Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
223 posty 2768 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

Oj.-Dyr. Rydzyk chciał Tv-TRWAM za darmo

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tekst KRRiT, warto zachować. Są tam fakty, których dyr. Rydzyk nie chciał opublikować. Chodzi o ocenę sytuacji finansowej Lux Veritatis, o kredyty i o grę w setki pożyczonych milionów PLN. Oj. Rydzyk chciał licencji na MUX-1 za darmo, dlatego marsze.

Kreatywna księgowość spowodowała, że długi w nowym wniosku z roku 2012 o koncesję zamieniły się w zyski i przekonały KRRiT do koncesji na MUX-1 dla telewizji TRWAM. Teraz wszyscy będą musieli dopłacać do darmowej telewizji by Lux Veritatis mógł spłacić długi.
 
Zwykły sygnatariusz apelu Radia Maryja i uczestnik marszów "Nie oddamy wam Tv. Trwam" może wreszcie zrozumieć, jaką pomocą są jego złotówkowe datki w porównaniu z setkami milionów złotych, które są niezbędne by utrzymać nadawanie naziemne Tv. TRWAM tylko w trzech miastach: Warszawie, Wrocławiu i Toruniu.
 
Poniższy tekst dokumentuje, szczególnie w ostatniej części (podsumowanie sytuacji finansowej), że pierwsza odmowa licencji na MUX-1 była w pełni umotywowana brakiem zabezpieczeń finansowych ze strony Lux Veritatis, czyli, jak kto woli, złą pozycją przetargową.
 
Dla swojej ekonomiczno-politycznej gry Ojciec Dyrektor zmobilizował maszerujące w całej Polsce masy. Rydzyk chciał Tv-TRWAM za darmo, dlatego napuścił owieczki na KRRiT.

 

Rydzyk kłamał, gdy zwalał winę na KRRiT. Na infrastrukturę, na pokrycie całej Polski zasięgiem Tv-naziemnej i tak nie będzie pieniędzy, więc tylko 3-4 miasta pewnie ją dostaną - w najniższej jakości, gdyż mało kto w obecnej sytuacji finansowej zafunduje sobie dla DVB-t  nowy telewizor, nową antenę, zwykle pozostanie wyposażenie starego telewizora w nową antenę i nowy dekoder- w sumie wydatek 500-800 zł. Pozostawanie przy starej antenie jest możliwe, ale nie polecam ze względu na złą jakość obrazu.


Można być katolikiem i wrogiem machlojekmedialnych i nadużywania władzy. Moje pełne artykuły na temat Tv-Trwam, włącznie z transmisjami posiedzeń w KRRiT można znaleźć klikając w tag np. Rydzyk (z prawej strony).

 

Polecam z tekstu KRRiT omówienie spraw finansowych:

▼  ▼ Informacje o wnioskodawcach  | Program wyspecjalizowany społeczno-religijny | Informacje o wnioskodawcachPorównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w dwóch postępowaniach  |  Podsumowanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis  |  Na koniec 2012 r. (obecne postępowanie na MUX-1)


KRRiT przyznała koncesje Telewizji Polskiej i Fundacji Lux Veritatis

05.07.2013
Krajowa Rada Radiofonii Telewizji na posiedzeniu 5 lipca 2013 r. podjęła uchwały o przyznaniu dwóch koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w sygnale multipleksu pierwszego (MUX-1).
  

Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców przyznała Telewizji Polskiej na nadawanie programu pod nazwą „TVP ABC”.

W ramach postępowania dotyczącego programu o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym Rada przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie programu pod nazwą Telewizja TRWAM.

Oba podmioty założyły we wnioskach rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty.

Rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po uzyskaniu przez przyszłych nadawców rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP S.A., a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.

Przygotowując się do uzupełnienia oferty programowej w MUX-1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła w 2012 roku konsultacje społeczne. Ich celem było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w tej sprawie. Przeważająca większość stanowisk przesłanych pocztą elektroniczną i tradycyjną do KRRiT wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX-1 programu Telewizji TRWAM. Głosy uczestników konsultacji  wskazywały również na potrzebę powiększenia oferty o programy dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze.

W wyniku kampanii medialnej prowadzonej głównie przez „Nasz Dziennik”, Telewizję TRWAM i Radio Maryja do KRRiT wpłynęło 71 023 listy, w których domagano się przyznania koncesji temu wnioskodawcy.  W wielu miastach pod hasłem obrony wolności słowa odbywały się marsze poparcia dla Telewizji TRWAM, odprawiane były Msze święte oraz organizowane były inne formy udzielenia poparcia dla tego wnioskodawcy. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli zorganizowana została konferencja na temat dyskryminacji Telewizji TRWAM przez KRRiT i zagrożenia w ten sposób wolności słowa w Polsce. Zainteresowanie i troskę dotyczącą udziału Telewizji TRWAM w procesie koncesyjnym wyraziła Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 16 stycznia 2012 roku oraz Konferencja Episkopatu Polski podczas 361. plenarnego zebrania w 2013 roku. Niektórzy biskupi kierowali do KRRiT także indywidualne wystąpienia w tej sprawie.

Podejmując swoją decyzję, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod uwagę wyniki konsultacji oraz  wnioski z przeprowadzonej  analizy programów telewizyjnych dostępnych na multipleksach naziemnych.

KRRiT  oceniała wnioski biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności:

 • stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją;
 • możliwości dokonania przez Wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu;
 • przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami;
 • przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;
 • dotychczasowe przestrzeganie przez wnioskodawcę przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.
 • Program wyspecjalizowany dla dzieci w wieku 4-12 lat

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i opiekunów drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: Telewizja Polsat Sp. z o.o. i Telewizja Polska S.A.

Informacje o wnioskodawcach  ▲  ▲

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w nowej formie prawnej) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 czerwca 2011 roku. Według odpisu z KRS z 25 lutego 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 236 946 700 zł. Wszystkie udziały posiada spółka Cyfrowy POLSAT S.A. Spółka Cyfrowy POLSAT S.A. notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Telewizja Polsat Sp. z o.o.złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą „POLSAT KIDS”. Wniosek Telewizji Polsat Sp. z o. o. o jest zgodny z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z 20 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zadeklarował, że podstawowym założeniem programowym kanału dla dzieci jest:

„Emisja różnego rodzaju audycji dla dzieci m.in. bajek, audycji edukacyjnych, przedstawień teatralnych, filmów: fabularnych, animowanych, dokumentalnych mających na celu ułatwianie poznawania świata, wspomaganie wszechstronnego rozwoju tej grupy odbiorców, a także wskazywanie wzorców i wspieranie opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych). Polsat Kids będzie doskonałym uzupełnieniem aktualnej oferty programowej telewizji cyfrowej naziemnej. Prezentując mieszankę programów edukacyjnych, z flagową produkcją „Kidsplay”, wspartych ulubionymi filmami animowanymi od największych i najbardziej cenionych producentów kontentu dla dzieci.”

Planowany przez Wnioskodawcę udział audycji wyspecjalizowanych wynosi nie mniej niż 81% miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 i jest o jedenaście punktów procentowych wyższy niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca zaproponował zróżnicowaną ofertę programową, w której większość będą stanowiły filmy animowane - 63% następnie audycje edukacyjne - 10%, audycje dla dzieci i młodzieży - 5%, film fabularny - 2% oraz spektakle teatralne i inne formy udramatyzowane - 1% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Audycje powtórkowe zajmą 75% w tygodniowym czasie nadawania programu.

Telewizja Polska S.A. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą „TVP ABC”. Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 marca 2002 roku. Według odpisu z KRS z dnia 9 stycznia 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 266 596 500 zł. Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa.

(...)

Program wyspecjalizowany społeczno-religijny  ▲  ▲

Wnioski o udzielenie/rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: Fundacja Lux Veritatis, Wieczorna.pl  Sp. z o.o. oraz Media Works S.A. Fundacja Lux Veritatis i Wieczorna.pl Sp. z. o.o. założyły we wnioskach rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty.

Media Works S.A. z siedzibą w Warszawie pismem z 5 marca 2013 r. wycofała swój wniosek. W związku z powyższym na podstawie uchwały KRRiT Nr 139/2013 z dnia 12 marca br. Przewodniczący KRRiT decyzją Nr DR-107/2013 z dnia 13 marca 2013 r. umorzył postępowanie.

Na podstawie uchwały KRRiT Nr 285/2013 z 13 czerwca 2013 r. wniosek Wieczornej.pl Sp. z o.o. został pozostawiony bez rozpoznania. Powodem było nieuzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku o dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT w terminie wyznaczonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Wnioskodawca nie przedstawił w ustawowym terminie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, z którego wynika, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem.

Informacje o wnioskodawcach  ▲  ▲

Wieczorna.pl Spółka z o.o.  złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą Radiotelewizja, skierowanego do osób ze średnim i wyższym wykształceniem oraz aspirujących osób z wykształceniem podstawowym. Spółka Wieczorna.pl z siedzibą w Zielonej Górze została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 kwietnia 2012 roku. Według odpisu z KRS z 15 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 zł, a jedynym udziałowcem jest Adam Fularz.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku w zakresie formalno-prawnym, programowym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym stwierdzono, że wnioskodawca w niewielkim stopniu zakłada realizację założeń programowych zawartych w Ogłoszeniu Przewodniczącego KRRiT, nie posiada i nie udokumentował wystarczających środków na planowaną inwestycję oraz finansowanie programu. W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych pozostawiono wniosek Wieczorna.pl Sp. z o.o. bez rozpoznania.

Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana 22 listopada 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Fundacja Lux Veritatis została ustanowiona 27 kwietnia 1998 roku (akt notarialny Rp. A Nr 2988/98). Fundatorami są trzy osoby fizyczne. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 10 000 zł wniesiona gotówką przez fundatorów. Zgodnie z odpisem z KRS z 1 lipca 2013 roku, Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie posiada trzy oddziały terenowe w Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Fundacja Lux Veritatis złożyła wniosek o rozszerzenie koncesji nr 287/2003-T (nr 188/K/2012) na rozpowszechnianie programu pod nazwą „TRWAM”. Koncesja nr 287/2003-T, na podstawie której Fundacja Lux Veritatis nadawała program o charakterze wyspecjalizowanym: edukacyjno-poradniczym i religijnym wygasła 12 marca 2013 r. Przewodniczący KRRiT 13 lipca 2012 r. w trybie art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji udzielił Wnioskodawcy koncesji nr 188/K/2012 na dotychczasowych warunkach na kolejny okres.

Zgodnie z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT o rozszerzenie koncesji mogły starać się podmioty realizujące specjalizację w wykonywanych koncesjach w sposób zbieżny z warunkami Ogłoszenia. Obowiązujący charakter programu oraz zapisy koncesji nr 188/K/2012 należy uznać za zbieżne z określonymi w Ogłoszeniu. Ponadto Fundacja Lux Veritatis deklaruje, że:

„w przypadku otrzymania rozszerzenia koncesji, rozpowszechniany przez nią program będzie posiadał charakter wyspecjalizowany: społeczno-religijny, co oznacza, iż będzie on zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski. Audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje realizujące specjalizację będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie. Oświadczamy również, że program nadawany przez Fundację LUX VERITATISzarówno obecnie, jak i po rozszerzeniu koncesji, realizuje i realizować będzie zadania wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w szczególności takie jak: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki i popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.”

Wnioskodawca zadeklarował, że po rozszerzeniu koncesji nie zamierza wprowadzać zmian w nadawanym programie, który kształtuje się w następujący sposób: udział audycji wyspecjalizowanych będzie wynosił nie mniej niż 71% tygodniowego i miesięcznego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00 tj. na minimalnie wyższym poziomie niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Fundacja Lux Veritatis zaproponowała zróżnicowaną ofertę programową dotyczącą specjalizacji społeczno – religijnej, którą będzie realizowała przez dziesięć różnych rodzajów audycji: religijne (26%), publicystyczne (12%), edukacyjne (8%), informacyjne (5%), dokument (5%), artystyczno-kulturalne (5%), dla dzieci i młodzieży (4%), poradnicze (3%), film fabularny (2%) i animowany (1%).

Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w dwóch postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową  ▲  ▲

W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało miejsce w 2011 r., sytuacja finansowa Fundacji Lux Veritatis analizowana była na podstawie wyników osiągniętych w latach 2009 – 2010, natomiast w toczącym się obecnie postępowaniu poddano analizie sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2011, obejmujące również rok 2010 oraz wstępne sprawozdanie za rok 2012.

W pasywach bilansu Fundacji na koniec 2010 r. wykazano pożyczkę długoterminową w wysokości 68 594 000 zł (stopa zadłużenia 78,6%). Na koniec 2011 r. jej wysokość wynosiła już 43 023 000 zł (stopa zadłużenia 45,4%), natomiast na koniec 2012 r. bilans Fundacji nie wykazuje zobowiązań długoterminowych.

Jednocześnie w latach 2011–2012 wzrosła wartość kapitałów własnych. W sprawozdaniach finansowych Fundacji brak informacji czy nastąpiła konwersja długu na kapitał własny, czy też wzrost kapitału ma inne źródła pochodzenia.

We wstępnym sprawozdaniu finansowym Fundacji za rok 2012 zawarto informację, że 1 grudnia 2012 r. wprowadzono do ksiąg umowę nowacji (umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem)zawartą z Prowincją Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, na mocy której rozliczono pożyczkę długoterminową od wierzyciela w zamian za wieloletnie świadczenie przez dłużnika usługi polegającej na udostępnianiu w USA audycji telewizyjnych realizujących priorytety apostolstwa Prowincji dla społeczności polonijnych. W bilansie za rok 2012 widnieje z tego tytułu pozycja w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych – przychody przyszłych okresów - w wysokości 17 715 000 zł.

Niemniej jednak na skutek działań podjętych na rzecz redukcji zadłużenia wskaźnik stopy zadłużenia na koniec 2012 r. osiągnął bezpieczny poziom, który oznacza, że Fundacja finansowała w tym okresie swój majątek w większości kapitałem własnym.

Należy zwrócić uwagę, że redukcja długu Fundacji nie nastąpiła na skutek spłaty pożyczki, lecz poprzez zamianę przez pożyczkodawcę długu na inną formę rozliczenia. W informacji dodatkowej do sprawozdania Fundacji nie wyjaśniono, w jaki sposób zwiększony został kapitał statutowy oraz jakiej części zadłużenia dotyczy umowa nowacji i kiedy została ona zawarta. Wiadomo jedynie, że została wprowadzona do ksiąg rachunkowych 1 grudnia 2012 r. W informacji dodatkowej Fundacji za rok 2012 zawarto również wyjaśnienie, że pozycja „kredyty i pożyczki” została zmniejszona na skutek decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola (brak informacji z jakiego tytułu).

Podsumowanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis  ▲  ▲

W analizowanych latach Fundacja miała dobrą bieżącą kondycję finansową, która pozwalała na terminową spłatę krótkoterminowych zobowiązań, co nie jest równoznaczne z posiadaniem zdolności do wysokokapitałowych inwestycji z własnych środków.

Na koniec 2010 r. (pierwsze postępowanie na MUX-1):

- Fundacja pomimo dobrej bieżącej kondycji finansowej posiadała bardzo wysokie zadłużenie, co do którego KRRiT posiadała ograniczone informacje. W szczególności w zakresie warunków (wysokości i terminów) spłaty odsetek, których wysokość przy przeciętnym oprocentowaniu wynosiłaby ok. 3 500 000 zł rocznie, stanowiąc istotne obciążenie w relacji do pozyskiwanych przez Fundację wyników; wskaźnik zadłużenia na poziomie 78,60%;

- w sprawozdaniu finansowym Fundacji za rok 2010 r. wskazano wielkość planowanych na kolejny rok inwestycji w kocie 3 700 000 zł (niezwiązanych z naziemną telewizją cyfrową);

- z załączonego zaświadczenia bankowego Banku Pocztowego z 1 marca 2011 r. wynikało, że 31 stycznia 2011 r. wykazane były trzy lokaty terminowe wyrażone kwotą 7-cyfrową. Oznacza to, że ich minimalna wartość mogła wynosić 1 000 000 zł, natomiast maksymalna 9 999 000 zł. Zatem przedstawione zaświadczenie bankowe nie tylko nie było precyzyjne co do kwoty posiadanych środków, ale przede wszystkim opisywało stan tych środków na 31 stycznia 2011 r., podczas gdy zaświadczenie było wystawione 1 marca 2011 r. Ze sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010 wynika, że 28 lutego 2011 r. Fundacja uregulowała zobowiązanie wynikające z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej na łączną kwotę 5 415 000 zł. Daty ww. zdarzeń oraz dokumentów mogą wskazywać, że na dzień złożenia wniosku o zmianę koncesji Fundacja nie posiadała już wykazanej w zaświadczeniu bankowym lokaty, tym bardziej, że wysokość lokat oraz wysokość zobowiązania podatkowego są podobne, co może wskazywać na fakt, iż z tych właśnie kwot Fundacja uregulowała zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego;

- specyfika przychodów Fundacji (w większości datki i darowizny) powodowała wysoką niepewność co do prognoz ich pozyskiwania;

- Fundacja nie założyła i nie udokumentowała innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Na koniec 2012 r. (obecne postępowanie na MUX-1): ▲  ▲

- Wskaźniki opisujące bieżącą kondycję finansową Fundacji są korzystniejsze, wskazują na posiadanie nadwyżek środków finansowych (pomimo dokonania spłaty zobowiązania 7 241 000 zł z tytułu VAT, będącego przedmiotem wieloletniego sporu z organami podatkowymi);

- brak zadłużenia długoterminowego w postaci pożyczki, a co za tym idzie zmiana wartości wskaźnika zadłużenia do bezpiecznego poziomu (27,79%); w porównaniu do 2010 r. (78,60%);

- dodatkowe zabezpieczenie finansowania projektu telewizji naziemnej cyfrowej w postaci promesy kredytowej SKOK z 25 lutego 2013 r., dokumentującej możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego w wysokości 15 000 000 zł. Udokumentowana możliwość finansowania kredytem redukuje ryzyko związane z wpływami z datków i darowizn o wysokości trudnej do oszacowania.

Odnosząc się do uzyskanych przez Fundację Certyfikatów Wiarygodności Biznesowej za lata 2011 – 2012, należy zauważyć, że wystawione są one za okres, kiedy stopa zadłużenia została wyraźnie zredukowana. Ponadto ocena wiarygodności i stabilności firm opiera się na analizie bieżącej kondycji finansowej, w tym zdolności do spłaty bieżących zobowiązań, czego KRRiT w odniesieniu do Fundacji nigdy nie kwestionowała (opinie ekonomiczne w obu postępowaniach, decyzja w postępowaniu o rozszerzenie koncesji o możliwość nadawania programu drogą naziemną cyfrową). Natomiast treść certyfikatu nie wskazuje, aby była badana zdolność podmiotu do realizacji wysokokapitałowych inwestycji z własnych środków.

Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców przyznała Telewizji Polskiej na nadawanie programu pod nazwą „TVP ABC”.

W ramach postępowania dotyczącego programu o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym Rada przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie programu pod nazwą Telewizja TRWAM.

Oba podmioty założyły we wnioskach rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty.

Rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po uzyskaniu przez przyszłych nadawców rezerwacji częstotliwości wydanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP S.A., a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.

Przygotowując się do uzupełnienia oferty programowej w MUX-1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła w 2012 roku konsultacje społeczne. Ich celem było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w tej sprawie. Przeważająca większość stanowisk przesłanych pocztą elektroniczną i tradycyjną do KRRiT wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX-1 programu Telewizji TRWAM. Głosy uczestników konsultacji  wskazywały również na potrzebę powiększenia oferty o programy dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze.

W wyniku kampanii medialnej prowadzonej głównie przez „Nasz Dziennik”, Telewizję TRWAM i Radio Maryja do KRRiT wpłynęło 71 023 listy, w których domagano się przyznania koncesji temu wnioskodawcy.  W wielu miastach pod hasłem obrony wolności słowa odbywały się marsze poparcia dla Telewizji TRWAM, odprawiane były Msze święte oraz organizowane były inne formy udzielenia poparcia dla tego wnioskodawcy. W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli zorganizowana została konferencja na temat dyskryminacji Telewizji TRWAM przez KRRiT i zagrożenia w ten sposób wolności słowa w Polsce. Zainteresowanie i troskę dotyczącą udziału Telewizji TRWAM w procesie koncesyjnym wyraziła Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 16 stycznia 2012 roku oraz Konferencja Episkopatu Polski podczas 361. plenarnego zebrania w 2013 roku. Niektórzy biskupi kierowali do KRRiT także indywidualne wystąpienia w tej sprawie.

KOMENTARZE

 • .
  W swoim sowizdrzalstwie dochodzisz do ściany. Wporwadzenie ma sugerować niecne czyny i grzechy rozpusty, dalej już jest jedyna rzecz jaką cię stac to ctrl+c cytr+v
  Banda Dworaka stawia antyobywatelski warunek w którym z zasady każda inicjatywa sposnorowana przez dobrowolne skladki nie ma prawa do niekomercyjnej promocji, co zyskuje poklask u zwolennika 'demokracji bezpośredniej', ale chyba zapomnialeś dopisać tam słowo 'analnej'.

  Toczysz pianę z ust, że przedstawiając przyrzecznie przyznania kredytu ominęli tą antyobywatelską szykanę, za którą Dworak powinien beknąć, szczególnie za teorię, że skoro coś do 10 lat utrzymuje się z datków zatem nie można okreslić ile tych datkow będzie, zatem nie ma podstaw to niekomercyjnego traktowania tej inicjatywy.

  Drugie toczenie piany ma miejsce w opisie 'kreatywnej księgowości" wystepuje na samą myśl, że 'ojciec dal synowi" kredyt, po czym go umorzył, bo przeciez i tak te pieniądze miał przeznaczyć na syna, by ten rozwinął biznes, ktory i tak przynalezy do ojca.
 • @OHV 03:45:17
  Popieram.

  Chociaż uważam, że cały ten proces cyfryzacji jest z punktu widzenia interesu społecznego wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
  Został on wymyślony wyłącznie po to, by w obliczu nieuchronnej śmierci tradycyjnej telewizji zachować monopole i mafijne powiązania z mediami w roli głównej.
  Mam nadzieję, że kiedyś powstanie komisja śledcza na wzór włoskich trybunałów do walki z mafią i te powiązania zostaną wyświetlone.
  Przyznanie koncesji TV Trwam to tylko częściowe zwycięstwo.
  Narusza monopol nadawcy, ale nadal pozostawia w rękach mafii kontrolę infrastruktury.
  Autor tej "sensacyjnej" notki chyba spadł z Księżyca.
 • @OHV 03:54:50
  Tak maszerowaliście, gdyż Tv-TRWAM miała być finansowana z budżetu państwa i to byłby prawdziwy sukces waszych marszów.

  Na samofinansowanie całego pokrycia Polski w dłuższej, a nawet krótszej perspektywie nie macie i nie mieliście żadnych szans.
 • @Jerzy Wawro 04:06:54
  >Chociaż uważam, że cały ten proces cyfryzacji jest z punktu widzenia interesu społecznego wyrzucaniem pieniędzy w błoto.
  ------------------
  DVB-t, ma tą dobrą stronę, że nie trzeba płacić opłaty za tv-, gdy się mieszka w dobrym punkcie od nadajnika. Wystarcza antenka pokojowa do nowego telewizorka z zintegrowanym dekoderem. Ma się pełny komfort, do oglądania telewizji za darmo.

  Chyba, że zrobią jak w Niemczech gdzie się teraz płaci od mieszkania. Masz meldunek na mieszkanie to musisz płacić opłaty za telewizję i radio, nawet, gdy się ich nie posiada- Internet jest przecież całkowicie wystarczający przy szerokim dostępie.
 • @adevo 14:31:43
  Tak maszerowaliście, gdyż Tv-TRWAM miała być finansowana z budżetu państwa i to byłby prawdziwy sukces waszych marszów.

  Na samofinansowanie całego pokrycia Polski w dłuższej, a nawet krótszej perspektywie nie macie i nie mieliście żadnych szans.
  _____________________________________________

  Piszesz jakbyś był cały czas naćpany.
  W pierwszym komentarzu napisałem, może niewraźnie bo o czwartej nad ranem, ale powtórzę, że banda Dworaka powinna siedziec w ciężkim więzieniu za wprowadzenie do obrotu prawnego takiej oto antyobywatelskiej logiki, że miejsce z góry przeznaczone dla niekomercyjnych, społecznych i obywatelskich inicjatyw nie może zostać udostepnione podmiotowi, ktory od 10 lat funkcjonuje na rynku z obywatelskiego sponsoringu, gdyż przeszkodą w uzyskaniu tego miejsca jest to, że jest on sponsorowany przez dobrowolne wpłaty obywateli.
  Jeśli tego nie rozumiesz, mówi sie trudno...
 • @OHV 15:11:19
  Okazuje się, że może być udostępniony, gdy się zatrudni księgowego z głową i przedstawi się wniosek jak biurokracja tego wymaga.

  Nie oszukujmy się, chodzi o te same pieniądze i zobowiązania jak rok wcześniej, tylko zostały one inaczej przedstawione. Chodzi o tzw. plan gospodarczy, który wymaga każdy bank jak daje kredyty. Wpływy ze składek jak się przedstawia pokazuje UNESCO, czy Greenpeace, i teraz Lux Veritatis.

  Pędzenie ludzi w tej sprawie na ulicę było potrzebne Rydzykowi dla reklamy swoich mediów, ale dla licencji tylko pośrednio- ludzie będą dawali więcej składek.
 • @adevo 15:30:15
  "...i przedstawi się wniosek jak biurokracja tego wymaga"
  __________________________

  Tym zdaniem świetnie siebie opisaleś, bo zazwyczaj tak jest, że pisząc o kimś prezentujemy siebie.
  Skoro wszystko się na papierze zgadza a w realu nic się nie zmieniło, to o co chodzi w tej paszkwilanckiej notce?
 • @OHV 23:00:00
  >...to o co chodzi w tej paszkwilanckiej notce?
  ---------------
  O co chodzi?

  Miałem rację i wszyscy moi krytykanci w tej sprawie powinni raczej przeprosić i wyróżnić. Po raz x-ty pokazuję, że miałem rację - zaślepieni!.
  Redakcji brak przyzwoitości.

  Poniżej adres, chyba najlepszej notki trafiającej w sedno problemu - oceniona, jako najgorsza - jak zwykle u zaślepionych z ciemnogrodu. Ta aktualna, z urzędowym tekstem, potwierdza ją w pełni.

  http://idb.nowyekran.net/post/67363,klamstwa-maja-krotkie-nogi-i-dlugie-nosy
 • @adevo
  Nie broni się, sorry Jack.
  Widziałem to już wczoraj i do dzisiaj nic się nie zmieniło - nie broni się.

  Swoją droga o co chodzi Ci w tym fragmencie, rozwiń jeśli możesz:

  "DVB-t, ma tą dobrą stronę, że nie trzeba płacić opłaty za tv-, gdy się mieszka w dobrym punkcie od nadajnika. Wystarcza antenka pokojowa do nowego telewizorka z zintegrowanym dekoderem. Ma się pełny komfort, do oglądania telewizji za darmo."

  Kojarzysz co to jest abonament RTV i na jakiej zasadzie w PL się go płaci, czy też inaczej i bliżej faktów: istnieje obowiązek jego uiszczenia?

  PS
  A i jeszcze jedno. Tekst jest podwójnie. Wiesz? Ktoś wie? Albo wszyscy wiedza i wszyscy milczą, albo nikt nie wie, bo nie czytał tego?
 • @rerak 00:27:35
  Panie Nathaniel, tolerowałem pana długo ze względu na podeszły wiek. Niestety, zna pan moje zasady od dawna, już je panu nieraz tłumaczyłem.

  Są tu na blogu granice. Ja uczę Polaków odejścia od koncentracji na pojedynczą osobę. Jest to w Polsce niesamowicie trudne, gdyż popieranie idei wymaga myślenia. Bluzganie na osobnika lub wręcz jego kamieniowanie jest najłatwiejsze. W swoich notkach też pan idzie na łatwiznę, szkoda ale muszę pana pożegnać. Do następnego aliasu:)

  http://idb.nowyekran.net/post/70455,o-przeklinaniu-i-wyzywaniu-na-ne
 • @Torin 02:42:58
  > sorry Jack
  Podaruj sobie na przyszłość, proszę.
  > Kojarzysz co to jest abonament RTV?
  DVB-t daje możliwość bezpiecznego patrzenia na czarno.
  > Tekst jest podwójnie.
  Tak, tylko nie chciało mi się szukać końca. Teraz w wolnym czasie poprawiłem (na s24 też to zauważyli). Pozdrawiam :)
 • @adevo 03:51:49
  ok, podaruję..

  Nie ma różnicy w patrzeniu na czarno, jeśli tylko taka, że trzeba kupić dekoder. Tego się nie obejdzie i uważam to za złamanie prawa.
  Za to na starym systemie szło oglądać z reklamą kaszy (na granicach zasięgu i przy zakłóceniach), teraz nie. Po prostu omija kanał w wyszukiwaniu, gdy sygnał jest za słaby, albo "brudny".

  Hmm, może wiesz, to spytam. Jeśli oni utrzymali w mocy przepis o płaceniu abonamentu od odbiornika tv, ale nie zmienili, że tylko wyposażonego w DVB, to jest już jawne draństwo w państwie i złodziejstwo.
  No, ale czego się spodziewać. Jeśli można sterroryzować Francję, Portugalię, a Austrię zmusić do złamania prawa międzynarodowego i naruszenia immunitetu głowy państwa, prezydenta Boliwii. Zmusić jego samolot do lądowania i wejść na pokład celem przeszukania, to już można dokonać każdego bezprawia. Takie coś nie zdarzyło się chyba wcześniej w erze nowożytnej. I bynajmniej nie chodziło o przemyt głowic jądrowych. Szukali psikutasa, który do wczoraj dla nich robił, a teraz się rozpruł publicznie.
  Sprawa ponoć trafiła do ONZ. Ciekawe, czy wystosuje Ubolewanie to szacowne grono, czy przemilczy wstydliwy temat..
 • @Torin 06:11:00
  >Nie ma różnicy w patrzeniu na czarno
  -------------------
  Po antenie zewnętrznej na dachu, czy na balkonie, satelitarnej czy zwykłej zewnętrznej, można było zawsze sprawdzić i udowodnić, że masz telewizję. Natomiast przy DVB-t wystarcza dla większości przypadków odbioru, mała antena pokojowa ze wzmocnieniem, czyli dla kontrolera z RTV i własnych gości można wygodnie i bez stresu chować telewizor i antenę np. w szafie na telewizor, a drzwiczki do szafy otwierać tylko przy odbiorze..
  Przypadki odbioru analogowego, że można było przy pomocy anteny pokojowej mieć dobry odbiór, to były wyjątki, a nie reguła.

  -------------------
  >Po prostu omija kanał w wyszukiwaniu, gdy sygnał jest za słaby, albo "brudny".
  -------------------
  Gdy sygnał jest za słaby to masz w odbiorniku DVB-t tzw. artefakty to znaczy obraz nie do końca przedstawiony z zakłóceniami np. z rozmytymi głowami, zamazanymi sylwetkami, dopiero po tej fazie, gdy sygnał jest jeszcze słabszy masz czarny obraz.

  -------------------
  >że tylko wyposażonego w DVB, to jest już jawne draństwo w państwie i złodziejstwo.
  -------------------
  W jednym z artykułów
  http://idb.nowyekran.net/post/60850,o-telewizji-cyfrowej-i-o-programie-indect
  zadaję pytanie, gdzie się podziały dotacje europejskie 100 milionów Euro na dekodery dla biednych rodzin?. Gdy Komisja Europejska zrobiła rozporządzenie o nakazie wymiany telewizji analogowej na cyfrową to przeznaczyła na Polskę 100 milionów Euro by biedni Polacy mogli dostać dekodery za darmo.
  Chodzi też o bardzo negatywne oddziaływanie pól mikrofalowych na organizmy żywe.

  -------------------
  >(…)to już można dokonać każdego bezprawia.
  -------------------
  Oczywiście, służby specjalne finansowane są wprawdzie przez podatki, ale służą tylko elicie z kompleksu militarno-gospodarczego trzymającego władze. Nie służą ani Narodowi, ani państwu- jest to cecha nie tylko służb amerykańskich, ale np. niemieckich, które wysługują się dla NSA.

  -------------------
  > Ciekawe, czy wystosuje Ubolewanie to szacowne grono, czy przemilczy wstydliwy temat.
  -------------------
  Wyobraź sobie że najpierw dementowali, że to nie ma nic wspólnego ze Snowdenem. Ale ta gra im nie wyszła. Cała Ameryka Południowa jest oburzona.
 • @adevo 15:41:09
  "Przypadki odbioru analogowego, że można było przy pomocy anteny pokojowej mieć dobry odbiór, to były wyjątki, a nie reguła."

  Z mojej praktyki nie mogę tego potwierdzić. Przy naprawdę złym odbiorze wieszałem, dużą szerokopasmówkę w środku na ścianie i działało. Maszt miałem jeden i on ściągał z trzech nadajników i ośrodków, także miałem trzy regionalne ;p

  Obecnie zainstalowałem już kilka tych dvbt, na antenach pokojowych. Gdy nie jest w położeniu optymalnym gubi, tak jak napisałem. O rozmazaniach nie wiem, nie zaobserwowałem, zaobserwowałem, że się zawiesza obraz, zamarza.

  Co powinien zrobic człowiek, który kupił telewizor, sprzedawca obiecywał, że ten telewizor służy do odbioru telewizji na terenie RP, telewizor jest na gwarancji i nie działa?
  Klient nie chciał kupić telewizora, który nie działa. Chciał taki, który działa i sprzedawca zapewniał, że działa. Jakiś czas działał i przestał. Ale jest na gwarancji!!
  Kto odpowiada za usprawnienie tego telewizora, tak aby można nim było odbierać Tomasza Lisa?
  Bo takiego niedziałającego to klient nie potrzebuje i niech sobie wtedy dochodzi sprzedawca pomiędzy producentem, a reformatorem i odda pieniądze.
  I tak dalej..

  Żeby była jasność. Nie jestem przeciwny cyfrownictwu, tylko sposobowi jego przeprowadzenia. Wyciąganiu kolejnych pieniędzy z kieszeni i braku elementarne poszanowania dla umowy z klientem, co za tym idzie klienta.
 • @Torin 16:27:09
  Tak, tak można się pogubić. Sygnały cyfrowe są specjalnie chronione, dlatego są odporniejsze na zakłócenia.
  Mieszanina stara antena nowy telewizor, stary dekoder też nie prowadzi do sukcesu. Nawet nowy dekoder, ale satelitarny nie da obrazu z DVB-t. Z kolei antena na dachu może nie pasować sygnałem do telewizora. Są to sprawy dla specjalistów. Chciałem wstawić rozszerzony opis tych zależności. Okazuje się, że akurat ten komentarz zniknął.

  Może to w Polsce wielka tajemnica?
  Podsuwać ludziom TV bez tunerów do DVB-t. Wtykać antenę w fałszywe gniazdko itd. Mogę sobie wyobrazić, że firmy eksportujące do krajów Afryki i innych krajów niedorozwiniętych sprzedają półprodukty stare telewizory bez odpowiedniego wyposażenia DVB-t itd. Jedyne wyjście opłacić technika telewizyjnego.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY