Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
223 posty 2768 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Shale gas - szok, ogromne straty!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Shale gas - szok, ogromne straty i brak zysków! wg analizy kosztów w wyniku wydobycia gazu łupkowego przeciętna polska rodzina zubożeje o 4448 zł/rok!

7.05.2012r. Krzysztof Puzyna

plik oryginalny, pdf, 465 KB
 
Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce, CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, 6 maja 2012 r.

Wyniki:
Do wydobywania gazu łupkowego społeczeństwo polskie musi dopłacać rocznie min. 21,07 mld zł, gdyby wpływy ze sprzedaży gazu w całości należały do społeczeństwa polskiego lub dopłacać 21,07 mld zł rocznie, jeśli otrzymywałoby ten gaz za darmo. W przeliczeniu na 1 Polaka straty w wyniku wydobycia gazu łupkowego: ·42,85 mld zł/rok: 38,5 mln M = 1112 zł/rok Przeciętna polska rodzina składająca się  z 4 osób zubożeje przez wydobycie łupków o ok. 1000 Euro/rok
 
*Szanowni Państwo
Przesyłamy w załączeniu ostatnie i naszym zdaniem najważniejsze opracowanie dotyczące poszukiwania i ewentualnej eksploatacji gazu łupkowego w Polsce. Przekazujemy do szerokiego wykorzystania. Na ostatniej Konferencji z naszym udziałem w Zamościu, rozdaliśmy I wersję z prośba, aby obecni eksperci (oczywiście prołupkowi) zanegowali lub zweryfikowali dane, liczby, wnioski. Do dnia dzisiejszego nikt niczego takiego nie dokonał. Jeśli Polska ma ponieść tak ogromne straty, pomijając już fakt braku wpływów do budżetu z tytułu opłat za informacje archiwalne,  to zadajmy sobie pytanie - jakie jest prawdziwe dno zafundowanego Polakom szoku łupkowego?
Pozdrawiam wszystkich w imieniu własnym i Zbigniewa Tynenskiego
Teresa Adamska 
Centrum Zrównoważonego Rozwoju, ul. Legionów 2, 90-401 Łódź, Tel./fax: 0 42 633 12 80
 
Pani Adamska nie została zaproszona by przedstawić swoją analizę na konferencję prołupkowców w Warszawie. Konferencja ta odbywać się będzie w języku biznesmenów z USA. Jak widać dla organizatorów  z "Instytutu" Batorego język polski już nic nie znaczy.




Shale Gas Poland 2012: The Energy Independence Conference
May 9th, 2012 (Wednesday), 9:00-17:00, Warsaw, Location: Fundacja im.Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a Więcej tutaj
 
Jednym z uczestników konferencji ma być prof. Jędrysek, który wg własnego przekonania był pomysłodawcą wpuszczenia koncernów USA do Polski. Z poniższej publikacji strategicznego papieru tychże USA inwestorów wynika jednoznacznie, że to oni się sami zaprosili, gdyż powtarzają strategię, którą kiedyś już zastosowali do wydobycia ropy i zadłużenia ZSRR.. Po raz pierwszy upubliczniam ten strategiczny dokument. Ponieważ jest on teraz oficjalnie od paru miesięcy dostępny w Internecie to można sprawdzić moje tłumaczenie  z  11 sierpnia 2011 r. Przykre i wstyd, że dla Ojca Dyrektora Rydzyka ściema niszczycieli Polski jest godna do ciągłego rozpowszechniania w jego mediach. 
 
W opracowaniu Shale Gas and U.S. National Security, Kenneth B. Medlock III, Ph.D. Amy Myers Jaffe, Peter R. Hartley, Ph.D. The James A. Baker III Institute for Public Policy, July 2011 czytamy (tłumaczenie) - strona 45:

"The dramatic lessening of Europe's dependence on Russian gas will likely have considerable geopolitical implications in thwarting Russia's ability to exercise an "energy" weapon or to unduly influence political outcomes on the Continent.European buyers will have ample alternatives to Russian supplies, thereby reducing Moscow's political leverage. This outcome would also contribute positively to the balance of power between Russia and the EU, putting Europe in a stronger position to influence Russian foreign policy near Europe's borders. To wit Europe's high dependence on Russian pipeline natural gas supplies made it difficult for certain European leaders to engage in diplomacy objecting to Russia's invasion of Georgia in 2008 and weakened their support of the shaky election of pro-Western Ukrainian president Viktor Yushchenko, who was negatively targeted by Moscow for his anti -Russian stances."

Dramatyczne zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu będzie miało prawdopodobnie istotne geopolityczne skutki w zablokowaniu Rosji użycia przez Rosję broni -energetycznej- lub w wywieraniu nadmiernego wpływu na politykę kontynentu. Wiele alternatywnych możliwości do rosyjskich dostaw dla europejskich odbiorców zmniejszy polityczny wpływ Moskwy. Taki układ wpłynąłby pozytywnie na równowagę sił pomiędzy Rosją i UE, dałby Europie silniejszą pozycję w wywieraniu wpływu na rosyjską politykę zagraniczną w pobliżu granic Europy.

To znaczy, wysokie uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw rurociągiem gazu naturalnego utrudniły w roku 2008 niektórym europejskim przywódcom zaangażowanie się w dyplomatycznym sprzeciwie wobec inwazji Rosji w Gruzji i osłabiły ich poparcie dla pro-zachodniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w wyborach. Wpływ Moskwy za jego antyrosyjskie nastawienie spowodował też negatywny wynik wyborów.  
 
"A more diverse energy supply for Europe enhances U.S. interests by buttressing Europe's abilities to resist Russian interference in European affairs and help border states in the Balkans and Eastern Europe assert greater foreign policy independence from Moscow."  
 
Silniejsza dywersyfikacja dostaw energii do Europy wzmacnia wpływy USA poprzez  takie umocnienie zdolności Europy by była ona w stanie przeciwstawiać się rosyjskiej ingerencji w sprawy europejskie oraz  udzielać wsparcia krajom ościennym na Bałkanach i w Europie Wschodniej w prowadzeniu niezależnej od Moskwy polityki zagranicznej.

"U.S. coalitions with European nations are an important element to U.S. national security, including efforts to combat international terrorism and prevent humanitarian crises. An energy-independent Europe will be better positioned to join with the United States in global peacekeeping and other international initiatives that might not have the full support of Russia."  
 

Koalicje USA z krajami europejskimi są ważnym elementem amerykańskiej polityki narodowego bezpieczeństwa, włączające wysiłki w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu i zapobieganiu humanitarnych katastrof. Europa energetycznie niezależna byłaby w stanie lepiej wspierać USA w światowych operacjach zabezpieczania pokoju oraz w międzynarodowych inicjatywach, nawet gdyby one nie miały pełnego wsparcia Rosji. 

 
Cytat  z mojego artykułu Raport PIG
(…) odnośnie poczynań profesora Jędryska, cytuję perkun1981:
"Jędrysek kłamie. Tezy o braku w Polsce sił technicznych, finansowych, by "dźwignąć " poszukiwania -są KŁAMSTWEM. O braku rozeznania złóż - też.
Złoża były poznane jeszcze za PRL-u. Odwrotnie. Jędrysek - Mapę Geologiczną Polski wziął i wywiózł prywatnie za granicę. Szukał, szukał "po świecie" kontrahentów, a i tak trafił na...swych kolegów - polskich geologów - pp. Maciołka i Tatysa, tyle że pracujących od ponad 20 lat dla amerykańskiego koncernu FX Energy, który to koncern dostał od Jedryska "najsmaczniejsze" złoża gazu. Daaaawno rozpoznane przez PRL-owskie jeszcze służby geologiczne. A może...było odwrotnie? Może to Oni - Maciołek i Tatys - odnaleźli Jędryska, gdy był Pierwszym Geologiem Kraju?... I tak się dobrze dogadali chłopcy?... Czytamy bowiem na str. samego koncernu FX Energy, że Maciołek już w 1995r. próbował ściągnąć koncern do Polski...Hm...Już wtedy, jak widać - Maciołek miał wiedzę co do złóż w Polsce, a Jędrysek kłamie nt. „hiper-kosztownych poszuuukiwań"

Przecież WSZYSCY w rządzie wiedzą w co ładują kraj. Po każdej wojnie można kraj zabliźnić . Ale TO ŚWIŃSTWO zostanie i będzie krążyć z wodami i zatruwać przez wieki. Nawet Stalin tego nie wymyślił. Tak, Kaczyński też zdradził. 

Czy jest JEDEN poważny i ODWAŻNY polityk w Polsce, który mówi o tej zbrodni (skandal to nie jest to słowo) ZBRODNI na ziemi polskiej? KTO? (...)

Proszę rozpowszechniać analizę kosztów Centrum Zrównoważonego Rozwoju

KOMENTARZE

 • All
  http://www.youtube.com/watch?v=RvwEGLrATAk
 • Tylko to wyliczenie opiera się na...
  1.Będzie degradacja spowodowana wydobyciem.
  2.Niskie opłaty koncesyjne.

  a.Zapytuję się, a dlaczego mamy pozwalać firmom na olewanie ochrony środowiska?
  b.Dlaczego mamy nie mieć zysków z ich wydobycia?

  Będziemy mieć to, na co sami zezwolimy! A sam tekst, mam wrażenie chce nas zniechęcić do wydobywania gazu z łupków!

  Może lepiej napisze pan jakie trzeba by spełnić wymagania by wydobycie było opłacalne. Dla polski nawet wydobycie (jeśliby był wydobywany przez polskie firmy) w cenie jaki importujemy od Rosji byłby opłacalny. Ponieważ te pieniądze pozostawałyby w kraju i uniezależniałoby nas to od rosyjskiego szantażu.

  Czytając pana, mam wrażeni że czytam tekst sporządzony na rosyjskie zamówienie!!!
 • Odezwali się ci na pasku gazpromu.
  Fenomen ropy z łupków. Zdaniem ekspertów gaz niekonwencjonalny – przede wszystkim tani gaz z łupków – to dopiero początek wielkiej rewolucji surowcowej. Dalszy ciąg to tania ropa z łupków. I zasadnicza przebudowa globalnego rynku paliw węglowodorowych. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, w którym na skalę przemysłową eksploatuje się węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych. Ponad 50 proc. amerykańskiego wydobycia gazu pochodzi właśnie z tego rodzaju złóż. Od kilku lat tylko w USA wydobywa się również ropę z łupków. Zasoby tej ropy w amerykańskich złożach są siedmiokrotnie większe niż konwencjonalne złoża w Arabii Saudyjskiej.

  Takie samo pochodzenie, taka sama technologia

  Niekonwencjonalne węglowodory, gaz i ropa, występują w strukturach skalnych tego samego rodzaju. Tyle że odwierty w przypadku ropy są zwykle płytsze, bo złoża łupków roponośnych najczęściej są zlokalizowane na znacznie mniejszych głębokościach niż w przypadku gazu. Czasem nawet zdarza się, że te złoża znajdują się tuż pod ziemią albo na samej powierzchni. Ropa naftowa, podobnie jak gaz ziemny, powstała miliony lat temu w skałach łupkowych. Część zasobów ropy uwolniła się ze skał i przewędrowała w górotworze dużo bliżej powierzchni ziemi. Tam znalazła sobie miejsce w swojego rodzaju „podziemnych pułapkach”. W ten sposób powstały konwencjonalne złoża, eksploatowane już od dawna. Jednak część węglowodorów – zarówno gazu, jak i ropy – pozostała uwięziona w skałach łupkowych jako złoża niekonwencjonalne. Ropę ze złóż łupkowych wydobywa się w zasadzie przy zastosowaniu takiej samej technologii jak gaz. Czyli konieczne jest szczelinowanie hydrauliczne. Bywa, że ze względu na gęstość i lepkość ropy jej wydobycie jest trochę trudniejsze i nieco mniej wydajne, a więc nieco droższe. Ale nie na tyle, aby miało hamować błyskawiczny rozwój eksploatacji ropy z łupków. Z danych w USA wynika, że koszty odwiertów są porównywalne. Odseparowanie ropy od użytej do szczelinowania wody technologicznie nie sprawia trudności. Problemem stawała się drożyzna na rynku paliw.

  Bo było za drogo

  Fenomen „taniej” ropy z łupków jest efektem niebotycznie wywindowanych światowych cen tego surowca. Pod koniec lat 90. ropa kosztowała poniżej 10 dol. za baryłkę, teraz powyżej 100 dol Gaz jest obecnie znacznie tańszy niż ropa. Nie tylko w USA. Także na rynkach światowych. A spadek jego cen zawdzięczamy właśnie wydobyciu błękitnego paliwa z amerykańskich skał łupkowych. Trudno przesądzić, czy taki spadek cen powtórzy się na rynku światowym w przypadku ropy. Na razie powtarza się w Stanach Zjednoczonych, choć ropę z łupków wydobywa się tam zaledwie od kilku lat, więc zrozumiałe, że na razie tempo spadku cen jest niższe niż gazu z łupków. Kiedy rozpoczęto stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego, przypuszczano, że większa lepkość ropy będzie przeszkodą w wydobyciu ze złoża. O wiele bardziej opłacalne wydawało się inwestowanie w wydobycie gazu i na ten cel przeznaczono ogromną większość środków. Tym bardziej że w połowie ubiegłego dziesięciolecia ceny gazu też były bardzo wysokie. Ale dzięki wydobyciu gazu z łupków w USA w latach 2008–2009 ceny te spadły ponad czterokrotnie. Dziś za 1000 m3 błękitnego paliwa płaci się tam 70–80 dol. I niektóre amerykańskie firmy oceniły, że bardziej opłaci się inwestować w wydobycie ropy z łupków. Bo jej ceny niepowstrzymanie szły w górę w USA (na świecie ropa drożeje nadal). Do tego coraz częściej powtarzała się prognoza o wyczerpywaniu się światowych zasobów ropy w złożach konwencjonalnych. W efekcie w zdumiewająco szybkim tempie rośnie wydobycie ropy z łupków, a amerykańskie koncerny jako pewnik przewidują szybkie zwiększanie jej wydobycia. Tym bardziej że udokumentowane amerykańskie zasoby są o wiele większe od złóż konwencjonalnych i ropa z łupków zapewni Stanom uniezależnienie się od eksportu. Tak jak to się stało z gazem. W latach 2005–2006 ok. 60 proc. paliw płynnych na rynku USA pochodziło z eksportu. Do 2010 r. ten udział spadł do 50 proc. Eksperci oceniają, że za kilka lat zmniejszy się do 37–35 proc., a może jeszcze bardziej.

  Inwestować z Amerykanami

  Na amerykańską ropę z łupków postawili Norwegowie. W 2012 r. koncern Statoil zainwestuje 17 mld dol. w wydobycie ropy i gazu, o 1 mld dol. Więcej, niż zaplanował. Norweski potentat wyjaśnił mediom, że dodatkowe kwoty są konieczne z powodu przyśpieszenia realizacji planów wydobycia ropy naftowej z łupków bitumicznych w Stanach Zjednoczonych. W październiku ub.r. Norwegowie za 4,4 mld dol. przejęli amerykańską firmę Brigham Exploration, która ma złoża łupków roponośnych w stanach Montana i Dakota Północna. Statoil ma również udziały w amerykańskich koncernach wydobywających gaz z łupków, ale ze względu na jego bardzo niskie ceny priorytetem Norwegów stała się ropa z łupków. Statoil nie jest jedynym inwestorem zainteresowanym tym amerykańskim surowców. Na początku 2012 r. francuski koncern paliwowy Total, hiszpański Repsol, japoński Marubeni i chiński Sinopec zainwestowały łącznie blisko 7 mld dolarów w wydobycie ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych. Podpisany 16 kwietnia br. pakiet porozumień między amerykańskim ExxonMobil i rosyjskim Rosnieftem zawiera postanowienia o inwestycjach w wydobycie na obszarach USA i Kanady. Rosnieft m.in. przejmie 30 proc. akcji w spółkach ExxonMobil wydobywających „ropę i gaz z trudno dostępnych złóż w Teksasie oraz Kanadzie”. Eksperci uważają, że chodzi właśnie o złoża niekonwencjonalne.

  W Polsce mamy ropę z łupków

  Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego wytypowali obszary naszego kraju, na których może występować ropa z łupków. Szacunkowo określili zasoby tego surowca w raporcie, opracowanym przy współpracy z amerykańską służbą geologiczną (USGS), przedstawionym 21 marca br. Maksymalnie mogą one wynosić 535 mln ton. Autorzy raportu za najbardziej prawdopodobną uważają wielkość zasobów 215–268 mln ton. To jest do 10,5 razy więcej od dotychczas udokumentowanych złóż ropy konwencjonalnej, obliczanych na 26 mln ton. Łączna wielkość polskich zasobów ropy – niekonwencjonalnych i konwencjonalnych – wystarczyłaby na 10–12 lat pełnego zaopatrzenia kraju w płynne paliwa, bez żadnego importu. Z map wynika, że największe złoża znajdują się w okolicach Warszawy, Radomia i Elbląga, głównie na obszarach koncesyjnych należących do amerykańskiego koncernu ExxonMobil. Na spore ilości ropy mogą trafić też: spółka Silurian (należąca do Petrolinvestu), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, amerykański Chevron oraz włoskie ENI. Ropa z łupków znajduje się również na północny zachód od Kętrzyna w woj. warmińsko-mazurskim. Ogromna większość firm, które nabyły koncesje poszukiwawcze w Polsce, ma uprawnienia do poszukiwania zarówno gazu, jak i ropy. Nie wiadomo jeszcze, czy w Polsce wydobycie ropy łupkowej będzie opłacalne. Będzie to uzależnione od światowych cen ropy naftowej i wielkości naszych zasobów – uważają eksperci.

  Europa na łupkach?

  Jeden z nich, Paweł Poprawa, zauważa, że cała Europa, nie tylko Polska, może być bardziej zasobna w ropę łupkową niż w gaz łupkowy. – Na podstawie wstępnej oceny basenów geologicznych dochodzę do wniosku, że zasoby ropy z łupków w Europie mogą być większe niż gazu. Mam głębokie przekonanie, że w wielu miejscach w Europie, w rejonie Paryża, Marsylii, Pragi, w polskich i ukraińskich Karpatach znajdują się łupki, które zawierają raczej ropę niż gaz. Także w polskim pasie łupkowym na Pomorzu, wschodnim Mazowszu i wschodniej Lubelszczyźnie jest to bardzo prawdopodobne – powiedział mediom. – Tyle że produkcja ropy z łupków jest mniej wydajna niż gazu łupkowego. Ekonomiczne ryzyko jest większe – dodał. Ale jednocześnie własna ropa z łupków to większa szansa dla Polski na energetyczne bezpieczeństwo. Dziś importujemy 97 proc. ropy, w tym aż ponad 90 proc. z Rosji. Być może uda się ten import zminimalizować. I to niebawem. Tak twierdzi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC. – Do niedawna sądziłem, że aby zmienić fundamentalnie podaż surowców, potrzeba 10–20 lat. Po historii z gazem z łupków okazuje się, że ten proces może przebiegać zdecydowanie szybciej – powiedział mediom. Historia z ropą z łupków prawdopodobnie się powtórzy.
 • CZY AUTOR JEST AGENTEM GAZPROMU i WSPIERA ROSYJSKIE, BANDYCKIE LOBBY W POLSCE ?!!!
  adevo:
  ".....Jednym z uczestników konferencji ma być prof. Jędrysek, który wg własnego przekonania był pomysłodawcą wpuszczenia koncernów USA do Polski. Z poniższej publikacji strategicznego papieru tychże USA inwestorów wynika jednoznacznie, że to oni się sami zaprosili, gdyż

  powtarzają strategię, którą kiedyś już zastosowali do wydobycia ropy i zadłużenia ZSRR.. Po raz pierwszy upubliczniam ten strategiczny dokument. Ponieważ jest on teraz oficjalnie od paru miesięcy dostępny w Internecie to można sprawdzićmoje tłumaczeniez11 sierpnia 2011 r.

  Przykre i wstyd, że dla Ojca Dyrektora Rydzyka ściema niszczycieli Polski jest godna do ciągłego rozpowszechniania w jego mediach....."

  Kula Lis 62 :
  "Odezwali się ci na pasku gazpromu...."
  ==========================================

  Oprócz agresywnego zacietrzewienia i ataku na zwolenników

  uniezależnie się Polski od złodziejskiej, bandyckiej

  energetycznej dominacji Rosji wypracowanej przez wsiowo-esbeckie

  środowiska z SLD, PO i PSL - autor nic konkretnego i dokładnie

  wylicznego (bilans strat i zysków) nie potrafii udowodnić.

  Poza tym Shale Gas Poland nie jest jedyną alternatywą dla Polski

  w eksploatacji gazu łupkowego. Natomiast jedyną alternatywą

  z punktu widzenia ocalenia Państwa Polskiego jest energetyczne

  uniezależnienie się od bandyckiej ludobójczje putinowskiej rassji

  i to za każdą cenę !!!!!
 • Zbigniew-Grzymski
  Autor chowa się za Inicjatywą Obywatelską!
 • popieram
  "fracking" nie bardzo mi sie podoba...
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing
 • Analiza kosztów i korzysci ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce
  Analiza kosztów i korzyści
  ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce
  (wg zaleceń Ekspertyzy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z czerwca 2011r.)











  Autor opracowania:



  CENTRUM
  ZRÓWNOWAŻONEGO
  ROZWOJU
  Łódź ul. Legionów 2
  e-mail: czr@czr.org.pl www.czr.org.pl
  Prawa autorskie zastrzeżone
  Spis treści
  1. WSTĘP 3
  2. ZAŁOŻENIA 4
  2.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 4
  2.2. DANE EKONOMICZNE 5
  2.3. DANE ILOŚCIOWE 5
  3. ZAKRES ANALIZY 7
  4. MIESZKAŃCY - BILANS ZYSKÓW I STRAT 7
  4.1. PRZYCHODY 7
  4.1.1. Dzierżawa terenów 7
  4.2. KOSZTY 7
  4.2.1. Utrata wartości gruntów jako terenów użytkowania górniczego 7
  4.2.2. Koszt utraty wartości terenów zdegradowanych 8
  4.2.3. Koszty wynikające z utraty możliwości gospodarowania lub z ograniczenia działalności (rolnej, agroturystycznej, leśnej) na terenach użytkowania górniczego objętych koncesją 9
  4.2.4. Koszty podróży 12
  4.3. BILANS ZYSKÓW I STRAT 12
  5. GMINY – BILANS ZYSKÓW I STRAT 12
  5.1. PRZYCHODY 12
  5.1.1. Przychody z opłat koncesyjnych terenowych 12
  5.1.2. Opłata koncesyjna na wydobycie – 4,90 zł/1000 m3 13
  5.1.3. Przychody z podatków od koncesjonariuszy 13
  5.1.4. Wpływy z podatku za dzierżawienie terenów pod wiertnie, w wys. 18% 13
  5.2. KOSZTY (STRATY) DLA GMIN 14
  5.3. BILANS ZYSKÓW I STRAT DLA 14
  6. PAŃSTWO – BILANS ZYSKÓW I STRAT 15
  6.1. PRZYCHODY (ZYSKI) 15
  6.1.1. Przychody z opłaty za eksploatację dla NFOŚ i GW 15
  6.1.2. Podatek od podmiotów gospodarczych (koncesjonariuszy) 15
  6.2. KOSZTY (STRATA) 15
  6.2.1. Strata liczona jako bezpośrednia utrata zysków w wyniku przekazania w 90% kopaliny (gazu) podmiotom zależnym od kapitału zagranicznego 15
  6.2.2. Koszt (strata) liczona jako efekt ograniczenia lub wykluczenia działalności na terenach objętych koncesjami (turystyka, agroturystyka, geotermia, produkcja rolna, leśna) 15
  6.3. BILANS ZYSKÓW I STRAT 16
  7. PODSUMOWANIE CZĘŚCI EKONOMICZNEJ 17
  7.1. WYNIKI ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI 17
  7.2. INTERPRETACJA WYNIKÓW 17
  7.3. WNIOSKI 18
  8. BILANS ZYSKÓW I STRAT ŚRODOWISKOWYCH 19
  8.1. GAZY CIEPLARNIANE 19
  8.2. ZAJĘCIA TERENÓW I ICH DEGRADACJA 20
  8.3. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I GLEB, HAŁAS. 20
  8.4. ZUŻYCIE I ZANIECZYSZCZENIE WÓD 22
  8.5. TRZĘSIENIA ZIEMI 24
  8.6. RADIOAKTYWNOŚĆ 24
  9. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI SPOŁECZNYCH 24
  10. WNIOSKI KOŃCOWE 25
























  1. Wstęp

  Założenia do Analizy wykonano w oparciu o ogólnie dostępne informacje dotyczące wydanych koncesji (www.ms.gov.pl, zakładka – geologia – koncesje), opłat koncesyjnych (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 – Prawo geologiczne i górnicze). Wykorzystano informacje zawarte w Ekspertyzie Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Parlamentu Europejskiego z 2011r. p.t. „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”
  (www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=PL)

  Założenia merytoryczne do Analizy przyjęto w znacznej mierze z Ekspertyzy PE, bowiem informacje z innych źródeł, związanych z szeroko rozumianym biznesem wydobycia gazu łupkowego, są nierzetelne lub skrywane.
  Ekspertyza PE, obok podsumowań wniosków dotyczących zleconego zakresu, zawiera zalecenia m.in. wskazujące na potrzebę wykonania analizy kosztów i korzyści dla społeczeństwa i obywateli (str. 85 Ekspertyzy)

  Analiza ma charakter analizy wstępnej, nie obejmującej całego cyklu życia (LCA) programu wydobywania gazu łupkowego w Polsce, m.in. z powodu braku utrwalonej wiedzy o długookresowych nieuniknionych skutkach oddziaływania techniki wydobywania gazu np. na zasoby wód wgłębnych, zasoby geotermalne, wód leczniczych, mineralnych, zmian przyrodniczych, itd.
  Analiza nie obejmuje także wszystkich aspektów (obszarów, ładów) w rozumieniu rozwoju zrównoważonego, t.j.:
  Polityka i administracja
  Społeczeństwo
  Ekonomia
  Ład przestrzenny
  Środowisko
  i ogranicza się do podstawowych, najważniejszych aspektów ekonomicznych w odniesieniu do budżetu państwa, samorządów i mieszkańców objętych obszarowo koncesjami.

  Rozpoznawanie gazu łupkowego co do technologii nie różni się od eksploatacji znacząco. Różnica polega jedynie na ilości otworów pionowych na obszarze koncesji, których wielkość na ogół wynosi od 500 do 1200 km2. Na obszarze koncesji wykonywane są odwierty pionowe (od 3 w górę) oraz jeden lub więcej odwiertów poziomych w tych otworach w celu optymalizacji procesu wydobycia i wykonania stosownej dokumentacji geologicznej.
  Eksploatacja polega na umieszczeniu średnio 6 odwiertów na 1 km2 z kilkoma odwiertami poziomymi w każdym pionowym na odległość od 600 do 1500 m.
  Technologia wydobycia gazu polega na rozszczelnienia złoża płynem pod dużym ciśnieniem w otworach poziomych w odcinkach 200 do 300 m, zawierającym wodę, piasek i chemikalia.



  2. Założenia
  2.1. Założenia ogólne
  Ilość gazu łupkowego w Polsce - 3,0 ÷ 5,2 bln m3 (wg różnych źródeł)
  (technicznie pozyskiwane zasoby gazu)
  Stopień wykorzystania złoża 14% - przyjęto ok. 20%
  (źródło: Ekspertyza UE,str.69,70)
  Ilość pozyskanego gazu w wyniku
  eksploatacji (wg zał. pkt.2) - ok. 1bln m3 (20% od 5 bln m3)
  Czas wydobycia wg koncesji
  (do 10 lat rozpoznanie, do 50 lat
  wydobycie) - razem na całym obszarze objętym
  koncesjami do 50 lat, w tym 10 lat
  na szczelinowanie
  Powierzchnia użytkowania górniczego
  wg wydanych koncesji na gaz łupkowy - ok. 100 tys. km2
  Ilość gmin na terenach których
  przewidziana jest eksploatacja
  gazu łupkowego - ok. 500 gmin
  Ilość osób zamieszkujących tereny
  objęte koncesjami - ok. 5,1 mln (wg GUS)
  2.2. Dane ekonomiczne
  Jednorazowa opłata terenowa przy
  rozpoznaniu zasobu - 211,62 zł/km2
  Opłata koncesyjna - 4,90 zł/1000 m3
  Średnia wysokość budżetów gmin wiejskich - 8 mln zł/rok
  Średnia opłata za dzierżawę terenów
  na rozpoznawanie złóż - 10 tys. zł/ha/rok
  Poziom opodatkowania podmiotów gosp.(wg GUS) - 22,3 %
  2.3. Dane ilościowe
  Ilość planowanych odwiertów pionowych - ok. 6 wiertni/km2 (Ekspertyza str. 22)
  Powierzchnia terenu pod 1 wiertnię
  (bez dróg dojazdowych) - od 1,6 do 2,2 ha – przyjęto 2,0 ha (źródło-
  j.w.)
  Wyjaśnienie

  Na terenie o bokach 1000m x 1000m, znajdować się będą jednocześnie lub pojawiać w pewnych odstępach czasu (do ok. 10 lat) stanowiska przeznaczone do wierceń pionowych, w których następnie będą prowadzone wiercenia poziome. Każde z tych stanowisk (wg rysunku) zajmować będzie obszar ok. 2 ha. Proces tzw. szczelinowania (frackingu) polega na zatłaczaniu pod ziemię pod ciśnieniem ok. 600 atm. płynu szczelinującego składającego się z wody, piasku i chemikaliów w proporcji 5 l/1 m3, w ilości ok. 20 tys. m3 płynu szczelinującego na jeden odcinek poziomy. Długość szczelinowania jednego odcinka to ok. 200 – 300 m. Odcinków poziomych może być w jednym kierunku 2 do 3, może być kilka kierunków poziomych w jednym stanowisku wiertniczym. Bezpośrednie skutki tej technologii (wg Ekspertyzy) to zanieczyszczenie wód pod powierzchnią ziemi, zanieczyszczenie gleby i wód tzw. wodą powrotną (powracającą wraz z metanem w pierwszej fazie wydobycia) w ilości 20 ÷ 30% zatłoczonego płynu szczelinującego. Często towarzyszą powrotowi płynu również niekontrolowane ucieczki gazu (głównie metanu). Po wielomiesięcznym okresie szczelinowania o wysokiej emisji hałasu i zanieczyszczeń, wymagającego operacji transportowych ciężkim sprzętem (do którego drogi w Polsce nie są przystosowane) w ilości od 800 do 2000 jednostek na 1 szczelinowanie, miejsce wiertnicy zastępuje instalacja pozyskiwania, oczyszczania i transportu gazu, która na obszarze objętym koncesją połączona zostanie gazociągami i drogami operacyjnymi z sąsiadującymi polami wierceń i instalacjami pozyskiwania gazu. Rozmieszczenie pól w odległości 400 ÷ 800 m powoduje, że tereny objęte koncesją, w sposób ciągły, w czasie wydobywania gazu są wyłączone z dotychczasowej działalności rolnej, leśnej, turystycznej, agroturystycznej i w sposób ciągły narażone na emisje hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód.
  Skutkiem ekonomicznym tych faktów będzie spadek wartości nieruchomości, ograniczenie działalności gospodarczej i wpływów do budżetu samorządów i budżetu państwa, również zubożenie obywateli mieszkających na tych terenach.



  Źródło: Ekspertyza KOŚN,ZP i BŻ PE-czerwiec 2011r.


  Źródło: Ekspertyza KOŚN,ZP i BŻ PE-czerwiec 2011r.

  3. Zakres analizy

  Analiza obejmuje oddzielnie wyliczone przychody i koszty (straty), dla trzech kategorii:
  Mieszkańcy
  Gminy
  Państwo
  4. Mieszkańcy - bilans zysków i strat
  4.1. Przychody
  4.1.1. Dzierżawa terenów
  Jeżeli na 1 km2 przewiduje się 6 odwiertów, a 1 odwiert zajmuje powierzchnię średnio 2 ha to powierzchnia całkowita zajęta przez odwierty wyniesie 12 ha

  6 odwiertów/km2 x 2,0 ha x 10 tys. zł/ha/rok x 100 tys. km2 = 1,2 mld zł/rok

  W czasie 50 lat użytkowania
  50 lat x 1,2 mld zł/rok = 60 mld zł

  W przeliczeniu na 1 mieszkańca na terenach rozpoznawania i eksploatacji
  1,2 mld zł/rok : 5,1 mln M = 235,00 zł/M/rok


  4.2. Koszty
  4.2.1. Utrata wartości gruntów jako terenów użytkowania górniczego
  Wartość 1 m2 nieruchomości obecnie – średnio 10 zł/m2
  Powierzchnia terenów objętych dzierżawą:
  100 tys. km2 - (6 odwiertów/ km2 x 2 ha x 100 tys. km2) =
  100 tys. km2 - 1,2 tys. km2 = 98,8 km2

  Do obliczeń utraty wartości gruntu przyjęto minimalny spadek ich wartości w wysokości 50%, w rzeczywistości grunty będą miały wartość taką, za ile koncern będzie je chciał nabyć (w drodze np. wywłaszczenia dotychczasowego właściciela)
  Wyliczenie straty w stosunku do wartości dotychczasowej gruntów
  98,8 tys. km2 x 0,5 (50%) x 10 zł/m2 = - 494 mld zł
  Strata majątkowa
  W przeliczeniu na 1 mieszkańca
  494 mld zł : 5,1 mln M = - 96863,00 zł/M/50 lat
  W przeliczeniu na 1 rok
  - 96863,00 zł/M : 50 lat = - 1937 zł/M/rok
  4.2.2. Koszt utraty wartości terenów zdegradowanych

  Uwzględniono tereny bezpośrednio dzierżawione (tereny po wiertniach)
  Stopień utraty wartości – 90%
  (dowód: zdjęcia satelitarne terenów w USA, opinie bezpośrednich obserwatorów http://www.youtube.com/watch?v=orttCIJpIMw&noredirect=1)

  1,2 tys. km2 x 0,9 (90%) x 10 zł/m2 = - 10,8 mld zł

  W przeliczeniu na 1 mieszkańca
  - 10,8 mld zł : 5,1 mln M = - 2118,00 zł/M/50 lat
  W przeliczeniu na 1 rok = - 42,00 zł/M/rok



  Okręg Chartiers, hrabstwo Waszyngton w Pensylwanii, USA. Platforma wiertnicza



  Dzięki takim miejscom możliwe jest wydobycie gazu łupkowego - Canonsburg w Pensylwanii, USA. Platforma wiertnicza
  Źródło: http://forsal.pl/grafika/427318,42563,zobacz_jak_naprawde_wydobywa_sie_gaz_lupkowy.html
  4.2.3. Koszty wynikające z utraty możliwości gospodarowania lub z ograniczenia działalności (rolnej, agroturystycznej, leśnej) na terenach użytkowania górniczego objętych koncesją

  Przyjęto w oparciu o doświadczenia w USA i w Kanadzie, sposobu zajęcia terenów i ich eksploatacji (dowód: zdjęcia satelitarne), ograniczenie dotychczasowej działalności o min. 50% w czasie prowadzenia wydobycia gazu łupkowego.
  Dochód na 1 osobę/m-c - 950 zł (źródło: GUS 2010)
  Dochód na 1 osobę na rok - 11400 zł/m/rok
  Obniżenie dochodu na terenach rolniczych i leśnych, min. 50%
  Koszt wynikający z obniżenia dochodów
  0,5 x 11400 zł/M/rok = - 5700 zł/M/rok





  4.2.4. Koszty podróży

  W związku z utratą terenów rekreacyjnych, wystąpi potrzeba stałego przeniesienia gospodarstw lub potrzeba wyjazdu w celu rekreacji lub leczenia.
  Koszty podróży (min. 300 km) i pobytu min. 14 dni – ok. 1000 zł/M/rok
  5,1 mln M x 1000 zł/M/rok = - 5,1 mld zł/rok
  W ciągu 50 lat: 5,1 mld zł/M/rok x 50 lat = - 255 mld zł
  4.3. Bilans zysków i strat

  Mieszkańcy ogółem:

  Suma przychodów:

  Z pkt. 3.1.1. + 255,00 zł/M/rok

  Suma kosztów:

  Z pkt. 3.2.1. - 1937,00 zł/M/rok
  Z pkt. 3.2.2. - 42,00 zł/M/rok
  Z pkt. 3.2.3. - 5700,00 zł/M/rok
  Z pkt. 3.2.4. - 1000,00 zł/M/rok
  ----------------------------------------
  koszty razem - 8679,00 zł/M/rok
  Bilans = Przychody – Koszty

  Przychody = + 255,00 zł/M/rok
  Koszty = - 8679,00 zł/M/rok
  ------------------------------------------------
  Strata = - 8444,00 zł/M/rok

  Strata wszystkich mieszkańców objętych koncesjami:

  5,1 mln M x 8,4 tys. zł/M/rok = - 42,85 mld zł/rok


  5. Gminy – bilans zysków i strat

  5.1. Przychody
  5.1.1. Przychody z opłat koncesyjnych terenowych

  Opłata koncesyjna terenowa na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu i ropy

  100 tys. km2 x 2 x 105,81 zł/km2 = 21162 tys. zł = + 21,16 mln zł
  W przeliczeniu na 1 gminę = + 42,324 tys. zł/50 lat
  W przeliczeniu na gminę, na rok = 0,85 tys. zł/rok

  5.1.2. Opłata koncesyjna na wydobycie – 4,90 zł/1000 m3

  Część kierowana do budżetu gmin – 60% = 2,90 zł/1000 m3

  Opłaty za wydobycie gazu w ciągu 50 lat – ok. 1 bln m3
  (20% zasobu wydobywanego)= 1000 mln m3 x 1000 m3

  Przychód z opłaty ogółem

  2,90 zł/1000m3 x 1000 mln x 1000 m3 = 2900 mln zł = + 2,9 mld zł/50 lat = 58 mln zł/rok

  W przeliczeniu na 1 gminę, na rok:

  58000 tys. zł/rok : 500 = + 116 tys. zł/rok/gminę
  5.1.3. Przychody z podatków od koncesjonariuszy

  Przewidywany zysk – 10 % wartości handlowej gazu (cena Gazpromu 360$ w roku 2011)
  Przyjęto cenę – 360 $/1000m3 x 3,00 zł/$ ≈ 1000 zł/1000 m3
  Zysk jednostkowy = 100 zł/1000 m3
  Zysk ogółem = 100 zł/1000 m3 x 1000 mln x 1000 m3 = 100000 mln zł = 100 mld zł/50 lat

  Wpływy do budżetu gminy z opodatkowania podmiotów gospodarczych
  Podatek do budżetu państwa
  Średnio dla podmiotów gospodarczych – 22,3 % (wg GUS)
  Wartość podatku – 0,223 x 100 mld zł = 22,3 mld zł/50 lat
  W przeliczeniu na 1 rok = 446 mln zł/rok
  Subwencja dla gminy – 6,71% z CIT
  0,0671 x 22,3 mld zł = 1500 mln zł/50 lat/500 gmin = 60 tys. zł/gminę/rok

  Uwaga: Podatki od podmiotów z kapitałem zagranicznym

  Podmioty te na ogół zwolnione są od podatku dochodowego. Podmioty zależne od kapitału zagranicznego odprowadzają zyski do firmy „matki” i w większości są zrejestrowane w rajach podatkowych, lub w krajach, w których zarejestrowane są firmy „matki”.
  Policzono jednak podatki przy założeniu, że firmy zagraniczne też je płacą.
  Podmioty te nie wniosą podatku gruntowego, ponieważ dzierżawią tereny.
  W przypadku przejęcia terenów wysokość podatku gruntowego nie zmieni się.

  5.1.4. Wpływy z podatku za dzierżawienie terenów pod wiertnie, w wys. 18%

  1,2 tys. km2 x 10 tys. zł/rok x 0,18 = + 216 mln zł/rok/500 gmin
  W przeliczeniu na gminę
  216 mln zł/rok : 500 gmin = 432 tys. zł/50 lat
  W przeliczeniu na gminę, na 1 rok
  432 tys. zł/50 lat = + 8,64 tys. zł/rok




  Przychody ogółem

  Na 1 gminę = + 185,59 tys. zł/gminę/rok

  5.2. Koszty (straty) dla gmin

  Strata wynikająca z ograniczenia lub wykluczenia działalności na terenach użytkowania górniczego
  Przyjęto ograniczenie min. 50% (patrz zdjęcia satelitarne dokumentujące degradację terenów praktycznie wykluczającą działalność rolnicza i leśną)
  W odniesieniu do budżetu gminy można założyć zmniejszenie wpływów proporcjonalnie do zmniejszenia dochodów i ograniczenia przedsiębiorczości
  Średni budżet gminy – 8 mln zł/rok
  Zmniejszenie (strata) budżetu – ok. 50%
  Strata w wyniku ograniczenia wpływów od mieszkańców i przedsiębiorców

  0,5 x 8 mln zł/rok = - 4 mln zł/rok/gminę

  W ciągu 50 lat = - 200 mln zł/gminę/50 lat
  W odniesieniu do 500 gmin:
  W czasie 50 lat = - 100 mld zł
  500 gmin x 4 mln zł/rok = - 2 mld zł/rok

  5.3. Bilans zysków i strat

  Bilans = Przychody - Koszty

  Przychody = + 185,59 tys. zł/rok
  Koszty = - 4000,00 tys. zł/rok
  ------------------------------------------------
  Strata = - 3814,41 tys. zł/rok


  Strata budżetów gmin objętych koncesjami:
  500 gmin x 3,814 mln zł/gminę/rok = 1,9 mld zł/rok

  W przeliczeniu na 1 gminę w czasie 50 lat strata wyniesie - 193,4 mln zł/50 lat
  W przeliczeniu na 1 rok strata wyniesie - 3,9 mln zł

  W bilansie nie uwzględniono kosztów rekultywacji terenów, dróg oraz obniżki cen gruntów należących do gmin.
  Budżety gmin objętych koncesjami nie muszą być bezpośrednio obciążone skutkami, bowiem mogą otrzymywać subwencje z budżetu państwa, jednak straty w budżetach gmin bezpośrednio wpłyną na budżet państwa.



  6. Państwo – bilans zysków i strat

  6.1. Przychody (zyski)
  6.1.1. Przychody z opłaty za eksploatację dla NFOŚ i GW

  40% z 4,90 zł/1000 m3

  1 bln m3 x 1,96 zł/1000 m3 = + 1,96 mld zł/50 lat = 39,2 mln zł/rok

  6.1.2. Podatek od podmiotów gospodarczych (koncesjonariuszy)

  Podatek do budżetu państwa
  Średnio dla podmiotów gospodarczych – 22,3 % (wg GUS)
  Wartość podatku – 0,223 x 100 mld zł = 22,3 mld zł/50 lat
  W przeliczeniu na 1 rok = 446 mln zł/rok

  Przychody:

  Z pkt. 5.1.1. + 39,2 mln zł/rok
  Z pkt. 5.1.2. + 446,0 mln zł/rok
  -------------------------------------
  Przychody razem + 485,2 mln zł/rok
  6.2. Koszty (strata)
  6.2.1. Strata liczona jako bezpośrednia utrata zysków w wyniku przekazania w 90% kopaliny (gazu) podmiotom zależnym od kapitału zagranicznego

  Ilość kopaliny 0,9 x 1 bln m3 = 0,9 bln m3
  Cena rynkowa (Gazprom) 360 $/1000 m3 (1 $ ≈3,00 zł)
  Stopa zysku (przyjęto 10%) = 36 $/1000 m3
  Zysk podmiotów zagranicznych jako strata dla państwa polskiego

  0,9 bln m3 x 36 $/1000 m3 x 3,00 zł/$ = - 97 mld zł/50 lat t.j. 1,94 mld zł/rok

  Opodatkowanie dochodu (strata dla budżetu państwa)
  0,223 = 0,223 x 1,94 mld zł/rok = 0,432 mld zł/rok

  6.2.2. Koszt (strata) liczona jako efekt ograniczenia lub wykluczenia działalności na terenach objętych koncesjami (turystyka, agroturystyka, geotermia, produkcja rolna, leśna)

  PKB na 1 M 36,95 tys. zł/M/rok
  Zmniejszenie PKB 50%
  0,5 x 36,95 tys. zł =- 18,47 tys. zł/M/rok
  Ilość mieszkańców na terenach objętych koncesjami – 5,1 mln M

  Strata
  - 18,47 tys. zł/M/rok x 5,1 mln M = - 94,197 mld zł/rok

  Opodatkowanie do budżetu państwa 0,223
  Strata
  0,223 x 94,197 mld zł/rok = 21,006 mld zł/rok

  Koszty razem
  Z pkt. 5.2.1. = - 0,432 mld zł/rok
  Z pkt. 5.2.2. = - 21,006 mld zł/rok
  --------------------------------------------
  Koszty (strata) razem = - 21,438 mld zł/rok

  6.3. Bilans zysków i strat

  Bilans = Przychody - Koszty

  Przychody = + 0,485 mln. zł/rok
  Koszty = - 21,438 mln. zł/rok
  ------------------------------------------------
  Strata = - 20,953 mln. zł/rok

  W obliczeniach nie uwzględniono strat:

  • W wyniku przejęcia i prawdopodobnego wykorzystania tzw. złóż towarzyszących w ramach wydanych koncesji (węgiel, ropa, rudy, geotermia, itp.) o wartości wyższej niż gaz łupkowy
  • W wyniku strat środowiskowych, głównie wód powierzchniowych i zbiorników podziemnych, wpływu na przyrodę, lasy, zwierzynę leśną
  • W wyniku utraty przez Polskę marki producenta „zdrowej żywności”
  • W wyniku zmian własnościowych w polskich nieruchomościach poprzez możliwe wywłaszczenia obywateli polskich, zarówno dla celów eksploatacji jak i budowy gazociągów przesyłowych

















  7. Podsumowanie części ekonomicznej

  7.1. Wyniki analizy kosztów i korzyści

  Straty
  Mieszkańcy - 42,85 mld zł/rok
  Gminy - 1,91 mld zł/rok
  Budżet państwa - 20,95 mld zł/rok

  7.2. Interpretacja wyników

  Wyniki strat dla Polski nie mogą być sumą strat dla mieszkańców, gmin i budżetu państwa, bowiem straty mieszkańców wynikające z ograniczenia możliwości prowadzenia dotychczasowej działalności mają wpływ na bilans zysków i strat w gminach i budżecie państwa.
  Należy uznać wynik straty 42,85 mld zł/rok jako obiektywną, najniższą z możliwych strat w Polsce w wyniku wydobycia gazu łupkowego.
  Wynik ten warto porównać z wartością gazu łupkowego wydobywanego w ciągu przewidywanych 50 lat

  1 bln m3 (t.j. 1000 milionów m3) x 363,00$/1000 m3 x 3 zł/$ ≈ 1089 mld zł/50 lat,
  t.j. 21,8 mld zł/rok

  wartość handlowa gazu łupkowego = + 21,8 mld zł/rok
  strata w wyniku jego wydobycia = - 42,85 mld zł/rok
  ------------------------------------------------
  Wynik = - 21,07 mld zł/rok

  Oznacza to, że:

  Do wydobywania gazu łupkowego społeczeństwo polskie musi dopłacać rocznie min. 21,07 mld zł, gdyby wpływy ze sprzedaży gazu w całości należały do społeczeństwa polskiego lub dopłacać 21,07 mld zł rocznie, jeśli otrzymywałoby ten gaz za darmo


  W przeliczeniu na 1 Polaka straty w wyniku wydobycia gazu łupkowego:
  42,85 mld zł/rok : 38,5 mln M = 1112 zł/rok







  7.3. Wnioski

  Wnioski analizy ekonomicznej wskazują jednoznacznie, że (obok zagrożeń środowiskowych i dla życia ludzi) wydobywanie gazu łupkowego w Polsce jest dla społeczeństwa i państwa polskiego nieuzasadnione i szkodliwe (wręcz groźne) ekonomicznie.
  Bezpośrednie straty ekonomiczne stanowią „wierzchołek góry lodowej” części problemów związanych z koncesjami na gaz łupkowy w skali państwa.
  Dotyczy to ograniczenia lub pozbawienia własności Obywateli Polski, migracji Obywateli, problemów środowiskowych, związanych z produkcją żywności, ochroną przyrody, zwierzyny, lasów, dziedzictwa kulturowego oraz szkód materialnych, np. pękanie domów i obiektów publicznych.

  Należy wnioskować o natychmiastowe wstrzymanie wszelkich decyzji politycznych i administracyjnych (koncesyjnych) w tej sprawie i zdelegalizować już podjęte.
















  8. Bilans zysków i strat środowiskowych

  8.1. Gazy cieplarniane

  Wysokość emisji gazów cieplarnianych ze spalenia gazu łupkowego zależy od stopnia udziału CO2 w gazie. Ekwiwalent emisji gazów cieplarnianych z produkcji energii elektrycznej dla gazu łupkowego wynosi od 461 g/1 kWh do 661 g/1 kWh z transportem do 700 km.

  Dla węgla – 854 g/1 kWh

  Występują niekontrolowane emisje do 2% ilości wydobywanego gazu, przy otworach wiertniczych, ponadto emisje „ukryte” poprzez przemieszczanie się gazu w spękanych utworach geologicznych (na skutek szczelinowania) i do wód ku powierzchni w dłuższym czasie.
  Mając na uwadze, że wydobywa się metodą szczelinowania 14 do 20% zasobu gazu, proces migracji pozostałego gazu na skutek rozszczelnienia górotworu jest nieuchronny.
  Ponieważ metan jest 28 krotnie bardziej szkodliwy jako gaz cieplarniany, nie można stwierdzić, że wydobywanie gazu łupkowego jest z punktu widzenia ochrony klimatu mniej szkodliwy niż eksploatacja gazu konwencjonalnego lub węgla kamiennego, czy brunatnego.


  Źródło: Ekspertyza PE – czerwiec 2011r.

  Stosowanie gazu łupkowego zamiast ziemnego w energetyce przyniesie straty dla środowiska ze zwiększonej emisji gazów cieplarnianych.
  W porównaniu emisji ekwiwalentu CO2 w relacji węgiel – gaz łupkowy, nie można stwierdzić, że któryś z wariantów jest korzystniejszy.

  8.2. Zajęcia terenów i ich degradacja
  Na 1 km2 występuje średnio 6 stanowisk wiertniczych o łącznej powierzchni 12 ha. Jednak sieć dróg, rurociągów między wiertniami powoduje, że tereny objęte koncesją (do 1200 km2) niemal w całości mają efekt „spalonej ziemi”
  Koszty ekonomiczne nie obejmują kosztów środowiskowych związanych z degradacją przyrody, krajobrazu, różnorodności, ucieczki zwierzyny, które są trudne do policzenia.



  Krajobraz Teksasu w zbliżeniu – źródło: iddd.de
  8.3. Zanieczyszczenie powietrza i gleb, hałas.
  1 odwiert wymaga przejazdu pojazdów ciężkich w ilości od 800 do 2000 w okresie szczelinowania (od kilku do kilkunastu miesięcy)
  Na 1 km2 – 4800 – 12000
  Na 100 km2 – 4800 x 105 – 12000 x 105 , t.j. 4,8 mln – 12 mln
  Pojazdy te emitują znaczne (obecnie nierozpoznane) ilości szkodliwych substancji do powietrza i hałas.

  Brak danych do ustalenia wysokości potencjalnych szkód

  • Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza i gleb

  Z pojazdów ciężarowych i sprzętu wiertniczego (SO2, NOx, NMLZO, CO, cząstki stałe, hałas)
  Z przetwarzania i transportu gazu
  Na skutek parowania chemikaliów ze stawów ze zużytą płuczką
  Wycieki i wytryski gazów i płynów szczelinujących (również płynów wiertniczych w trakcie rozpoznawania zasobów gazu) wraz z cząstkami stałymi ze złóż, z możliwością niekontrolowanej emisji pierwiastków promieniotwórczych, wypłukanych ze skał


  Źródło: Ekspertyza PE – czerwiec 2011r.


  8.4. Zużycie i zanieczyszczenie wód
  Zapotrzebowanie na wodę na 1 odwiert pionowy i poziome jednokrotne szczelinowanie wynosi średnio 23 tys. m3
  Szczelinowanie może być wykonywane kilkukrotnie, w tym samym odwiercie poziomym, nawet do 10 razy.


  Źródło: Ekspertyza PE – czerwiec 2011r.

  Zapotrzebowanie wody na 1 km2
  6 odwiertów x 23 tys. m3 x (min.) 2 szczelinowania = 276 tys. m3 wody/km2

  W przeliczeniu na 1 gminę (ok. 200 km2) = 55200 tys. m3/gminę

  Zakładając proces szczelinowania w ciągu 10 lat, zużycie wody w średniej gminie wyniesie 5520 tys. m3/rok, t.j. 5,5 mln m3/rok

  Art. 20 prawa geologicznego i górniczego, stanowi:
  - wody kopalniane (w tym dostarczane) są dla zakładu górniczego za darmo.
  Zakładając cenę wody w wysokości jedynie 1 zł/m3, właściciel wody (gmina, WZMiIW, spółki wodne) stracą na obszarze jednej gminy 5,5 mln zł rocznie.
  Istnieje prawdopodobieństwo drastycznego braku wody w czasie szczelinowania, lokalnie lub w wodociągach, jeziorach, ciekach wodnych, regionalnie

  Należy zauważyć, że obecnie nie ma w Polsce oczyszczalni ścieków mogących przyjąć płyn szczelinujący do oczyszczenia, niezależnie od monstrualnych ilości tego płynu (ograniczona przepustowość oczyszczalni).







  Zanieczyszczenie wód powodują:

  • Wycieki mułu wiertniczego, płynu podwiertniczego, solanki
  • Przecieki, wylewy lub wypadki z rurociągów i stawów z płynami lub zużytym płynem szczelinującym
  • Przecieki przez struktury geologiczne w wyniku szczelinowania hydraulicznego do wód powierzchniowych (ścieżki, szczeliny, uskoki) i wód gruntowych

  Ilość ścieków z powrotu płynu szczelinującego wynosi od 9% do 35% (nawet do 50%)
  Przyjmując ilość ścieków 20% wody zużytej, roczna ilość ścieków może wynieść:
  0,2 x 5,5 mln m3/rok/gminę = 1,1 mln m3/rok/gminę

  Z uwagi na zawartość szkodliwych substancji ,ścieki te muszą być oczyszczane w sposób specjalistyczny, inny niż komunalne w oczyszczalniach ścieków.

  Stwierdzono w USA użycie co najmniej 260 substancji, z których:

  • 58 posiada właściwości niekorzystne dla środowiska
  • 6 potencjalnie niebezpiecznych
  • 82 toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, niosące skutki dla rozrodczości, wspólnie lub rozdzielnie


  Źródło: Ekspertyza PE – czerwiec 2011r.


  Stwierdzono wiele udowodnionych zachorowań jako skutek przedostania się zanieczyszczeń do wód, lub w bezpośrednim kontakcie z tymi substancjami w USA.
  Szkodliwy jest metan zawarty w wodzie pitnej na skutek szczelinowania i wierceń oraz jego migracja do budynków, do sieci wodociągowych (zatrucia, choroby) i kanalizacyjnych (wybuchy).

  Transponując tego rodzaju zagrożenia dla ludzi, zwierząt, roślin, należy wziąć pod uwagę intensywność zaludnienia w USA (20 M/km2) i w Polsce (120 M/km2).

  8.5. Trzęsienia ziemi
  Szczelinowanie wywołuje trzęsienia ziemi.
  W procesie szczelinowania występują wstrząsy, które generują wstrząsy tektoniczne o sile 2 do 3 stopni w skali Richtera.
  Na skutek serii wstrząsów w czasie szczelinowania jedna z firm w USA zrezygnowała z prac.

  W gminie Grabowiec (woj. lubelskie) w miejscowości Rogów, na skutek rozpoznawania zasobów przez firmę Chevron Polska metodą drgań sejsmicznych, zostały zaburzone stosunki wodne w pokładach wód pitnych podziemnych. Woda w studni gospodarstwie w pobliżu lokalizacji prowadzonych badań, została zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Geofizyka Toruń (podwykonawca Chevronu) zleciła wiercenie studni w gospodarstwie w ramach likwidacji szkód. Kolejne odwierty nie przyniosły efektu w postaci ujęcia wód nadających się do spożycia. Gospodarz jest zmuszony pozyskiwać wodę pitną ze źródła oddalonego od gospodarstwa, poi bydło wodą z nowej studni, którą Sanepid uznał za niezdatną do picia (źródło: informacje uzyskane bezpośrednio u źródła).

  Cyt.: „Zgodnie z badaniami USGS, trzy dziesięciolecia przed 2000 rokiem w centralnej części USA rocznie miało miejsce około 21 trzęsień ziemi. W 2009 liczba ta wzrosła do 50, w 2010 – do 87, a w 2011 – do 134 trzęsień ziemi na rok. Przy czym właśnie w drugiej połowie lat 2000. w USA rozpoczął się boom na wydobycie gazu łupkowego”. (Źródło: Głos Rosji)

  8.6. Radioaktywność

  Wody powrotne po szczelinowaniu zawierają często substancje radioaktywne, które mają wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt


  9. Analiza kosztów i korzyści społecznych

  Wymierne straty społeczne poniosą mieszkańcy i właściciele nieruchomości (rolnicy, gminy, Lasy Państwowe) na terenach objętych koncesjami na wydobycie gazu, wg Analizy ekonomicznej.
  Inne koszty społeczne:
  • Wzrost bezrobocia
  • Wzrost zachorowalności
  • Migracja z terenów użytkowania górniczego
  • Utrata marki polskiej żywności
  • Utrata miejsc wypoczynku i rekreacji

  10. Wnioski końcowe

  Z przeprowadzonej analizy ekonomicznej, środowiskowej i społecznej wynika, że planowane wydobycie gazu łupkowego w Polsce jest nieuzasadnione ekonomicznie, szkodliwe społecznie i środowiskowo. Wszelkie działania w kierunku wydobywania gazu łupkowego w Polsce muszą zostać zatrzymane.
  Udzielenie koncesji na rozpoznawanie i eksploatację gazu łupkowego spowoduje (bezpowrotnie) ogromne szkody środowiskowe na obszarze 1/3 terytorium Polski
  Znaczna ilość tych szkód zostanie i będzie musiała być naprawiana przez ludzi i naturę przez dziesiątki lub setki lat.

  Obliczenie strat na obecnym poziomie informacji jest trudne, tym bardziej, że informacje stanowiące podstawę do analizy są celowo ukrywane lub deprecjonowane przez firmy wydobywcze, z których większość stanowią koncerny globalne, posiadające wpływ na media światowe, polityków, administrację, media krajowe, w tym również na ekspertów z PIG, którzy twierdzą, że Ekspertyza jest stronnicza.

  Aspekt polityczny rzekomego uniezależnienia Polski od dostaw z Rosji upada po przejęciu przez podmioty zależne od Gazpromu znacznej części koncesji.
  Eksport do krajów UE „polskiego” gazu z łupków (gaz nie należy do Polski tylko do koncesjonariuszy, globalnych firm paliwowych) nie wchodzi w rachubę z uwagi na max 10 lat (w praktyce 5-6 lat) ewentualnych dostaw w wysokości zapotrzebowania UE na gaz (80 – docelowo 100 mld m3/rok).

  Alternatywy dla gazu łupkowego
  • Renegocjacja przez polskich polityków ceny dostaw rosyjskiego gazu w dół, zamiast w górę
  • Dostawy LNG do Świnoujścia
  • Zgazowanie węgla kamiennego i brunatnego (zasoby na 2000 lat)
  • Odnawialne źródła energii [OZE] i geotermia (zasoby nieograniczone), wielokrotnie przekraczające zapotrzebowanie Polski na energię i paliwa. (źródło: „Alternatywna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Energetyki Polskiej” – www.czr.org.pl )
 • @Kula Lis 62 08:38:41
  Polecam zapoznanie się z poniższą wypowiedzią w trakcie spotkania w Żurawlewie, gmina Grabowiec na Zamojszczyźnie



  http://www.youtube.com/watch?v=S_nkHUwd4eM
 • @stanislav 12:59:42
  Gazpromowcy widać działają, bo grozi im plajta Rosji. Przestań posiłkować się gazpromowską propagandą.
 • @stanislav 12:59:42
  70$ za 1000m/3 to nie ok. 500$ które płacimy sowietom.
 • @Kula Lis 62 13:27:11
  Polecam jeszcze dla utrwalenia prawdy


  http://www.youtube.com/watch?v=NJZN_G7ljxo&feature=related


  szczególnie te wykaz "beneficjentów", czyli po prostu, po polsku mówiąc złodziei i płaconych przez nich stawek za koncesje, nie mówiąc już o zniszczeniu środowiska i mądrości politycznej, obcej sprzedajnym "antysowieckim"sprzedajnym PO& PiSowskim "patriotom"
 • @stanislav 13:45:06
  Przestań rozglaszać propagandę sowiecką. Jaki ty masz w tym cel? ile ci za to płacą? lub czy aż tak jesteś głupi? odpowiedz!!!
 • @Kula Lis 62 14:18:20
  W propagandzie to lobby pro usraelsko łupkowe jest niedościgłe, finansuje w tym celu zarówno "polskich" eurposłów ( Kolarska-Bobińska i inni pożyteczni idioci z Po &PiS szajki), profesórów i doktórów nauk wszelkich, ekszpertów i minisztrów( MSZ, Środowiska, itd), na przechodzonych dziennikarzach kończąc, jak red. Bukowska- gwiazda Chevron dezInformacji.

  Ale jak uczeni w piśmie finansiści bez granic policzyli, to opłacalny geszeft, bo te kukiełki są stosunkowo tanie wobec konfitur jaki liczą przejąć.

  Jedyne co jest ich w stanie nauczyć rozumu, to świątynia dumania a'la Chodorkowski

  Daj Boże!
 • @Kula Lis 62 14:18:20
  Niestety, nikt nie może być aż tak głupi.
  Obstawiam raczej tę drugą opcję.
 • kula lis i ciąg ruski
  Do każdego, któremu zamiast śliny cieknie z mordy "agenci Gazpromu, czy w interesach Rosji".
  Znamy już te prymitywne oszczerstwa. Tą taktykę debilnych menadżerów łupkowych. Dlatego jako ilustrację wziąłem fotografie, na której pokazane jest jak wyglądałby Neandertalczyk gdyby go przebrać za Menedżera. Nikt dowcipu nie zauważył..

  W czasie 1 kryzysu energetycznego chodziło również o zbicie cen by wymusić na Rosji politykę, bandy czworga - czterech największych koncernów wydobywających ropę.

  11 wpisów i w komentarzach i nic, czego bym nie wiedział, nic, co dawałoby jakąś inspirację, czy poważanie przed wiedzą komentatora. Kula Lis i Co. Uważam, że swój jedyny pogląd wyraziłeś już dobitnie i wielokrotnie. Powtarzanie jest dobre w szkole. Metody powtarzania robią też służby propagandowe w życiu.

  Uważam, że dalszych twoich tych samych twierdzeń nie ma sensu powtarzać. Od tego momentu twierdzenia "My jesteśmy agentami Gazpromu" są obsolete. Mam nadzieję, że sięgniesz do słownika. Niewiedza nie ochroni przed banem.

  http://iddd.de/rys/zdunowice08id.jpg
 • @adevo 16:29:15
  To nazywa się pranie mózgownić przez agentów gazpromu, na co jesteście bezmózgie osobniki bardzo podatne. Chcesz płacić za gaz 500$ to płać, ja chcę płacić 70$ i być od sowietów niezależny. Poniał?
 • @Kula Lis 62 16:40:29
  Post Scriptum od współautora "Analizy korzyści..."


  Teza „uniezależnienia” bezpieczeństwa energetycznego od Rosji (Gazpromu) przez oddanie globalnym firmom gazu łupkowego w Polsce
  Dedykuję informacje wszystkim zapiekłym zwolennikom tej tezy, z wszystkich obecnych opcji politycznych (zadziwiająca zgodność), pochodzących jednak z tego samego pnia , z którego wyrąbano okrągły stół (co już dziwi mniej) i które, jedna po drugiej, wydawały koncesje.
  1.Teza uzależnienia Polski od Gazpromu jest prawdziwa w 5%, bo taki jest udział rosyjskiego gazu (ok. 200 PJ) do energii ogółem wytwarzanej w Polsce (ok. 4000 PJ).
  2.Gaz z Rosji był i jest Polsce niepotrzebny. Umieliśmy i potrafimy nadal zrobić gaz koksowniczy, zgazowywać odpady, węgiel i biomasę, mamy także zasoby gazu konwencjonalnego. Wystarcza na jakieś 2000 lat. pytanie jest tylko – dlaczego gaz?
  Przecież te 5% energii z gazu możemy wygenerować z elektrowni, które mają nadwyżkę 30% niepracujących instalacji, bo maleje zużycie energii elektrycznej. Jeśli nie chcemy „brudnej” energii, zróbmy ją z bardzo dobrych polskich wiatraków o osi pionowej, fotovoltaiki czy z elektrowni geotermalnych. Taniej, bezpieczniej, odnawialnie.
  3.Komu zatem gaz z Rosji jest potrzebny? Odpowiedź: gaz z Rosji potrzebny jest „Polskim” politykom, którzy jeżdżą do Rosji by negocjować ceny w górę, zamiast w dół. Tak było na początku, kiedy były podpisywane pierwsze kontrakty i polscy politycy dostawali pierwsze pieniądze (doskonała audycja w Radio Maryja z udziałem red. Naczelnego „Rurociągów”), tak jest zapewne i teraz. W GP była informacja o kontach polskich polityków (obok sprawy gen. Czempińskiego), na których jest 30 mld USD. Ciekawe, jak się tam znalazły i za co?
  4.Komu i po co zatem jest potrzebny gaz łupkowy w Polsce?
  Tak jak gaz z Rosji, tak samo gaz z łupków w Polsce „jest potrzebny”. Płycej jest geotermia, węgiel kamienny, węgiel brunatny, na powierzchni są odpady, biomasa, wiatr, słońce, woda. Ani się bilansuje energetycznie ani nie zapewnia bezpieczeństwa gazem łupkowym, tym bardziej, że ponad 20% koncesji mają firmy uzależnione od Gazpromu.
  Gaz łupkowy w Polsce „potrzebny jest”, jak zwykle „polskim” politykom, którzy opędzlowali ( pędzlują nadal, www.ms.gov.pl, zakładka koncesje) oficjalnie za grosze nie tylko gaz, ale tzw. zasoby towarzyszące, o które koncesjonariusz występować już nie musi!, geotermię, uran, miedź i srebro (podobno również złoto, bo jest obok)
  Ciekawe komu i ile przybyło na kontach?
  Innym ukrytym celem, dla którego zmajstrowano przy okazji łupków nowe prawo geologiczne i górnicze, jest możliwość wywłaszczania ludzi z dowolnego obszaru objętego koncesjami, a jest tego prawie pół Polski. Jeśli zechcą – rozbiorą i ekonomicznie i terytorialnie.
  Możliwe, że globalne wampiry paliwowe, w tym Gazprom (dogadali się przecież w sprawie Arktyki) nie odpuszczą i wyssą z Polski gaz, węgiel, rudy metali itd., zostawiając efekt spalonej ziemi, co dobrze widać na zdjęciach satelitarnych tam, gdzie wampiry były. (co z wodą, żywnością, powietrzem, lasami?)
  I tak mamy szczęście, że nie zostaliśmy zbombardowani jak Irak czy Libia w niesieniu pokoju, demokracji i nowych technologii, choć wynik ma być taki sam - przejęcie zasobów, utrata suwerenności.
  „A nasz piecyk dymi, dymi
  politycznymi racjami jesteśmy wyni*
  * szczeni…”
  Tak pisał w 1953 roku K.J. Gałczyński, poeta, chyba i wieszcz.
  Trochę racjonalizmu, patriotyzmu, mniej populizmu i partyjnictwa.
  Inaczej „rozdziobią nas…”


  Amen
 • @Kula Lis 62 16:40:29
  Kula Lis - teraz nie możesz się skarżyć. Nie zrozumiałeś nawet tekstu pani Adamskiej i powtarzasz swoje insynuacje. Jak inaczej nie potrafisz, tylko musisz się ciągle powtarzać, to znaczy nie potrafisz czytać i nie potrafisz zrozumieć zdań złożonych to trudno idź na wp lub onet lub gzie indziej. Masz oficjalne, ostatnie ostrzeżenie przed banem. Zawiera twój następny wpis znowu te same treści to musisz pójść gdzie indziej.
 • @adevo 16:52:32
  Jeszcze jeno: nie było, nie ma i nigdy nie będzie jakiejś wydumanej przez ciebie gówniarzu i wykształciuchu inteligencji zbiorowej i enigmatycznie rządzącej krajem, jesteś pusty jak dzwon lub pustak. Ani jakiejś demokracji bezpośredniej, zrozum, gówniarzu, że demokracja jest lub jej brak, lecz to i tak są rządy złodziei nad osłami, między innymi takimi jak ty i tobie podobni. Ty powielasz Lenina: nawet kucharka(i) mogą rządzić krajem. Zrozum jedno gówniarzu co po twej fizjonomii oceniam, że gdzie kucharek sześć nie ma co jeść lecz jest co wyruchać. Zrozumiał aluzję wykształciuchu?
 • @Kula Lis 62 17:25:19
  Koniec fuchy, masz bana. Szacuję, żeś cygan z tej "błękitnej" inicjatywy progazowej, co daliście się dzieciom rozbroić na proteście w Klukowej Hucie, he, he..
  http://bejda.blogspot.de/2012/03/pikieta-protest-w-dniu-31032012-o.html

  (Pierwsze wideo u góry)
 • @mnich zarazy 07:36:48
  a.Zapytuję się, a dlaczego mamy pozwalać firmom na olewanie ochrony środowiska?
  Ad. a Polacy są biedni i jest korupcja
  Przypadek Głobina to reguła
  http://idb.nowyekran.pl/post/55430,utylizacja-po-polsku
  Patrz
  Śmierć z importu
  http://pietkun.nowyekran.pl/post/61122,smierc-z-importu

  Patrz też prace badawcze dot. gazu łupkowego. Tam pisze wyraźnie najpierw wożąc płuczkę zygzaczkiem przez Polskę pozbywają się jej stopniowo, następnie usuwają poza granicami kraju w oficjalnej oczyszczalni w Gdańsku: to znaczy wylewają do morza po za granicami..
  To jest polityka koncernów w stosunku do opanowanego przez nie kraju. U nas jak w delcie Nigru (w Nigerii)

  http://iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/deltanigru3KL.jpg
 • @Zbigniew-Grzymski 09:28:25
  Panu też podobają się tylko własne bluzgi. Znalazł pan czas na przeczytanie ekspertyzy pani Adamskiej i pana Tynenskiego? Bo o nią tu chodzi. O znajomość historii energetyki to pana nie podejrzewam. Bluzganie agenturą, dlaczego? Przecież chodzi o fakty. Proszę pana ja mieszkam w Hamburgu. Ludzi z miasta tutaj nie obchodzi jak walczą wioski i miasteczka w Niemczech z koncernami jak Shell, Chevron itd. Ludzie z Hamburga mają dobrą kranówę. Jak pozwalam sobie na luksus płacenia za 1 litr wody 1,2 Euro. Jest to drożej niż za piwo. Co mnie właściwie obchodzi jak propaganda koncernów wtłacza w nieprzygotowane do propagandy polskie głowy bzdury takie same jak murzynom wtłaczano w Nigerii. Dlatego piszę wyróbcie sobie zdanie przez prace naukowe.
  http://bejda.blogspot.de/p/prace-naukowe.html
  Nie zna pan języka obcego to proszę o trochę skromności i refleksji- może jednostronna propaganda popsuła panu w głowie.

  Ja nie zamierzam wracać do Polski, ale czuję się Polakiem i chcę być dumny z Polski za granicą. Byłem pierwszy, który zwrócił uwagę na kłamstwa lobbysty Poprawy:

  http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

  Takie bluzgi bez dowodów wypraszam sobie. Prosto w twarz to by pan mi tylko raz powiedział.
 • "szok, ogromne straty i brak zysków! "
  Szok, ogromne straty i brak zysków dla Rosji.

  .. i dobrze a nawet bardzo dobrze.

  I to mnie cieszy najbardziej.

  A sowieciarze ruszyli do boju.

  Powiem wam, że na nic się zda wasza robota.. jesteście złem tego świata i zginiecie marnie, taki wasz los.
 • koko gazpromspoko
  Pozdrowienia Adveo.
  Małpa w kąpieli a tu gaz z kranu leci :D

  Ja się pytam kto zamordował Nikola Tesle i Wilhelma Reicha,
  Najwybitniejsi odkrywcy naszych czasów zostali zlikwidowani przez CIA bo byli zagrożeniem dla takich właśnie małp ze scyzorykiem.

  Amerykanie to debile, z warstwą psychopatycznych morderców i okultystycznych czcicieli kaka demona jako przywódców, których trzeba trzymać na dystans.
  Wpuszczając ich do Polski wydajmy na siebie wyrok.

  To co dla nas przyszykowała Ameryka rotshildów, masonów vel eugeników faszystów, (kapitalistów) niestety nie dociera do ogółu społeczeństwa, a przecież wystarczy tylko spojrzeć w niebo (areozole smugowe vel operacja shild)

  Więc gdy w komuniźmie to człowiek i społeczeństwo był w centrum uwagi to w kapitalźmie jest GÓWNO.

  Życzę wszystkim ludziom dobrej woli spokojnej nocy i Boskiej pomocy w tych trudnych czasach.

  Demokracja Bezpośrednia.

  CENĄ WOLNOŚCI JEST ZACHOWANIE WIECZNEJ CZUJNOŚCI.
 • @LosHelios 00:39:08
  http://wolnapolska.pl/index.php/Gospodarka/2012043015540/polska-jednak-bdzie-gazow-potg/menu-id-175.html
 • @moher 08:32:08
  Jutro można protestować.

  Może propozycje afiszy?

  http://iddd.de/rys/FORBAN2.pdf

  http://iddd.de/rys/forbanKL.jpg

  http://iddd.de/rys/getoutKL.jpg

  http://iddd.de/rys/Getout.pdf
 • @adevo 19:23:58 nie klam i nie manipuluj czlowieku opinia na tym forum
  tu nie ma debili jak na ONETcie POmyliles fora chyba
  Na zamieszczonym zdjeciu moze faktycznie jest pokozana Alberta w Kanadzie ale pop ierwse tam nigdy nie bylo lasu tak ze nie bierz ludzi pod wlos a po drugie w Albercie nie ywdobywa sie gazu z lupkow.
  zdjecie przedstawia kopalnie odkrywkowa pisaku bitumicznego ktory jest dosc plytko pod ziemia , z ktorego wyciska sie rope nie gaz.
  W Kanadzie bardzo nie wiele wydobywa sie gazu lupkowego jest duzo odwiertow ale sa zamkniete ze wzgledow na protesty ludnosci,firmy moga Kanadyjczykom naskoczyc jak oni niechca zagrozenia ekologicznego.
  Twoj phremier jest wlasnie w Kanadzie na wycieczce za pienidze podatnikow
  niby w celach zawiazanych z wielka praktyka kanadyjska w wydobyciu gazu z lupkow co jest totalna bzdura.ten matol pomylil kraje powinien jechac do USA bo to oni wiercili w Kandzie.
  Polscy gazownicy maja wieksze rozeznanie i w technologi i w wiedzy na temat lupkow jak Kanadyjczycy,wystarczy siegnac do fachowych opracowan sprzed 30 ponad lat.Wydobycie gazu z lupkow jest proste jak drut tyle ze nielzia.
 • Juz Polonia nalezycie przywitala zdrajce matola w Kandzie gdzie jest on
  osoba najmniej pozadana.Sam po przyjezdzie nazwal sie Kaszubem ciekwae czy to juz nowe panstwo ktore sam zalozyl i jest jego phremierm?
  W Wilnie kanadyjskim zorganizowano prodtest z naglosnieniem na terenie parafi policja kanadyjska interweniowala bo uwazala ze naglosnienie jest nielegalne,ale proboszcz ich pogonil bo to teren prywtny i uzyczyl darmo pradu.
 • @wiki 17:18:00
  Faktycznie pomyliłem nazwę. Chodzi o prowincję British Columbia. To była bardzo zalesiona prowincja, ale nie tam gdzie teraz wydobywają ropę z łupków. Nie musisz wyzywać. W ten sposób nic nie osiągniesz. Oczekuję przy następnym komentarzu, że sprawdzisz na wyzwiska i się zastanowisz czy potrafisz tą samą treść przekazać bez wyzwisk.

  Serdecznie
 • @adevo 02:49:14 znowu manipulujesz i klamiesz zacytuj kiedy Cie wyzwalem
  BC w Kanadzie nie byla prowincja bardzo zalesiona tylko nadal jest i co do zalesienia w stosunku do calej Kandy to jest maly procent i nie ma tam mowy o jakiejs dewastacji z powodu lupkow.
  Zjamij sie czlowieku np. zbieraniem grzybow niz wypisywaniem bzdetow
  chyba ze ci za bzdety placa.
 • @adevo 02:49:14 a jesli juz sie przyznales do pomylki to ja popraw
  a nie ludzi dalej wprowdazsz w blad.
 • @adevo 02:49:14 a jeszcze jedno do Kanady przyjechal premier Kaszub
  nie tam jakies lupki zalatwiac tylko podpisac umowe o podwojnym taksowaniu czyli zeby PObolszewicki rzad mogl sciagac pieniadze z Polakow
  ktorzy majac emeryture polska i kanadyjska po przyjezdzie czy raczej pobycie w Polsce byli opodatkowani z emerytury kanadyjskiej.Dokladnie rzecz biorac podatek bedzie w wysokosci emerytury polskiej chodzi o to zeby zabrac wypracowana emeryture w Polsce tym co wyjechali i dorobili sie emerytury na zachodzie.
 • @moher 08:05:21
  Pan myśli, jak normalny człowiek, któremu Polska leży na sercu. Wyzywać ludzi od wieśniaków, od ciemnogrodu, przekupywać ich to jest ten horror wprowadzany przez kolaborantów - też ludzi, ale na garnuszku obcych koncernów. Oni myślą krótkowzrocznie, ale jak prawie każdy: najpierw muszę wyżywić swoją rodzinę, opłacić mieszkanie itd., dlatego będę kłamał jak mi szef nakazuje. Obcych amerykańskich koncernów, które sobie dodrukowały pieniądze i chcą je teraz zamieniać na materialne, konkretne niepapierowe walory, skutki uboczne nie obchodzą. Nawet w USA czy Kanadzie ich nie obchodzą. Liczą się dla nich tylko ich zyski i wytyczne- patrz ekspertyza na temat "Bezpieczeństwa USA".

  Przykre, że w Polsce nawet Rydzyk myli otwartą zdradę i kłamstwa takiego profesora jak Jędryska z rozsądkiem i patriotyzmem.
  Poniżej wydobycie ropy z łupków w prowincji British Columbia w Kanadzie. Eksperci koncernu mówią to nie jest takie złe gdyż to jest bardzo daleko.
  Tam stał kiedyś las. Obowiązek zalesiania? Oczywiście! Na 700 km2 zalesiła firma 1 km2 - to znaczy w sumie na 1 km2 wyrosły posadzone w szeregu drzewka. Mamy takie tereny do zniszczenia jak Kanada?

  http://iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/ropazlupkowAlbertaKL.jpg
 • @wiki 05:20:10
  Hi wiki,
  widzę, że masz trudności w rozumieniu polskiego języka. Jeśli piszesz z Kanady lub USA to chciałbym poinformować Ciebie o zwyczajach panujących w starej Europie. Na blogu Adevo nikt nikogo nie wyzywa, chyba, że planuje tutaj krótki występ. Poprawianie komentarzy nie jest obowiązkowe, można dodać komentarz prostujący błąd. Dzięki temu błędowi poznałem zasięg moich komentarzy.

  Jakbym wymagał od Ciebie poprawę wszystkich błędów w Twoich komentarzach to byś wszystkie musiał pisać od nowa. Robisz w 2 zdaniach więcej błędów niż ja w 10 artykułach.

  Polecam też, jeśli czujesz się Polakiem, rozpracować swój system operacyjny, wstawić zmienne pokrycie czcionek na klawiaturze i używać polskich znaków. Pisanie bez polskich akcentów obniża tylko Twoją znajomość języka polskiego. W rezultacie nie wiesz jak pisać poprawnie.

  Nie ma żadnych trudności technicznych by wysupłać z systemu operacyjnego odpowiednie ustawienia i programy pomocnicze.

  Powodzenia w pisaniu polskimi literami!
 • @adevo 13:07:36 rozsmieszyles mnie tylko to typowe dla agentury
  ze czepiaja sie bledow gramatycznych i brakiem czcionki polskiej, zeby przykryc swoje klamstwa i bledy merytoryczne.Kazdy SBecki POmiot bolszewicki jak mu morde zatkalem argumentami to sie zaraz czepial i wyszukiwal bledy gramatyczne, widze ze twoja rola to cenzura tutaj wszytkie pokacapskie pomioty, ktore tu cenzuruja, maja za zadanie wysmiewanie piszacych prawde ktorzy robia jakies bledy w pisowni chodzi o prosty zabieg deskredytacji.
  Cionki nie zmienie bo tylko analfabeci maja problem z przeczytaniem i zrozumieniem co pisze.
  I nie piepsz w kolko jak ruska propaganda o czyms czego nie bylo chodzi o obrazanie z moje strony ktorego nie bylo zato ty Jedryska i Rydzyka nie szczedzisz - w mysl zasady Kelemu wolno wszytko.
  Klamiesz i manipulujesz ludzmi, a osmieszasz sie niewiedza w tematach o ktorych nie masz pojecia,a piszesz, wysmiewanie sie z Jedryska, a wytykanie mu klamstwa moze cie drogo z jego strony kosztowac jesli by cie podal do sadu.Ci co atakuja Jedryska i Rydzyka wiadomych maja sponsorow.Podaj jakis konkret kiedy Jedrysek mijal sie z prawda.
  NE to nie ONET jeszce choc troche tym juz zalatuje i cimnoty tak latwo
  tu ludziom sie nie wcisnie, aten co pisze nieprawde jest klanca i ty nim jestes i jeszcze tego glupio bronisz ze nie poprawisz.
  Radze ci doucz sie troche geografi i o metodach ekstrakcji ropy i gazu a pozniej sie wymadrzaj.
 • @wiki 02:42:14
  Nie masz szacunku dla języka polskiego.
  Jednym z elementów patriotyzmu, nierozerwalnie związane z pojęciem Polski, jako Ojczyzny jest Język Polski.

  Mówisz po polsku, piszesz po polsku to jesteś Polakiem. Na moim blogu nie będziesz skracać świadomie polskiego alfabetu do 22 liter alfabetu amerykańskiego i kaleczyć polskie wyrazy i polską gramatykę.

  Dostajesz bana na rok. Zaczniesz próbować pisać kulturalnie polskim pismem to możesz tu wrócić - po roku.
 • The Fracking Song
  http://www.youtube.com/watch?v=timfvNgr_Q4

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY