Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
223 posty 2769 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

"Złote zasady" przy eksploatacji gazu łupkowego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Anonimowy wpis odnośnie badań WIOŚ wylanego szlamu nad głównym podziemnym zbiornikiem wody pitnej w Głobinie koło Słupska Wskazuje dobitnie, jaką mamy sytuację:

"Próbki pochodziły ze zwiercin przy wierceniu otworu, a nie był to płyn powrotny po szczelinowaniu. W Miszewie szczelinowania nie było."

 
 
Koncerny przy pomocy tych KUPIONYCH KOLABORANTÓW -  Ciebie będą tak długo oszukiwać, aż sprzedasz swoją ziemię, aż Ciebie kupią, aż nie będziesz miał wody do picia, aż umrzesz. Wtedy powiedzą to twoja wina!! Dlatego nie wpuszczajcie obcych, gońcie ich, piętnujcie zdrajców i kolaborantów.
 
Zniszczenie lub zatrucie wody pitnej nie jest postępem technologicznym!
Pamiętajcie Magdalenkowcy u żłobu (PiS i PO oraz podobni, przebrani – Solidarna Polska) chcą was oszukać. W Sejmie RP w temacie gazu łupkowego nie znajdziecie, jako ludność żadnego poparcia.Tam rządzi pieniądz lobbystów.

Jedynym rozwiązaniem są referenda lokalne na wniosek mieszkańców, nawet wbrew wójtom i wyłączanie natychmiastowe terenów z poszukiwań i odwiertów próbnych!
 
Nie wierzcie propagandzie koncernów!
 
Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA przedstawiła "złote zasady wydobycia gazu łupkowego".
Ponieważ nie uwzględnia wyników, ważnych badań opublikowanych widać, że chodzi o zasady marketingowego kłamstwa mające pomóc zmiękczyć opór społeczeństwa w stosunku do firm poszukujących gaz łupkowy w Polsce.
 
Jak oszukiwać społeczeństwo: 
 
"Złote zasady" oszukiwania tubylców dla międzynarodowych rabusiów gazu łupkowego.
 
1.    Analizuj, ujawniaj i angażuj kolaborantów wśród lokalnej ludności.
2.    Stwórz hierarchię tych kupionych by mydlili oczy nieopłaconym, by oni nie rozumieli szkód, jaka ich osobiście oraz ich otoczenie w przyszłości czeka, by myśleli beztrosko, krótkoterminowo.
3.    Oszukuj, oszukuj, oszukuj: używając takich słów jak złote zasady, wysoki poziom ochrony wód i podobne ogólnikowe, do niczego niezobowiązujące, niesprawdzalne deklaracje.
 
Drogi czytelniku przeanalizuj sam "złote zasady" wiedząc, że w praktyce one nie pokrywają się z wynikami badań, stosowanymi technologiami oraz rzeczywistymi skutkami odwiertów.
 
"Złote Zasady"
 
Analizuj, ujawniaj i angażuj
Na podstawie dokumentu IEA "Golden Rules for a
Golden Age of Gas World Energy Outlook
Special Report on Unconventional Gas"
Z 29 maja 2012 r.
Oryginał w .pdf, 2,6 MB
 
SYNTEZA
 
·Angażuj się w relacje ze społecznościami lokalnymi, rezydentami i innymi stronami na każdym
etapie prac, zaczynając jeszcze przed poszukiwaniami; zapewnij wystarczającą możliwość
komentowania planów, działań i standardów; wsłuchuj się w obawy i reaguj na nie właściwie
i bez zwłoki. 
·Ustanów kryteria odniesienia dla kluczowych wskaźników środowiskowych, takich jak jakość
wód gruntowych, przed rozpoczęciem prac i stale je monitoruj podczas operacji.
·Analizuj i ujawniaj dane operacyjne nt. wykorzystania wody, ilości i właściwości wody
odpadowej oraz emisji metanu czy innych zanieczyszczeń powietrza wraz z pełnym,
obowiązkowym ujawnieniem ilości i dodatków do płynu szczelinującego.
·Minimalizuj uciążliwość dla mieszkańców podczas prac, stosując szeroką odpowiedzialność
społeczną i środowiskową oraz zapewnij, że społeczności lokalne także odczują korzyści
ekonomiczne.
 
Uważaj gdzie wiercisz
·Dobrze wybierz lokalizacje odwiertów aby zminimalizować wpływ na społeczności lokalne,
dziedzictwo historyczne, istniejące wykorzystanie gruntów, źródła utrzymania ludności
miejscowej i ekosystem.
·Właściwie badaj geologię obszaru w celu podjęcia trafnych decyzji co do lokalizacji wierceń
i szczelinowania hydraulicznego: szacuj ryzyko, iż głębokie uskoki skalne czy inne właściwości
geologiczne mogą powodować trzęsienia ziemi lub możliwość przepływania płynu
szczelinującego pomiędzy warstwami geologicznymi.
·Prowadź monitoring aby zapewnić, że szczelinowanie hydrauliczne nie przechodzi poza
określone formacje produkcji gazu.
 
Izoluj szyby i przeciwdziałaj wyciekom
·Wdrażaj solidne zasady dotyczące projektowania, budowy, cementowania i badania
szczelności szybów jako część generalnego standardu zakładającego, że formacje gazonośne
muszą być zupełnie oddzielone od innych warstw, przez które przechodzi szyb, zwłaszcza
zasobów wody pitnej.
·Rozważ ograniczenia w zakresie minimalnej głębokości wykonywania szczelinowania
hydraulicznego aby wzmocnić zaufanie społeczne, iż te operacje są prowadzone daleko
poniżej poziomu czerpania wody.
·Podejmuj działania prewencyjne i ograniczające wycieki powierzchniowe i z szybów oraz
zapewnij odpowiednie składowanie wszystkich odpadów ciekłych i stałych.
Synteza
 
Traktuj wodę odpowiedzialnie
·Ograniczaj zużycie świeżej wody poprzez podniesienie efektywności operacyjnej; ponownie
używaj bądź oczyszczaj wodę zawsze kiedy jest to wykonalne, aby ograniczyć wpływ
na miejscowe zasoby wody.
·Przechowuj i utylizuj w sposób bezpieczny wodę przemysłową i odpadową.
·Minimalizuj zużycie dodatków chemicznych i propaguj rozwój i zużycie przyjaznych
dla środowiska zamienników.
 
Eliminuj wypuszczanie gazu do atmosfery, minimalizuj wypalanie gazu
w pochodni i inne emisje
·Dąż do zerowego wypuszczania gazu ziemnego do atmosfery i minimalnego
wypalanaia gazu podczas budowy szybu i staraj się ograniczyć ulatnianie się gazów
cieplarnianych podczas całego cyklu produkcyjnego szybu.
·Minimalizuj zanieczyszczenie powietrza przez pojazdy oraz silniki wiertni, pomp
i kompresorów.
 
Myśl szerzej
·Szukaj możliwości realizowania efektu skali i skoordynowanego rozwoju
infrastruktury wydobywczej na danym terenie, co może ograniczyć wpływ
na środowisko.
·Bierz pod uwagę kumulatywne i regionalne skutki dużej ilości wierceń oraz
aktywności produkcyjnej i transportowej na środowisko, zwłaszcza na użycie
i utylizację wody, wykorzystanie gruntów, jakość powietrza, wzmożony ruch kołowy
i hałas.
 
Zapewnij konsekwentnie wysoki poziom troski o środowisko
·Zadbaj aby zakładane poziomy wydobycia gazu niekonwencjonalnego szły w parze
ze współmiernymi zasobami i wsparciem politycznym dla solidnych reżimów
regulacyjnych, wyszkolonych pracowników w zakresie zezwoleń i nadzoru oraz
rzetelnej informacji publicznej.
·Znajdź właściwą równowagę w stanowieniu polityk pomiędzy regulacjami
określającymi pożądany stan rzeczy i regulacjami określającymi sposób osiągnięcia
go, tak aby zagwarantować wysoki poziom standardów operacyjnych i jednocześnie
promować innowacje i postęp technologiczny.
·Przygotowuj solidne plany kryzysowe, które odpowiadają skali ryzyka.
·Dąż do ciągłego podnoszenia jakości regulacji i praktyk operacyjnych.
·Dopuść możliwość niezależnej oceny i weryfikacji procedur ochrony środowiska.

KOMENTARZE

 • GAZ ŁUPKOWY TO PRZEKLEŃSTWO. CHORUJĄ LUDZIE I ZWIERZĘTA
  Zobacz, co nam grozi.

  Wydobycie gazu łupkowego poważnie szkodzi ludziom i zwierzętom – wynika z nowych badań przeprowadzonych w USA.

  Naukowcy z University of Massachusetts zbadali stan zdrowia 24 rodzin rolników żyjących na terenach, w pobliżu których wydobywa się gaz łupkowy.

  Na terenie ich gospodarstw potwierdzili m.in. nagłą śmierć 17 krów (w ciągu jednej godziny). Zwierzęta padły z powodu niewydolności oddechowej – pisze serwis news.com.au.

  Na innej farmie padło 70 sztuk bydła (połowa stada) z powodu zatrutej wody.

  Ujawniono także przypadek dziecka, które zatruło się arszenikiem.

  Mieszkańcy tych terenów często odczuwali także bóle głowy. Lekarze mówią także o pladze krwawień z nosa i wysypek. Ich zdaniem zanieczyszczone środowisko pogarsza także ich zmysł powonienia i słuch.

  Autorzy badania nie mają wątpliwości: żądają wprowadzenia zakazu wydobywania gazu łupkowego obecnymi metodami.

  Wyniki badań przeprowadzonych w USA poważnie zaniepokoiły Australijczyków. Stosują bowiem te same środki chemiczne i techniki co Amerykanie.

  WSTAWIŁ W KOMENTARZE REDAKTOR 1966, SKRÓCIŁ ADEVO.

  Kochany redaktorze 1966 masz własny blog, dziękuję żeś wstawił kompilację, która znowu działa jak hamulec dla rzeczywistych komentarzy. Przenoszę całość do specjalnie przygotowanego dla Ciebie bloga. Okazuje się że jesteś jedyny, który deformuje, zmienia funkcję komentarzy. Brawo!

  Całość kompilacji redaktora1966 przeniesiona do bloga "Notki przeniesione"
  http://zakop.blogspot.de/2012/06/czyli-trzeba-wydobywac-gaz-z-upkow.html
 • @adevo 23:39:55
  Pytanie brzmi czy działalność wielkich koncernów w ogóle daje jakiekolwiek społeczne korzyści ? Bo i gaz łupkowy i GMO itd..
 • @a1a 12:14:05 Bardzo dobre pytanie:)
  "Pytanie brzmi czy działalność wielkich koncernów w ogóle daje jakiekolwiek społeczne korzyści? Bo i gaz łupkowy i GMO itd.."

  Bardzo dobre pytanie:), które ma szczególne znaczenie przy wprowadzaniu ustroju demokracji bezpośredniej (DB).
  Jeśliby by szukać nadrzędnych celów wszystkich koncernów gospodarczych to znajdzie się tylko jeden: ZYSK!

  Społeczne korzyści inwestycji koncernów mogą być, więc tylko przypadkowe, czyli czasami jakieś są.

  Ocenę wpływu działalności koncernów powinny wg DB podejmować ludzie poddani tym wpływom i decyzjom. Dlatego potrzebna jest dla każdej dużej inwestycji ocena ludności w referendach lokalnych lub ogólnokrajowych – zależnie od zasięgu inwestycji.

  Nie ma dla koncernu innego celu, jak zysk, nie chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, nie chodzi o rozwój gospodarczy Polski, nie chodzi o modernizację, nie chodzi o świadomość społeczną itd. Zawsze chodzi tylko o ZYSK i jego zabezpieczenie.

  Weźmy np. temat SUPERMARKET w miasteczku. Każdy mieszkaniec wie, że będzie wygodniej i taniej robić zakupy (pozytywne skutki społeczne). Natomiast każdy właściciel małego sklepiku wie: jego egzystencja zostanie zagrożona i ewentualnie zlikwidowana. W rezultacie 6 z 7 niezależnych miejsc pracy ginie, pozostają tylko miejsca pracy niewolniczej w supermarkecie.

  Czy Supermarket będzie pasował do małego miasteczka itd. skorumpowani politycy, lokalni, regionalni czy ci z Warszawy odpowiedzą zawsze jak życzy sobie tego koncern. Dlatego takie pytanie czy supermarket jest korzystny dla miasteczka powinna odpowiadać zawsze społeczność lokalna, której inwestycja dotyczy.

  W innych przypadkach ekspansji koncernów jak w przypadku łupków, energii atomowej, GMO, komunikacji bezprzewodowej, produkcji żywności itd. następuje ekspansja przy pomocy korupcji bez względu na koszty społeczne i gospodarcze. Ekspansja następuje bez świadomości interesu społecznego.

  W rezultacie jest obciążany do granic wytrzymałości budżet finansowy oraz organizm gospodarczy i społeczny Polski.

  Dlatego pozostawienie decyzji zasiedlania koncernów elitom jest absolutnie błędne!

  Takie decyzje są ZAWSZE fałszywe i społecznie szkodliwe!
  Widać z tego jak błędne jest wprowadzanie iluzji o "wolnym rynku", o kapitaliźmie, przy obecnym stanie wiedzy i doświadczeń o Globaliźmie. Ale to bardzo duży temat.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY