenia o demokracji.

  Jeśli chodzi o informatykę to my ją potrzebujemy dla pisania programów pozwalających bezpiecznie głosować przez Internet. Popatrz ile list z wynikami głosowania powstało podczas głosowania do Rady Zakładowej NE Rzbik.
  Pewne rozwiązania już są, jak tłumaczenie w angielskim będzie dostępne na stronie tytułowej, to jeszcze raz poinformuję. Korzystajcie z systemu, niestety wymaga on trochę wpracowania w temat.
  http://idb.nowyekran.pl/post/43878,nowa-era-wiecowanie-tekstu
  Googness, gdybyś potrafił informatykę tam zastosować, gdzie ona się najbardziej nadaje: napisać bezpieczny program do głosowania przez Internet..
 • @adevo 15:18:58
  Aby wprowadzić program demokracji na Internet należy sprawdzić jego 100% bezpieczne działanie bez Internetu, w bezpośrednim głosowaniu. Inaczej tylko w strefie sacrum i wirtualnej będziemy głosować jak skończy się Kalendarz Majów. Teraz proszę obserwować, schemat prawidłowej budowy demokracji na Nowym Ekranie, często się pojawia w różnych konstrukcjach i projektach. My Polacy mamy ścisłe umysły i wszystko należy poukładać w kolejności. Budując Polską Demokrację, oczywiście skorzystamy z niektórych dobrych zagranicznych mechanizmów zarządzania. Pozdrawiam

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY