Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
222 posty 2705 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Naukowe tytuły Andrzeja Strupczewskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Denerwował redaktor moderujący 12 lipca 2012 roku debatę o energetyce atomowej w Hyatt Regency Warsaw, Tomasz Machała, tytułujący profesora zwyczajnego dr habilitowanego, fizyka M. Dakowskiego tak samo jak dr A. Strupczewskiego: PANIE PROFESORZE...

 

Istnieje różnica pomiędzy tytułem PROFESORA ZWYCZAJNEGO nadanego przez Rząd Polski za nowy i ważny wkład w rozwój badanej dyscypliny naukowej, a PROFESOREM NADZWYCZAJNYM NCBJ z racji administracyjnego stanowiska Rzecznika ds. Energetyki Jądrowej w Świerku.

Denerwował redaktor moderujący 12 lipca 2012 roku debatę o energetyce atomowej  w Hyatt Regency Warsaw, Tomasz Machała,  tytułujący profesora zwyczajnego dr habilitowanego, fizyka Mirosława Dakowskiego tak samo jak dr Andrzeja Strupczewskiego:  PANIE PROFESORZE...
 
Z debaty na wideo  (od 28 minuty i 45 sekundy.)
 
Pan Strupczewski mówi:
"Przepraszam jeszcze à propos mojego tytułu profesora. Zostałem powołany na stanowisko profesora w końcu 2010 roku, nie 5 lat temu. Nigdy przedtem nie używałem tego tytułu. W tej chwili mam stanowisko profesora w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych." 
 
Z rekordu pracowników  widać, że profesorski tytuł Strupczewskiego jest pisany z prawej strony:
 
dr inż.  Andrzej Strupczewski,  prof. nadzw. NCBJ
 
Z zapisu Rady Naukowej NCBJ (RN) do której Strupczewski, prof. nadzw. NCBJ został powołany w roku 2012 wynika, że dla RN nawet nie ma tytułu inżyniera. W przeciwieństwie do innych inżynierów doktorów w zapisie RN jest podany tylko jego tytuł doktora. Czyżby RN nie uznawała nawet jego tytułu inżyniera? Porównaj tytuły dr inż., mgr inż. w składzie Rady Naukowej.
 
Logiczny wniosek jest taki: ponieważ RN w wyszczególnieniu pracowników wymienia tytuły naukowe – te z lewej strony to te z prawej strony – tytuły grzecznościowe, honorowe, pomocnicze nie są tytułami naukowymi.
 
Znaczy, że dr Strupczewski, który pracował w swoim zawodowym życiu na stanowisku inżyniera, nie ma do niego prawa i powinien pisać go po nazwisku z prawej strony.
 
Tak jest też z jego tytułem profesora nadzwyczajnego NCBJ.  Dr Strupczewski powinien go pisać z prawej strony po nazwisku i do tego w całości.  Skracanie tytułu stanowiska do tytułu profesora jest wg mnie hochstaplerstwem.
 
Niemieckiemu praparatorowi Gunther von Hagens zabroniono używanie tytułu naukowego profesora w Niemczech. Słynny preparator ludzkich zwłok otrzymał stanowisko Visiting Profesor (profesora gościa) podczas swojej pracy na uniwersytecie medycznym Dalian w Chinach 1996- 1999. Po przyjeździe do Niemiec, skrócił go sobie do tytułu profesora.
 
Nagonka mass mediów spowodowała procesy sądowe. W rezultacie musiał on odrzucić tytuł profesora. Uniknął kary, gdyż nie można było mu udowodnić, że  podpisywał się własnoręcznie tytułem profesora. Oskarżyciel dysponował przed sądem tylko materiałami drukowanymi: plakatami, wizytówkami i artykułami prasowymi. Okazało się, że to za mało by wydać wyrok skazujący.
 
Po licznych procesach von Hagens dostał pozwolenie tytułować się w Niemczech jako profesor  "RC" od „Republik China“,  a następnie jako profesor "VRC" skrót od „Volksrepublik China“. Od  14 marca 2011 roku von Hagens  wywalczył  w drugiej instancji przed naczelnym sądem administracyjnym Landu Nadrenia Północna-Westfalia, że ma prawo skracać swój honorowy tytuł z Chin w Landach:  Badenii-Wirtembergii, Bawarii i w  Hesji do tytułu profesora. W ramach podobnych oszustw z plagiatami naukowymi ( porównaj aferę  z tytułem doktora byłego ministra rządu A. Merkel pana Karla-Theodora Freiherr von und zu Guttenberga.) i krytycznego klimatu w stosunku do oszustów, mass media uznają von Hagens za hochstaplera.
 
Tak jak tytuł Andrzeja Strupczewskiego: profesora nadzwyczajnego NCBJ nie jest tytułem naukowym tylko honorowym dodatkiem do opisu jego stanowiska w zakładzie w Świerku, tak fałszywe są jego proatomowe argumenty.
 
Kiedyś już o manipulacjach Strupczewskiego pisałem w roku 2008.
*Mafia atomowa jak jaszczurka bez ogona*
 
porównaj również elaborat profesora Dakowskiego
"Jaki „profesor” taki poziom argumentów"
 

rekord pracownika:
dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw. NCBJ
Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej
SJ
22 71 80 305
Świerk, bud. 39, pok. 063a

Rzecznik ds. energetyki jądrowej
 
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego NCBJ
 
Rzecznik ds. energetyki jądrowej (SJ)
Do zadań Rzecznika Instytutu ds. Energetyki Jądrowej należy w szczególności:
 • publiczne prezentowanie działalności Instytutu związanej z energetyką jądrową i osiągnięć w tym zakresie
 • udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także inne rozpowszechniane materiały dotyczące działalności Instytutu, zwłaszcza na krytykę i interwencję prasową
 • przekazywanie środkom masowego przekazu komunikatów i oświadczeń
 • nadzór nad publikacjami Instytutu związanymi z energetyką jądrową
 • udział w debatach i panelach dyskusyjnych dotyczących energetyki jądrowej
 • wspomaganie Rzecznika Instytutu w kierowaniu Działem Informacji Naukowej
 • pełnienie funkcji Zastępcy Rzecznika Instytutu.
Uprawnienia Rzecznika ds. Energetyki Jądrowej:
 • Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej może łączyć swoją funkcję z wykonywaniem innych zadań służbowych
 • Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej ma prawo zwracać się do kierowników komórek organizacyjnych Instytutu o informacje i wszelką pomoc niezbędną do realizacji zadań.

http://www.ncbj.gov.pl/struktura

▲▲▲

Struktura NCBJ
Dyrektor – prof. dr hab. Grzegorz Wrochna 
 
Sektor badawczy
 
    (DN) Zastępca Dyrektora ds Naukowych – prof. dr hab. Ewa Rondio
    (DI) Zastępca Dyrektora ds Infrastruktury Badawczej – prof. dr hab. Krzysztof Wieteska
    (DEJ) Departament Energii Jądrowej
        Dyrektor DEJ
        (EJ1) Zakład Energetyki Jądrowej
            Centrum Doskonałości MANHAZ
        (EJ2) Zakład Eksploatacji Reaktora Maria
        (EJ3) Zakład Techniki Reaktorów Badawczych
        (LPD) Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
            Służba Ochrony Radiologicznej
    (DFM) Departament Fizyki Materiałów
        Dyrektor DFM
        (LBM) Laboratorium Badań Materiałowych
        (FM1) Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego
        (FM2) Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych
    (DBP) Departament Badań Podstawowych
        Dyrektor DBP
        (BP1) Zakład Fizyki Jądrowej
        (BP2) Zakład Fizyki Teoretycznej
        (BP3) Zakład Fizyki Wysokich Energii
        (BP4) Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego
    (DTJ) Departament Aparatury i Technik Jądrowych
        Dyrektor DATJ
        (TJ1) Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek
        (TJ2) Zakład Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki
        (TJ3) Zakład Fizyki Detektorów
        (TJ4) Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych
        (TJ5) Zakład Badań Plazmy
        (ZdAJ) Zakład Aparatury Jądrowej
 
Sektor funkcjonalny
 
    Biuro Dyrektora
        (DAt) Asystent Dyrektora
            (AtS) Sekretariat Instytutu
        (DRz) Rzecznik Instytutu
        (DRP) Radca Prawny
        (DAW) Audytor Wewnętrzny
        (DZJ) Dział Zapewnienia Jakości
        (DBO) Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
            (BO) Dział Bezpieczeństwa i Ochrony
        (DPm) Pełnomocnicy Dyrektora
    (DS) Sekretarz Naukowy
        Departament Informacji i Kształcenia
            (SD) Studium Doktoranckie
            (SN) Dział Nauki
            (SI) Dział Informacji Naukowej
                (SJ)  Rzecznik ds. Energetyki Jądrowej
                (SB) Biblioteka
            (SE) Dział Edukacji i Szkoleń
    (DA) Zastępca Dyrektora ds Administracyjno-Technicznych – mgr Marek Juszczyk
        Departament Administracyjno Techniczny
            (AZ) Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego
            (AG) Główny Specjalista ds. Planowania Inwestycji
            (AI) Dział Inwestycji
            (AZP) Dział Zamówień Publicznych i Umów
            (AT) Dział Administracyjno-Techniczny
                Archiwum
                Kancelaria ogólna
            (AN) Naczelny Inżynier
            (AS) Służba Techniczna
                (ASD) Dyżurni Dyspozytorzy
                (ASR) Dział Przygotowania i Rozliczania Robót
                (ASM) Dział Energetyczno–Mechaniczny
                (ASE) Dział Elektryczny
                (ASB) Samodzielna Sekcja Budowlana
            (AP) Dział Profilaktyki Pożarowej
        (ZTS) Zakład Transportu Samochodowego
    (DJ) Zastępca Dyrektora ds Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej – mgr inż. Jerzy Kozieł
        Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Zdrowia
            (JA) Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego
            (JE) Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych
            (JM) Dział Profilaktyki Medycznej
    (DR) Zastępca Dyrektora ds Ekonomicznych i Rozwojowych – mgr inż. Zbigniew Gołębiewski
        Departament Ekonomiczno-Rozwojowy
            (RK) Główny Księgowy
                (KF) Dział Finansowo-Księgowy
                (KE) Dział Kosztów i Ewidencji Majątku
                (KR) Dział Rachuby Płac
            (RP) Dział Spraw Pracowniczych
            (RA) Dział Projektów, Planowania i Analiz
            (RT) Dział Transferu Technologii
            (RI) Dział Informatyki
        Ośrodek Radioizotopów POLATOM
 
Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego
 
Rada naukowa

Rada Naukowa
Członkowie Rady Naukowej VIII kadencji
Przewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Sosnowski
Sekretarz: mgr Katarzyna Pietruszewska
(tel. 22 71 80 607, e-mail: katarzyna.pietruszewska@ncbj.gov.pl)
Zastępcy Przewodniczącego:
 • prof. dr hab. Helena Białkowska (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich 
 • dr hab. Mieczysław Mielcarski (NCBJ) – członek komisji programowej 
 • prof. dr hab. Janusz Mika (NCBJ)
 • dr inż. Sławomir Wronka (NCBJ)
Członkowie Rady Naukowej
 • prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński (NCBJ) – członek komisji programowej
 • dr hab. Edward Iller (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Krystyna Jabłońska (IF PAN, Warszawa)
 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska (AGH, Kraków)
 • dr Tadeusz Kozłowski (NCBJ) – członek komisji regulaminowej
 • dr hab. Paweł Kukołowicz (Centrum Onkologii, Warszawa)
 • dr Agnieszka Syntfeld – Każuch (NCBJ)
 • dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen (NCBJ)
 • prof. dr hab. Piotr Malecki (IFJ PAN, Kraków)
 • mgr Alina Markiewicz (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (IFD UW) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Moszyński (NCBJ) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Pajek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Kielce)
 • prof. dr hab. Bogdan Pałosz (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
 • mgr inż. Andrzej Patrycy (Energoprojekt Warszawa S.A.)
 • mgr inż. Jacek Pracz (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • dr Marek Rabiński (NCBJ) – członek komisji regulaminowej
 • prof. dr hab. Stanisław Rohoziński (IFT UW) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Krzysztof Rusek (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Marek Sadowski (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji programowej
 • dr hab. Janusz Skalski (NCBJ) – członek komisji finansowo-ekonomicznej, członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Adam Sobiczewski (NCBJ)
 • dr Dariusz Socha – członek komisji regulaminowej
 • dr Andrzej Strupczewski (NCBJ) – członek komisji programowej
 • prof. dr hab. Michał Waligórski (IFJ PAN, Kraków)
 • dr hab. Zbigniew Werner (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich, członek komisji finansowo-ekonomicznej
 • prof. dr hab. Janusz Wilczyński (NCBJ)
 • prof. dr hab. Grzegorz Wilk (NCBJ) – członek komisji ds. przewodów doktorskich
 • prof. dr hab. Wojciech Wiślicki (NCBJ)
 • inż. Jerzy Wysokiński (NCBJ)
 • prof. dr hab. Andrzej Ziębik (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. Janusz Ziółkowski (CAMK, Warszawa)
W skład Rady Naukowej wchodzą:
Dyrektor NCBJ: prof. dr hab. Grzegorz Wrochna
Zastępca Dyrektora NCBJ: prof. dr hab. Ewa Rondio
Zastępca Dyrektora NCBJ: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska
stan na dzień 5.4.2012

Skład Rady Naukowej IPJ VII kadencji (2008-2012) -( tu Strupczewskiego jeszcze w RN nie było.)

▲  ▲  ▲

KOMENTARZE

 • Trzeba o tym wiecej napisac
  należy po prostu tego Pana oficjalnie zapytać, jak wygląda sprawa z jego tytułem inżyniera i profesora. Ciekawe jakiej udzieli odpowiedzi, do udzielenia której jest przecież redakcji NE zobowiązany (prawo prasowe).

  Niestety w polityce i sadownicwie jest trend do kreowania falszywych autorytetow, falszywych profesorow doktorow, czesto kompletnych niedoukow (ja wykrylem czterech takich falszywych profesorow Wladyslawa Bartoszewskiego i Krzysztofa Miszczaka, Karl-Heinz Standke, Dieter Bingen, ale co z tego? ) Takie "autorytety" są wykorzystywane do celów strategicznych, wedlug mojej opinii antypolskich i bronione tak, jak honor Bartoszewskiego z pominięciem prawa.

  Co nie znaczy ze nalezy zaprzestac publikacji o tych machlojkach.
 • @Mirosław Kraszewski 01:45:08
  Przy wstawianiu artykułu umknęła mojej uwadze część z odpowiedzią Strupczewskiego. Niech pan przeczyta u góry. Teraz ona już jest ! :)
 • @adevo 02:02:44
  Świetnie opracowane !
  Przymierzałem się do tego po wymianie opinii z prof . Dakowskim ale nie
  podołałem źródłom.
  Z zebranych przeze mnie wynika że :
  Wiedza i Zycie - czerwiec 2010 - Atom wraca! - Marek Oramus
  Doc. dr inż. Andrzej Strupczewski.
  To po której stronie nazwiska mam sobie pisać inżynier ? Po obu ?
  Czyli znając realia uczelni : pan doktor przekroczył wszystkie terminy na
  pisanie prac naukowych, otwarcie przewodu. Został przeniesiony do grupy
  pracowników inżynieryjno-technicznych. I tu jest problem! By posługiwać się tytułem Technik, trzeba go mieć !
  Przy okazji : na stanowisko "Specjalisty d/s aparatury" mianował minister
  a wizytującego profesora - dziekan.
  Po której stronie pisać "Sp d/s ap" ;- )))) Chętnie się dowartościuję! :-p
 • @Mirosław Dakowski 12:34:12
  Wypowiedz w publicznej debacie nie jest kropka nad i. To jest w zasadzie sprawa dziennikarska i wymaga dziennikarskiego zapytania redakcji NE do tej osoby, oraz do kierownictwa NCBJ. Ale oczywiście również do komórki uznawalnosci tytułów w Ministerstwie Edukacji.

  osobnikow pokroju Noaha Rosenkranca i Wladyslawa Bartoszewskiego trzeba pietnowac, tylko co z tego, kiedy oszustwo ma w tym rzadzie zagwarantowana bezkarnosc w przypadku Bartoszewskiego. Noah Rosenkranz uciekl do Izraela.
  https://nfaetyka.wordpress.com/tag/mariusz-kornilowicz-vel-noah-rosenkranz/

  Sprawe tytulu inzyniera i doktora trzeba dokladnie przeswietlic, zeby to nie byl taki drugi Bartoszewski albo Rosenkranz.

  kwestiach dotyczących uprawnień do posługiwania się polskimi stopniami/ tytułami naukowymi właściwa jest Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (pl. Defilad 1 ( PKiN, 00 - 901 Warszawa, tel 22 826 82 38).
  W sprawie uznawalności stopni/tytułów zagranicznych odpowiada Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Hoża 20
  00-529 Warszawa tel. +48 22 529 22 66
 • @cyborg59 10:33:52
  Cieszę się, że pan Mirosław Kraszewski nas poinformował i podał właściwą instancję zajmującą się problemami tytułów naukowych: Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (pl. Defilad 1 ( PKiN, 00 - 901 Warszawa, tel 22 826 82 38). Dzięki dla niego. Mam teraz pewność, że zainteresowane osoby tam zadzwonią, zrobią termin i pójdą porozmawiać z kompetentną osobą. Apeluję nie rozmawiać przez telefon merytorycznie, tylko zrobić termin na rozmowę. To ważna sprawa, prawdopodobnie trzeba tam napisać formalne zażalenie, po którym dostanie się pisemną odpowiedź. Dlatego najlepiej jest samemu zanieść zażalenie i sobie kopię w urzędzie poświadczyć. Tak bym ja zrobił, jakbym mieszkał w Warszawie.
 • @adevo 22:55:54
  Oficjalne pismo wylane faxem lub majlem tel./fax (022) 620 33 24
  email: kancelaria@ck.gov.pl z wnioskim o potwierdzenie odbioru wystarczy. Mnie intryguje ten stopien inzyniera.
  PS. Tytul naukowy jest tylko jeden - Profesor.
 • PS2
  W Ministerstwie Nauki wdrażany jest rowniez system wykrywania plagiatów wiec wypada spytać o to, gdzie jest dostepna do przeczytania praca doktorska.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY