Powstaje oddolna, społeczna lista wyborcza! W nadchodzących wyborach - być może po raz pierwszy wyborcy będą mieli wreszcie szansę wybrać swoich przedstawicieli do sejmu. Brzmi zaskakująco, niewiarygodnie? A jednak.

PKW potwierdziła ostatnio na piśmie to, na co od dawna zwracają uwagę niektórzy publicyści - że wybory w Polsce są właściwie niekonstytucyjne, ponieważ kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości samodzielnego kandydowania do sejmu - tym samym odbierając obywatelom możliwość realizacji biernego prawa wyborczego zapisanego w Konstytucji.

Efekt? W praktyce - to partie polityczne - a nie wyborcy - decydują o tym kto zostanie posłem na Sejm! (ponieważ to partie polityczne - a nie wyborcy - układają listy wyborcze, decydując o tym kto może - a kto nie - kandydować do Sejmu w wyborach powszechnych)

I to partie polityczne - a nie wyborcy - mają w Sejmie swoich przedstawicieli.

Czy to nie jest aby źródłem większości - jeśli nie wszystkich - patologii w polityce? Tego wszystkiego co słusznie nazywamy “partyjniactwem”, “partiokracją” czy “upartyjnieniem życia publicznego”? Źródłem marnowania publicznych pieniędzy - bo przecież każda partia musi się wyżywić. Źródłem podziałów w społeczeństwie - bo przecież system partyjny polega na dzieleniu ludzi na “grupy społeczne” i “elektoraty.” I co gorsza - żywi się podburzaniem tych “elektoratów” przeciwko sobie.

Czy my - wyborcy - możemy to zmienić? Czy społeczeństwo może wybrać do Sejmu swoich przedstawicieli - skoro w wyborach głosować można tylko na przedstawicieli partyjnych?

Tak, możemy! Możemy “obejść” partyjny kodeks wyborczy organizując oddolnie społeczną listę wyborczą, na własnych, niepartyjnych zasadach.

My - wyborcy - możemy się zorganizować aby wystawić w wyborach naszych przedstawicieli, czyli kandydatów wybranych przez nas, samodzielnych i niezależnych kandydatów - tworząc w ten sposób jeden, wspólny, społeczny komitet wyborczy wyborców. A następnie w dniu wyborów, umówmy się ,że będziemy wybierać pomiędzy samodzielnymi kandydatami naszego społecznego komitetu wyborczego - a nie pomiędzy partiami!

I tym właśnie jest inicjatywa powołania na wybory wspólnego KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW “JEDNA POLSKA - RUCH ODDOLNY” - inicjatywa społeczna, która przywraca Polakom bierne prawo wyborcze - a więc umożliwia samodzielne, niezależne od partii kandydowanie do Sejmu. Po to aby to wyborcy mogli wreszcie wybrać swoich posłów, reprezentujących społeczeństwo - a nie byli skazani tylko na wybór “mniejszego zła” pomiędzy kandydatami reprezentującymi partie polityczne.

W tym celu przygotowywany jest oddolny Komitet Wyborczy Wyborców, którego pełnomocnik musi respektować wyniki prawyborów w okręgach wyborczych w aspekcie składu i kolejności kandydatów na listach wyborczych - i który zostanie zarejestrowany jak tylko ogłoszone zostaną wybory parlamentarne. Wszyscy wyborcy mogą włączyć się w organizację tego wspólnego, społecznego i oddolnego przedsięwzięcia dołączając do okręgowych grup kontaktowych 1Polska w mediach społecznościowych - szczegóły na stronie kontaktowej: 1Polska.pl/kontakt

-----

Kontakt dla mediów: Mariusz Olczak +48 510 789 412

 

PS. Zanim zdecydujesz się poprzeć tę słuszną inicjatywę

1. Przeczytaj:

Żadnego Żyda - ani w cieniu, ani z tyłu, ani z przodu!

 

2. Posłuchaj:

Lista społeczna, zasady gry

 

3. Posłuchaj:

Poseł na Sejm RP Robert Majka dołącza do 1Polska!