Gorące tematy: Po wyborach Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
222 posty 2705 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

PO-PISowa firma Kaczor & Donald

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

PO-PISowa firma Kaczor & Donald, "W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!!", z bloga Cejrowskiego.

Utrata wszystkich Podstawowych Praw - materialnych i moralnych - to (jak to właśnie określili Kaczyński z Tuskiem) - W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!! 

Przesłane z prośbą o rozpowszechnianie. 
Jeszcze Woda nie zginęła póki my...

Tu kamera monitorująca protestujących: http://cam4net.pl/%7B033D343D-E010-4D3C-AE2B-4B74E3013AC4%7D?cc=1

Na blogu Wojciecha Cejrowskiego jest wiele ciekawych wpisów dotyczących gazu łupkowego. Są oczywiście (jak i tu) gaz-lobbyści, ale są też głosy "zwykłych ludzi" zwłaszcza Tych, których (jak tu, na Kaszubach) Los postawił przed horror-Gaz-Lokomotywą.

Dają sobie świetnie radę, bo np. w takim Żurawlowie - PRZEGONILI SKUTECZNIE Chevrona!!! choć ten oczywiście przymilał się i wdzięczył, serwując koraliki i lizaki i opowiadając ludziom gaz-baśnie. Gdy jednak na którymś ze "spotkań z miejscowa ludnością" ludzie Chevrona zobaczyli kamery, zwyczajnie ZWIALI, taaacy odważni, prawdomówni i szczerzy!
Cieszy, że wreszcie jakaś osoba publiczna przyłożyła się odrobinę do tematu, w każdym razie - udostępniła swego bloga na gaz-dyskusję.

Przytaczam list, który mieszkańcy Zamojszczyzny wystosowali do swych władz samorządowych, stawiając im szereg konkretnych pytań.
Być może przyda się ów list na coś Wam, kochani Kaszubi, którzy PRZECHODZICIE DO HISTORII WALKI O WŁASNĄ ZIEMIĘ, WODĘ, ZDROWIE I ŻYCIE SWOJE I PRZYSZLYCH POKOLEŃ, WALKI O LUDZKA G O D N O Ś Ć z Lewiatanem Globalnych Koncernów.

Nie jesteśmy sami!!! Na świecie - M I L I O N Y ludzi walczą o to samo. Najwięcej w samych USA ( bo tylko TAM, jak na razie, trwa Przemysłowe Wydobycie Gazu Łupkowego) - Google: BANS, MORATORIA & RESOLUTIONS as of Sept. 15, potem - kliknąć w załącznik: otrzymacie aktualizowany co kilkadziesiąt dni ( stąd Sept 15 - z 15-go września, jeszcze cieplutki!) obraz prawdziwej już Rewolucji Antyłupkowej buzującej w USA:
zakazy w stanie N. Jork, Północnej Karolinie, w Stanie Vermont, w kanadyjskim Quebecu, w setkach okręgów i hrabstw w Ameryce.

Również po prostu - Google: NO FRACKING (czyli: NIE SZCZELINOWAĆ!) Wyskakuje...40 mln stron! - z USA, Kanady, Francji, Anglii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, Bułgarii, Rumunii, Niemiec, Czech, Republiki Południowej Afryki, a nawet Australii, gdzie Fracking (zwyczajowa nazwa hydroszczelinowania) - określono jako
potencjalnie Największą Tragedię w Dziejach Kontynentu!

Polecam jeszcze na YouTube piękny, krótki filmik z afrykanerską pisarką Antoinette Pienaar, pt. "I WILL DIE FOR WATER" (Umrę za Wodę), gdzie A.P. opowiada się zdecydowanie przeciw wydobywaniu gazu przy pomocy Frackingu/ szczelinowania hydraulicznego.

Poniższy zaś tekst można znaleźć, jak już wspomniałem, na blogu W. Cejrowskiego, pod hasłem Gaz Łupkowy, str.3

Oto cały tekst pisma, które mieszkańcy Gminy Grabowiec i Zieloni 2004 złożyli na ręce Marszałka Województwa Lubelskiego ( zachowaliśmy oryginalną pisownię):
Szanowny Panie Marszałku,
W związku z powołaniem przez Pana Regionalnej Rady ds. Gazu Łupkowego pragniemy przesłać na Pańskie ręce kilka pytań. Pytania te, acz istotne i zadawane wielokrotnie – nie doczekały się odpowiedzi. Dlatego, wierząc w Pańskie oddanie sprawom regionu i jego mieszkańców, oraz kompetencje powołanych przez Pana osób przyłączamy się do mieszkańców i zadajemy je jeszcze raz.

1. Skład chemikaliów dodawanych do wody jest zazwyczaj tajemnicą firm. W oficjalnych ulotkach twierdzi się, że są to m.in. guma guar, soda, kwasek cytrynowy, mydło, itd. Czy naprawdę nie ma tam rakotwórczego benzenu, akryloamidu, tlenku etylenu i mutagenów?

Jakie środki są dodawane do płynów penetrujących skały łupkowe?
Czy raport przygotowany przez Departament Tematyczny Polityki Gospodarczej i Naukowej Parlamentu Europejskiego: „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”, który wymienia silnie toksyczne substancje wchodzące w skład płynu szczelinującego, jest kłamliwy?

Zgodnie z europejską dyrektywą REACH wszystkie substancje niebezpieczne stosowane w procesach przemysłowych, także przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego winny być ujawnione w rejestrach publicznie dostępnych? Kiedy możemy spodziewać się takiego ujawnienia wszystkich tych substancji?
 
2. Twierdzi się, że wtłaczana woda z chemikaliami pod ciśnieniem 600 atmosfer nie znajdzie spękań, szczelin – połączeń z warstwą wody pitnej, a szyb będzie wiecznie szczelny. Jeżeli tak jest, to dlaczego firmy – koncesjonariusze nie chcą słyszeć o złożeniu nieodwołalnych gwarancji bankowych na rzecz samorządów gmin (uruchamianych przez UE) dotyczących zapłacenia za ewentualne szkody w środowisku i zdrowiu mieszkańców do wysokości kapitałów firm matek. Jest to powszechnie stosowany w cywilizowanym świecie instrument zabezpieczania kontraktu.

Polisa ubezpieczeniowa nie jest dobrym rozwiązaniem czego dowodem jest sprawa z Ekwadoru, gdzie Chevron uchyla się przed wyrokiem sądowym z zapłatą miliardów dolarów za zanieczyszczenie lasów deszczowych Amazonii.

3. Czy istnieje fundusz, z którego będą wypłacane rekompensaty z powodu utraty wartości nieruchomości położonych w sąsiedztwie wiertni? (teren górniczy) czy mieszkańcy mogą już zlecać wyceny? Gdzie mają składać wnioski? W sądach powszechnych czy bezpośrednio w firmie, która jest właścicielem koncesji?
Czy władza przewiduje obciążenie koncesjonariuszy formą kaucji o odpowiedniej wysokości, która pełniłaby rolę zabezpieczenia roszczeń obywateli i państwa na wypadek spadku wartości nieruchomości i zanieczyszczenia środowiska? Pytanie te dotyczy wielu obywateli RP – poszukiwanie i eksploatacja gazu łupkowego obejmuje teren jednej trzeciej Polski.

4. Kto – jakie służby państwowe lub społeczne- będą monitorowały cały proces od poszukiwań aż do zakończenia badań i ewentualnej eksploatacji gazu na terenie objętym koncesją?
 
5. Czy firma prowadząca proces poszukiwania a następnie wydobycia zapłaci za zużytą wodę?

6. Zgodnie art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska wody podziemne przeznacza się na zaspokojenie potrzeb ludności. Skąd będzie pobierana woda do celów technologicznych procesu poszukiwania i wydobycia gazu?
 
7. Jaki jest stopień rozpoznania izolacji wód podziemnych i powierzchniowych od serii skał potencjalnie zbiornikowych na terenie obszaru objętego koncesjami Chevron Energy Resources Sp. z o.o.?
Czy nie występują uskoki, którymi zatłaczana woda z chemikaliami może przedostać się do warstw wodonośnych? Czy i gdzie można zapoznać się z mapami struktury warstw podziemnych ?

8. Czy zgodnie z istniejącym prawem firmy, które uznają, że określony obszar jest niezbędny do procesu wydobycia, mogą dokonać wywłaszczenia właścicieli terenu ?

9. Czyją własnością jest odwiert po zakończeniu koncesji? Właściciela działki? Państwa? Inwestora? Czy jest on likwidowany ? Co będzie jeśli ciągle zbierający się gaz – po zakończeniu eksploatacji – doprowadzi do rozszczelnienia korka betonowego i nastąpi emisja do atmosfery? Kto odpowiada technicznie i materialnie za opanowanie takiej kryzysowej sytuacji ?

10. Jaka jest ilość płynu zwrotnego na jeden proces frackingu – jeden zagospodarowany otwór wiertniczy?

- Jaki będzie jego skład? Co z tym płynem ze związkami chemicznymi dalej się będzie działo?

11. Czy będzie częściowo zawracany do odwiertów, w jakiej części ?
 
12. Gdzie będzie przebiegał proces oczyszczenia płynu i dodania nowych chemikaliów ? Co z resztą, która pozostanie po recyklingu, gdzie będzie utylizowana?
 
- Czy w Gdańsku, jak mówił Wójt Gminy Grabowiec?

13. Jaka to będzie ilość tych substancji do utylizacji na jeden odwiert ?
 
- Mówi się o „odzysku” ok. 15 -25 % w stosunku do zatłaczanej ilości. Są to na ogół wody silnie skażone, np. związkami baru (chlorki !).

14. Gdzie na terenie objętym koncesją Chevron Energy Resources Sp. z o.o. jest podmiot mający zdolność utylizacji takiego odpadu ?

Z poważaniem Mieszkańcy Gminy Grabowiec, Zieloni 2004 koło lubelskie:....”

A Chevron i inni myśleli, że wylądowali na Dzikim Wschodzie ( Europy) i znajdą tu tylko Indiańskie Wioski do wypatroszenia i bezkarnego skażenia...


Czy TO im może właśnie przyobiecała PO-PISowa firma Kaczor & Donald, wg której utrata przez Polskich Indian:
 
  1. Prawa do samych złóż gazu /słynny 1% złóż dla Polski/
  2. Prawa do ziemi nad złożami (WYWŁASZCZENIA),
  3. Prawa do Nieskażonej Wody i Ziemi oraz Prawa do Nie Bycia Ofiarami Eksperymentów Chemicznych i Medycznych, a zatem...
  4. Prawa do Zdrowia i Życia
  5. Prawa do Informacji
  6. Prawa do Ludzkiej Godności i Podmiotowości we Własnym Kraju

- a więc, że utrata owych wszystkich Podstawowych Praw - materialnych i moralnych - to (jak to właśnie określili Kaczyński z Tuskiem) - W Y Ż S Z Y - I N T E R E S - P U B L I C Z N Y?!! ( obuaha ha ha haaaa!!!) dla Polskich Indian?!

Czy Oni mieli na myśli może ten..."interes" ...no...wiecie...?
Nooo, to by się zgadzało!...
To rzeczywiście dla Polaków - Wielki, Monstrualny , Kosmiczny ....j !!!
Jakiego ta ziemia, woda, wszystko, co żyje - jeszcze nie widziało. Przez Tysiąc lat Historii, przez wojny, zabory, okupacje...

Ale to Oni - handlarze żywym towarem, co próbują z Polaków zrobić Indian Europy...to ONI będą mieli przejeb...

 

KOMENTARZE

  • Dla poparcia można podpisać międzynarodową petycję
    http://www.avaaz.org/en/petition/Stop_Fracking_in_Poland_gmina_Zurawlow/?copy

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY