Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
228 postów 3358 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Mikrofale i łupki, Ojcze Rydzyku pomóż Polsce!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Witam, prywatny list do Ojca Rydzyka napisałem już przed 10 dniami, niestety nikt nie odpowiedział, nawet nie potwierdził odbioru. Więc prywatny przemienił się w list otwarty.

Plik oryginalny: http://iddd.de/fale/RydzyklistdoS.pdf

(ciąg dalszy w nowym artykule "O telewizji cyfrowej oraz o programie Indect")

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica

Szanowny Ojcze Rydzyku,
Nazywam się Krzysztof Puzyna. Nie mam jednak nic wspólnego, oprócz nazwiska i pewnego pobieżnego podobieństwa Polaka do Polaka z kardynałem Janem Puzyną.
Zajmuję się szerzeniem prawdy naukowej w tematach narzucanych Polsce przez zagraniczne koncerny, jak skażenia polskich zasobów wody pitnej i geotermalnej podczas poszukiwania gazu łupkowego, skażenia mieszkańców promieniowaniem mikrofalowym, czy skażenia radioaktywne, w ewentualnym przypadku rozwoju energetyki atomowej.
Piszę ten list ze względu na kilkuletnie już prośby różnych osób cierpiących na chorobę mikrofalową lub będących ekstremalnie uwrażliwionych na pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofal. Wśród cierpiących są osoby poświęcone  Bogu, żyjące w klasztorach.
Mnie samemu podwyższa się ciśnienie jak słyszę kłamstwa zagrażające zdrowiu osób Boga w imię gospodarki, zysku, pieniędzy i biznesu antypolskiego.
Drogi Ojcze-Dyrektorze Rydzyku, cieszy mnie aktywny udział społeczeństwa w audycjach takich jak Rozmowy różańcowe, Rozmowy niedokończone, Koronka do Bożego Miłosierdzia.Na polu świeckim nie ma żadnych audycji, które by tak głęboko wiązały i przywiązywały ludzi do jednej instytucji- Mediów Ojca Rydzyka. Radio Maryja i telewizja TRWAM prowadzą wspaniałą pracę duszpasterską- moje Szczęść Boże! Także popularyzacja tematu geotermii, energetyki atomowej oraz próba doktora Zbigniewa Hałata przedstawienia zagrożeń polami elektromagnetycznymi w audycji RM "Spróbuj pomyśleć" zasługuje na uznanie i podziękowanie.
Chciałbym Ojcu Dyrektorowi podziękować za umożliwienie opozycji antyatomowej prostowania marketingowych stanowisk koncernów atomowych. Przez zwycięskie referendum lokalne przeciwko lokalizacji energetyki atomowej w Gąskach przy Koszalinie, uznane już jeden dzień po referendum przez decydentów z Warszawy (13 lutego 2012 roku), wzrosło dodatkowo zaufanie ludności do ekspertów atomowych mówiących w Radiu Maryja.
Z zaufaniem jest jednak tak jak z czystą szklanką. Gdy szklanka jest brudna to można ją wymyć, ale gdy zostanie stłuczona to trudno stłuczkę tak skleić by wyglądała jak nowa szklanka.
W obszarze wydobycia gazu łupkowego wypowiadają się w RM, Tv-Trwam, czy w Naszym Dzienniku, eksperci reprezentujący interesy koncernów wydobywczych. Wtłaczając ludziom do głów konieczność wydobywania w Polsce gazu z łupków, rozpowszechniają politykę amerykańską w stosunku do Polski, czyli robią propagandę antypolską. Jeden z tych ekspertów, sam prawdopodobnie wykradł tajną informację geologiczną o tym gdzie znajdują się złoża gazu, zebraną podczas 50 lat pracy finansowanych z podatków państwowych geologów i pokazał je zachodnim koncernom. Teraz on krzyczy głośno w mediach Ojca Dyrektora, łapaj złodzieja!
W Braniewie,Talisman Investments podał10 lutego 2012, że znalazł gaz na głębokości ponad 500 m. Spółka pracuje na licencjach do poszukiwania gazu łupkowego. Na głębokości 500 m ma być gaz łupkowy? Wszyscy eksperci, łącznie z ekspertem RM profesorem dr hab. geologiem Jędryskiem utrzymują, że łupki leżą w Polsce przynajmniej poniżej 2 km, średnio na głębokości 4 km. Znowu niby przypadkowo firma Aurelian Oil&Gas na koncesji na gaz niekonwencjonalny znajduje gaz konwencjonalny, który jak w Siekierkach koło Poznania są w stanie wydobywać i sprzedawać firmy polskie. Pod pretekstem pomocy technologicznej dla "niedorozwiniętej" technicznie Polski by wydobywać gaz łupkowy sprowadził profesor Jędrysek z USA firmy, które może kiedyś będą wydobywać gaz z łupków, ale aktualnie są zajęte łupieniem łatwo wydobywalnego, płytko położonego i przez to taniego w wydobyciu gazu konwencjonalnego.
Złoża konwencjonalne można przyrównać do żyły złota. Złoża niekonwencjonalne ze względu na koszty i trudności wydobycia są w tym porównaniu ziarenkami złota, które znajdują się w potoku i które trzeba najpierw zauważyć i oddzielić od piasku, żmudną metodą przesiewania i płukania. Nic dziwnego, że firmy najpierw „znajdują” i eksploatują złoża konwencjonalne. Wszak informację geologiczną dostali od złodziei i zdrajców Polski.  
Podobnie jest w Siekierkach, gdzie gaz pali się od miesięcy bez hydroszczelinowania. W Raporcie Siekierki (.pdf, 4MB) piszą o koncesji na poszukiwanie gazu zamkniętego"tight gas" ze źródeł niekonwencjonalnych: - "Projekt „Siekierki” polega na wykonaniu pilotażowego zagospodarowania złoża gazu typu „tight gas” i jego efekty przyniosą pionierskie informacje pozwalające na rozwijanie nowego źródła gazu ziemnego w Polsce. str. 75”. Natomiast, wg mapy Ministerstwa Środowiska z 30.11.2011r. (4 MB) w ciągu roku przekwalifikowano licencję na poszukiwanie gazu w okolicach Siekierek z gazu niekonwencjonalnego tight gas (gaz zamknięty) na gaz ze źródła konwencjonalnego.
W rzeczywistości gaz ziemny konwencjonalny, który potrzeba tylko z olbrzymiego podziemnego zbiornika wypompowywać, jest o wiele tańszy w produkcji. Jego wydobycie nie było i nie jest dla polskich firm problemem. Teraz czynią to też polskie firmy, ale na zlecenie, jako firmy usługowe wydobywające gaz nie dla skarbu państwa tylko dla jakiś tam globalnych spekulantów. Oddają oni jak na razie z opłat licencyjnych jeden procent, np.:Udało nam się dotrzeć do koncesji Marathon Oil z 1 lutego 2010 roku na rozpoznanie i poszukiwanie złóż ropy i gazu w obszarze Brodnica o powierzchni 1088 km,2 opłata licencyjna wynosi ok. 237000 złotych, co daje średnią ok. 218 zł/km2. Dochód gmin ma stanowić 60 procent, czyli 142200 zł. Na tym wydzielonym obszarze znajdują się 23 gminy i miasta. Dochód na jedną  jednostkę administracyjną wynosi więc,  jednorazowo 237000 zł przez 23 równa się 10304 zł na gminę lub miasto. Załóżmy, że gmina ma 10 000 mieszkańców to każdy z nich w gminach w obszarze Brodnicy wzbogaci się w 5 letnim okresie trwania koncesji o ok. jedną złotówkę.. - Tak przewidywałem już w moim artykule z 15.02.2011 r. Krótkie uwagi do projektu Siekierki.
Ojcze Rydzyku my z wydobycia gazu łupkowego żadnych korzyści mieć nie będziemy. Dzisiaj, poszukiwanie gazu łupkowego to antypolska polityka gospodarcza. Proszę spojrzeć powyżej na przykład zysków z licencji na obszarze Brodnicy. Nie będzie drugiego Kuwejtu!  To przekręty ludzi odpowiedzialnych w sensie prawa, ale nieodpowiedzialnych w sensie interesu narodowego. To krzywda z opóźnionym zapłonem wyrządzona Polsce. Zaczęła się ona od sprzedaży informacji geologicznej należącej do Narodu Polskiego. Trzeba, więc zacząć ostrożnie i krytycznie podchodzić do opinii ekspertów prezentujących się w RM.
Proszę Ojca Rydzyka o dopuszczenie do rozpowszechniania w swoich mediach informacji alternatywnych, które reprezentują interesy ludności. W telewizji Trwam mogłem zaobserwować 25 lutego b.r. akcje zarzucania widzów sprzecznymi informacjami przez lobbystę łupkowego pana Jerzego Bielewicza oraz posła Mariusza-Oriona Jędryska. Wpychanie ludziom, chaotycznych sprzecznych informacji bardzo mnie wzburzyło. Dlatego dobrze by było, gdyby Ojciec Rydzyk zaprosił ludzi z naszego obozu. Polaków, którzy chcą być mądrzejsi przed szkodą, czerpiący swoje mądrości z doświadczeń ludzi i prac naukowych zrobionych w USA i w Europie. Wydobycie gazu faktycznie niszczy zasoby wody pitnej i użytkowej, zatruwa żyły wodne i wody geotermalne, niszczy krajobrazy itd.  Wyniki badań i takie wnioski są przedstawiane w pracach przed drukiem opiniowanych.
 rozszczelnianie rur w czasie
Do rysunku powyżej: SCP-sustained casing pressure
Pękanie rur i zabezpieczeń betonowych w otworach wydobywczych i wylewanie się trucizn jest zależne od czasu. Technologia uszczelniania rur wydobywczych betonem jest niezależna od miejsc wydobycia. Rury uszczelnione betonem, stojące pod zmiennym ciśnieniem wewnętrznym i zewnętrznym pracują i pękają, obojętnie czy chodzi o ropę i gaz konwencjonalny, czy o gaz łupkowy. By nie być gołosłownym, proszę popatrzeć na powyższy rysunek.
Widać na wykresie u góry, że już po 2 latach eksploatacji następują pęknięcia i dehermetyzacja przy ponad 20 procent rur poddanych relaksacji ciśnień zewnętrznych i wewnętrznych panujących w rurach (SCP)! Nie ma konstrukcyjnej różnicy w sposobie uszczelniania rur używanych do wydobycia gazu konwencjonalnego, czy do wydobycia gazu w łupkach. Od strony technologicznej przy wydobyciu gazu niekonwencjonalnego, dochodzi do bardzo krytycznego dla środowiska zabiegu szczelinowania hydraulicznego. Zdehermetyzowane rury powodują nie tylko ulatnianie się metanu, ale również przedostawanie się trującej, agresywnej cieczy od hydroszczelinowania na zewnątrz i dodatkowe niszczenie wód podziemnych. Chodzi przy tym, o czas potrzebny do przedostania się trucizn do najbliższych warstw wodonośnych, a nie o czas migracji trucizn przez skały na powierzchnię!
Tego profesor Jędrysek nie podaje w Radiu Maryja, czy w Telewizji Trwam! Aspektów wytrzymałościowych w kontekście czasu oddziaływania, nie podają również, przeprowadzone w roku 2011 na zlecenie MinisterstwaŚrodowiska badania wpływu szczelinowania odwiertu firmy Lane Energy w okolicach Łebienia na środowisko.  Były to badania przeprowadzone krótko po zabiegu hydroszczelinowania. Dla jednego otworu zużyto ponad 17 milionów litrów wody. Do wody dodano około 0,5 miliona litrów środków chemicznych. Na powierzchnię wydostało się tylko około 3 miliony litrów płynu zwrotnego. Cała reszta 14 milionów litrów trującej cieczy z jednego odwiertu pozostała w ziemi! Badania wpływu na środowisko, przeprowadzone bez analizy wpływu czasu procesu technologicznego, nie są objektywnymi badaniami- dotyczą tylko jednorazowego zabiegu hydroszczelinowania. Nie uwzględniają aspektu migracji trujących milionów litrów cieczy do najbliższych warstw wodonośnych, nie uwzględniają pracy rur w odwiertach, ich wytrzymałości w parametrze czasu. Taki polski "raport" nie ma siły wypowiedzi odnośnie perspektyw zagrożenia na środowisko przez szczelinowanie hydrauliczne, jest raportem niesolidnym. Jeśli raport z Łebienia będzie rozpowszechniany, jako dowód nieszkodliwości poszukiwań gazu niekonwencjonalnego na środowisko, to trzeba go nazwać błędnym dowodem: pseudonaukowym kłamstwem w celu uspokojenia mieszkańców.
obetonowanie rur
Rury są poddawane ciśnieniu i temperaturze i dlatego ich materiał i betonowa pieścieniowa izolacja ulegają zmęczeniu, kruszeniu, korozji, rozszczelnianiu.  Metan oraz trucizny wmieszane w wodę wcześniej czy później wydostają się z rur, tak jak na wykresie powyżej. Mamy w USA ponad 1000 udokumentowanych zatruć wody (udokumentowane m.in. poprzez odszkodowania w wyrokach sądowych). Nowe prawo od lutego 2012 roku w Pensylwanii, USA, nakłada na firmę wydobywczą obowiązek odszkodowań, jeśli otwór poszukiwawczy, wydobywczy, czy magazynowy znajduje się w promieniu 1 km od zatrutego zbiornika wody pitnej, czy użytkowej, studni głębinowej itd. Ciężar dowodu, że jest inaczej, w przypadku zatrucia wody w podanym okręgu 1000 metrów od odwiertu spoczywa na firmie odpowiedzialnej za odwiert. To firma musi udowodnić, że wody nie zatruła.
Ojciec Rydzyk dopuszcza, że z pięknej polskiej ziemi, z jej parków narodowych, w imieniu zysku zrobią firmy wydobywcze piekło, a straty będą widoczne nie tylko dla wywłaszczonych ze swojej ziemi Polaków, ale i dla nas wszystkich.
Jeżeli koncerny zniszczą polską ziemię i jej zasoby wodne to wtedy wiarygodność instytucji Ojca Rydzyka Radia Maryja i Telewizji Trwam, nadających od 2 lat propagandę koncernów wydobywczych, spadnie- do zera.
 
Ludzie, wierni, będą Ojca Rydzyka przeklinać za dopuszczenie do podawania fałszywych informacji!
 

 

 

Drugim problemem, który chcę krótko poruszyć są szkody zdrowotne spowodowane przez mikrofale. Telewizja cyfrowa, komórki, smartphones, ipady, ipody itd., cała branża komunikacji bezprzewodowej stosuje pola elektromagnetyczne (PEM) z zakresu mikrofal. Istnieją setki dowodów szkodliwości na zdrowie i psychikę mikrofal. Patrz stronę w Internecie fale.iddd.de

W czerwcu 2011 roku media w Polsce podały, że agenda IARC Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) postanowiła uznać komórki za "możliwie rakotwórcze".  Takie ogólnopolskie ujęcie informacji z WHO mediów w Polsce, pewnie i od Ojca Rydzyka nie odpowiadało jednak prawdzie!
Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC) z ang. International Agency for Research on Cancer) - agenda WHO mieszcząca się w Lyonie we Francji i zajmująca się klasyfikacją czynników i substancji rakotwórczych przekwalifikowała czynnik rakotwórczy: pola elektromagnetyczne (PEM) wraz z PEM od komórek[1] z grupy 3 do grupy 2b - substancje możliwie rakotwórcze dla człowieka, czyli do kwalifikacji, w której się znajduje też trucizna na owady, zabroniona od lat w Europie DDT. IARC wyszczególniła szczególnie komórki z prostego powodu. W kwietniu opublikowano wreszcie rezultaty międzynarodowego projektu badawczego Interphone, który koordynowała IARC i który dotyczył rzadkich form nowotworów układu słuchu ( jak np. nerwiak nerwu słuchowego - Vestibularis-Schwannom ( także Akustikusneurinom; engl.: acoustic neuroma rose) i ich związku z krótkim- raz w tygodniu, telefonowaniem przez komórkę. Związki bezpośrednie pomiędzy nowotworami układu słuchu, a telefonowaniem zostały wprawdzie wyodrębnione z raportu i ukryte dla niewtajemniczonych w dodatku specjalnym, ale pomimo tego zostały uwzględnione i przyczyniły się do rewizji stanowiska IARC i nowej oceny działania pól elektromagnetycznych na rozwój chorób nowotworowych.
Profesor Szmigielski w roku 2001, w podsumowaniu 20 lat obserwacji i badań w swojej pracy pod tytułem "Carcinogenic potency of microwave radiation"[2] stwierdza
"Obecny poziom wiedzy i dowody epidemiologiczne są niewystarczające do osiągnięcia konkluzji, która jasno przemawiałaby za możliwością wywoływania przez mikrofale nowotworów u ludzi. Promieniowanie mikrofalowe powinno być dalej klasyfikowane, jako grupa 3 (Grupa 3 substancje niemożliwe do zaklasyfikowania, jako rakotwórcze dla człowieka) klasyfikacji IARC dotyczącej karcynogenów (związków mogących wywołać ryzyko nowotworzenia)[3]
Teraz jak IARC przekwalifikowała wpływ PEM na rozwój nowotworów,  musi także on zrewidować swoje przestarzałe wnioski, wcale niewynikające z rezultatów jego dwudziestoletniego projektu badawczego. Profesor Szmigielski obawiając się zachodniej inkwizycji naukowej grasującej pod koniec XX wieku, nie wyciągnął w podsumowaniu wyników, swojej 20-letniej pracy prawdziwych, logicznych wniosków – a teraz powinien to oczywiście poprawić, może w taki sposób jak ja już w roku 2005 proponowałem![4]
Szanowny Ojcze Dyrektorze,
Wniosek Lux Veritatis o przyznanie miejsca na multipleksie został odrzucony - zdaniem KRRiT sytuacja finansowa fundacji nie wróżyła powodzenia przedsięwzięcia. Natomiast moim zdaniem, niesłusznie i bez uczciwego podania prawdziwych powodów! Przecież jak czytałem, czy słuchałem Ojca Dyrektora z przydzielonego pasma 8 kanałów użytkowych, tylko jeden kanał zamierzał Ojciec dyrektor zrobić bezpłatnym, pozostałe 7 miały być kodowane i pracować na zysk fundacji. Na pewno to byłby nie tylko lepiej oglądalne, ale przede wszystkim bardziej opłacalny biznes niż jeden kanał na satelicie! Jeśli jednak ostatecznie nie dostaniecie przydziału frekwencji dla telewizji cyfrowej dvb-t to wg mnie będzie to zdrowiej dla ludzi.
 
Sygnały PEM z wieży telewizyjnej są bardzo uciążliwe. Jak podałem powyżej, kwalifikacja IARC udowadnia zasadnicze niebezpieczeństwo, niezależnie od norm progowych tego modulowanego napromieniowania elektromagnetycznego. Wprawdzie wieże nadawcze nie stoją gęsto, ale przynajmniej w tej sprawie miałyby media Ojca Dyrektora moralną przewagę.
W liście z roku 2009 to Prezydenta USA, Baracka Obamy Warning Against Adverse Health Effects from the Operation of Digital Broadcast Television Stations (DVB-T)  (iddd.de/umtsno/rtr.htm#dvbt) lekarze niemieccy piszą:
".. 20 maja 2006 rozpoczęły nadawanie dwie stacje nadawcze telewizji cyfrowej w Rhoen Hesja, obszar Heidelstein i Kreuzberg, w regionie do niedawna cieszącym się raczej niskim poziomem ekspozycji promieniowania elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej. W promieniu ponad 20 km od wieży telewizyjnej odnotowano następujące objawy: stałe bóle głowy, ucisk w głowie, senność, zaburzenia snu, niezdolność do jasnego myślenia, brak pamięci, nerwowe napięcie, drażliwość, uczucie ucisku w klatce piersiowej, wysoki puls, astmę, depresyjny nastrój, całkowite zniechęcenie, zobojętnienie uczuciowe, pieczenie skóry, pieczenie wewnętrzne, osłabienie nóg, bóle kończyn, przeszywający ból w różnych narządach, zwiększenie wagi ciała..."[5]
Rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą satelitarną jest z punktu widzenia ekspozycji ludności przez PEM tak samo zdrowym wariantem jak rozprowadzanie programów telewizyjnych światłowodami.
Może tego sobie Bóg życzy by Ojciec Dyrektor miał na uwadze nie tylko biznesy, ale i etykę katolicką promującą zdrowie ludności.
Byłoby wdzięcznym zadaniem dla RM ostrzec rodziców kupujących bezkrytycznie swoim dzieciom komórki, smartphones, ipody, czy ipady. We Francji używanie komórek przez dzieci jest zabronione.
Martwiąc się, że tak bezkrytycznie i beztrosko się w Polsce dzieje.
 
Z serdecznymi życzeniami
Siły do przekazywania Dobra, które w różnych wymiarach przekazuje nam Radio Maryja. Niech Pan Bóg i Matka Boża błogosławią.
Szczęść Boże
 
Z Hamburga
Mgr inż. Krzysztof Puzyna


[1]Radiofrequency electromagnetic fields (Includes radiofrequency electromagnetic fields from wireless phones)
[2]European Journal of Oncology, 2001
[3]"Taking into advance the above, it is reasonable to assume at the present state of knowledge that the epidemiologic evidences still falls short of their strength and consistency required to come to a reasonable conclusion that MW can cause human cancer. Therefore, MW radiation should be still classified in group 3(unclassifiable as to carcinogenicity in humans) of the IARC classification of human carcinogens."
[4] Patrz 3.1 Bełkotanie profesora Szmigielskiego
7.4 Stanowisko prof. St. Szmigielskiego
 
[5]On May 20, 2006, two digital broadcast television stations went on the air in the Hessian Rhoen area (Heidelstein, Kreuzberg), which until recently had enjoyed rather low mobile phone radiation exposure levels. Within a radius of more than 20 km, the following symptoms that occurred abruptly were reported: constant headaches, pressure in the head, drowsiness, sleep problems, inability to think clearly, forgetfulness, nervous tensions, irritability, tightness in the chest, rapid heartbeat, shortness of breath, depressive mood, total apathy, loss of empathy, burning skin, inner burning, leg weakness, pain in the limbs, stabbing pain in various organs, weight increase.

Media Ojca Rydzyka bardzo jednostronnie, ukierunkowane zostały przez posła Jędryska i lobbystów po linii POPiS.
 
Ojcze Dyrektorze 
 
Niedługo Słupsk i inne miasta stracą wodę pitną. Zbiornik wód głębinowych Bytów dla Słupska i innych miast w okolicy jest już  zatruwany odpadami firmy BNK-Petroleum Inc. ze szczelinowania hydraulicznego. Trzeba informować bez kłamstw! 
 
 
Proszę informować media Rydzyka o tym apelu, tu adresy:
 
Nasz Dziennik
ul. Żeligowskiego 16/20,
04-476 Warszawa
tel. 22-515-77-77
fax 22-515-77-78
 
Redaktor Naczelny:
Ewa Nowina Konopka,
 
Radio Maryja
ul. Żwirki i Wigury 80
87-100 Toruń, Polska
radio@radiomaryja.pl

Telefony:
56-655-23-55 - antena 1 - słuchacze z Polski płn.
56-655-23-56 - antena 2 - słuchacze z Polski płd.
56-655-23-33 - antena 3 - słuchacze z zagranicy
56-655-23-66 - antena 4 - słuchacze z zagranicy
56-655-23-61 - biuro
56-655-23-62 - fax
11-48-56 - nr kierunkowy z USA
 
Fundacja Lux Veritatis
ul. Wiwulskiego 7
51-628 Wrocław
tel. 71-348-29-38
fax 71-348-23-04
www.luxveritatis.pl
fundacja@luxveritatis.pl
 
Wyższa Szkoła Kultury
Społecznej i Medialnej
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń
tel. 56-610-72-00
www.wsksim.edu.pl
wsksim@wsksim.edu.pl
 
Sekretariat TV TRWAM
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 23/35 
tel. (0-56) 610 72 58 
fax. (0-56) 610 72 85 
sekretariat@tv-trwam.pl 
www.tv-trwam.pl
Sekretariat czynny: 
Poniedziałek - piątek 
w godzinach 9.00- 16.00
Redakcja "Informacje Dnia" 
e-mail: informacjednia@tv-trwam.pl
 
Redakcja reporterów "Okiem Kamery" 
e-mail: reporter@tv-trwam.pl
Redakcja programów dziecięcych 
e-mail: dzieciaki@tv-trwam.pl
 
Uwaga, pani Adamska w wideo "obrona konieczna" poleca list do Rydzyka profesorowi Kozłowskiemu
 

KOMENTARZE

 • Nie dziwię się brakowi odpowiedzi
  Nie ten adresat.
 • @gallux 06:58:18
  Jasne, że nie ma odpowiedzi, gdy proputinowscy użyteczni idioci odziewają się w szaty obrońców polskiego interesu narodowego, to należy krzyczeć lub milczeć. Dla mnie taką osobą jest Autor tej prosowieckiej agitki. Podobnie myśli patriota Komoruski-też pogrążony w "głębokiej trosce" o interesy bandyckiego imperium. Ale tak to już z lokajami żyjącymi nad Wisłą bywało, i jak widać, bywa nadal.
 • Autorze
  Niestety wszystko co piszesz jest prawda.
  W USA w niektorych rejonach woda (wlasnie z powodow opisanych w przez ciebie) nie nadaje sie wogole do spozycia.
  Korporacje rzadza wszedzie.
  Za jakis czas, jak bedzie za pozno, ludzie przypomna sobie, ze cos takiego czytali, nie wiem co wtedy beda pic, moze deszczowke?
 • prywatny list do Ojca Rydzyka napisałem przed 10 dniami....
  ~~~
  A co o. Rydzyk ma do tego?

  I w dodatku na tak skomplikowane problemy techniczne ma odpowiadać w ciągu 2-3 dni...

  Drogi autorze czasem trzeba pomyśleć... Zanim zacznie się publikować niewydarzone opinie...
  ^
 • Masz sporo racji
  Pozdrawiam
 • @val 08:31:50
  A już zwłaszcza azotany i E. coli w takiej studni to od gazu, tylko nie wiem głupkowego czy nie.
  A w jednej wsi (interwencję miałam niedawno) ryby w zbiorniku p.poż (sic!) zdechły, bo "zła" firma wodę spuszczała z zastoiska. No. A że zbiornik bez zasilania innego niż deszcze, że przez kwartał nie padało, że im większa willa, tym "bidniejsze" ludzie (czyt. szambo przebite leje się do rowu), to oczywyzda żadnego, ale to żadnego wpływu nie miało na zdechnięcie ryb. Tym bardziej, że urządzili porcesję z chorągiwami. (NIe, ja nic jeszcze nie piłam ani fantacji Wam nie wciskam, opowiadam jak było.)
 • Czy to:
  //Jeśli jednak ostatecznie nie dostaniecie przydziału frekwencji dla telewizji cyfrowej dvb-t to wg mnie będzie to zdrowiej dla ludzi.//

  oznacza, że szkodliwość PEM zależy od nadawanych treści?
 • @Andy-aandy 08:27:14
  *A co o. Rydzyk ma do tego?*
  Ojciec Rydzyk daje wytyczne programowe. Przecież pisze wyraźnie to jest życzenie wielu uczestników Radia Maryja, znaczy sam na taki pomysł to ja wpadłem już przed laty i ludzie walczący do dzisiaj z napromieniowaniem mikrofalami. Na szczególne życzenie paru słuchaczy RM zdjąłem z mojej strony na temat Rydzyka wszystkie listy do niego. Teraz będzie ta strona w najbliższych dniach przywrócona.
  http://www.iddd.de/umtsno/odpsejm/radioRMrydzyk.htm
 • @bez kropki 08:41:44
  val to internetowa menda i jego wpisami proszę się nie przejmować. Już koło 7 rano dał swój najgorszy wpis. Wszystkie melduję jako nadużycie i wymazuję w miarę dostępu do internetu.
 • @Asadow 14:31:42 - będzie zdrowiej!
  Będzie zdrowiej w sytuacji, że społeczność RM zbojkotuje DVB-t
  Ponieważ wiele z nich mieszka poza miastami, nie będzie trzeba dla społeczności Rydzyka budować nowych DVB-t wież przekaźnikowych. Nawet jak przez wykluczenie mediów Rydzyka nie zbudują tylko jednej wieży to okolica bez takiej wieży nadającej silne promieniowanie em. - (zasięg musi być do 30 kilometrów) będzie stosunkowo zdrowsza. Poza tym, Rydzyk może stać się moralnym zwycięzcą.
 • @adevo 15:56:10
  Od miejsca na muxie do budowania nadajników SPECJALNIE dla odbiorców tRWAM baardzo daleka droga :-)

  "Społeczność Rydzyka"? Bardzo delikatnie mówiąc - pokraczne sformułowanie.
 • @Asadow 16:29:06
  wioska Rydzyka? może faktycznie lepiej społeczność katolicka..
 • @Asadow 16:29:06 poparcie dla walczących z PEM
  -do budowania nadajników SPECJALNIE dla odbiorców trwam- to jest twoje twierdzenie.
  Ja pisałem odwrotnie: do niebudowania specjalnie dla odbiorców mediów RM i Trwam jest droga krótka i stosunkowo łatwa - poprzez bojkot zwykłych programów DVB-t co spowoduje wykazanie braku popytu. Brak popytu pociąga za sobą brak podarzy czyli budowy wieży.

  Znane mi są okolice, gdzie gminy starają się zakazać budowy wieży przekaźnikowej DVB-t, ze względu na obciążenie promieniowaniem. Sprawy w toku. Bojkot katolików, odbiorców Tv TRWAM, POMAGA ludziom zobaczyć, że nie są sami i jest dodatkowym argumentem w walce z firmami telekomunikacyjnymi, może nawet dobrym argumentem przed sądem, czy dla następnych gmin.
 • @adevo 16:55:51
  Temat jest dramatycznie ważny ale chyba nie Rydzyk tu pomoże. Od lat wie kiedy nabrać gazu w usta, a kiedy wystrzelić ognistą mową .
  Szkoda
 • @jax 13:28:49
  Jax to ważny temat. Piszę do Rydzyka by dotrzeć do moherów. Masz może sam jakiś pomysł by do nich dotrzeć, pomijając media Rydzyka?
 • @gallux 06:58:18
  A jest fajny filmik na YT jak Ojciec Tadeo jedzie swoim pięknym Maybachem k. Częstochowy gierkówką, ale wg przepisów bo wszyscy go wyprzedzają.
  Wystarczy wpisać tam we wyszukiwarkę: rydzyk, maybach.
 • @jax 13:28:49
  No, bo to cwany żyd.
 • @APGP-Maciej Kowalski 16:50:30
  Ostrzeżenie pierwsze i ostatnie przed wykluczeniem z bloga.
  Szanowny panie Kowalski, pan mi już raz podpadł podając fałszywe linki do zmanipulowanych własnych wiadomości z polityki USA.
  Niewyważone pomysły z fazy projektowania dekretów zostały przedstawione jako ustawy, które weszły w życie.
  Teraz rzuca pan oszczerstwa na człowieka, który jest z pewnością katolikiem i z pewnością nie jest obrzezany. "Cwany żyd" w aktualnym kontekście polskim wcale nie jest przenośnią, tylko prymitywnym wyzwiskiem typu "K". Ja sobie na moim blogu nie życzę ani pieniactwa ani wyzwisk bez pokrycia. Obojętnie przy tym jest, czy to są wyzwiska w stosunku do mojej osoby, czy do innych osób.
 • @adevo
  Sporo słusznych obaw co do gazu łupkowego, ale należy pisać do PiS listy otwarte, to właściwy adresat, a nie jedyne patriotyczne media katolickie. PiS popiera elektrownie atomowe, coraz bardziej mnie zadziwiają.

  Gaz łupkowy powinno się wydobywać wtłaczając np co2 i czystą wodę, to byłoby praktycznie bez ryzyka. Pewnie tak się nie da.

  Co do fal z nadajników telewizji, radia, internetu, telefonii to jest problem. Byłoby dobrze jednak postawić na KABEL tam gdzie się da. Dobrze ekranowany kabel nie będzie taki szkodliwy, w domu komórki wyłączać i przekierowywać na stacjonarny telefon z kabla.

  Wkurzają mnie też napowietrzne linie energetyczne, co za szambo, to zabiera kawał Polski i niszczy nam zdrowie. Do ziemi, obsadzić to jakąś rośliną na biomasę z płytkim ukorzeniem. Dojdą nam miliony ton biomasy rocznie do bilansu, albo jeżeli kable będą świetnie ekranowane... uczynić tam nowe drogi np rowerowe i dla skuterów-motorowerów, innych wolnych pojazdów, zimą nawet trasy biegowe na narty.
 • @Marek Kajdas 15:50:10 odpowiedź świąteczna!
  PiS popiera elektrownie atomowe, wydobycie gazu z łupków i napromieniowanie mikrofalami.
  Gaz łupkowy na razie ekonomicznie można wydobywać tylko jedną metodą hydroszczelinowaniem przy pomocy całej masy chemikaliów. Zauważ inaczej stoi w raporcie z Łubienia. Tu można by zrobić wywiad z technikami, którzy przeprowadzali analizy laboratoryjne.
  Komórki przekierowywać.. To jest oczywiście jakieś rozwiązanie. Nie tylko komórki. Z Internetu korzystać kablowo DSL lub szybciej przez światłowody, a w laptopach wyłączać WLAN. WLAN jest tak samo szkodliwy jak stare – czyli polskie DECT oraz komórki trzymające kontakt ze stacjami bazowymi.
  No cóż, znając sieci mikrofalowe muszę być radykalny i dlatego jestem za zakazem stacji mikrofal tam gdzie ludzie ich nie chcą. Niestety mafia komórkowa wprowadziła przy pomocy PiS-u i PO, że inwestycje wież telefonii komórkowej, jako "inwestycje celu publicznego" są ważniejsze niż plany zagospodarowania przestrzennego. Jedyną możliwością do suwerennych decyzji mieszkańców w Polsce: pozostało referendum lokalne na wniosek mieszkańców. W Gminie Mielno grupa mieszkańców zorganizowała referendum lokalne na wniosek mieszkańców i wygrała. Dzięki lokalnemu referendum i wynikającej z jego rezultatu –Uchwały Rady Gminnej, Mielno pozostanie strefą bez atomu. Atomowa inwestycja w gminie straciła równocześnie rangę celu publicznego. PGE pokonana!! Wg tej samej ustawy można zrobić referenda lokalne w innych gminach, starostwach lub województwach dla zakazu nadajników mikrofal, dla zakazu poszukiwania łupków oraz dla położenia kabli wysokiego napięcia pod ziemią. Pełną izolację pola magnetycznego daje izolacja gazowa.

  http://iddd.de/umtsno/kamionki/kabelwziemib.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY