Z ośmiomiesięcznym opóźnieniem zostałem poinformowany o demontażu stacji bazowej telefonii komórkowej na skutek referendum lokalnego mieszkańców osiedla Kosmonautów w Poznaniu. Lepiej późno niż wcale.

von Poznań am 15.06.2012 17:30  Zlikwidowano nadajnik GSM na os. Kosmonautów 
 
Instalację mikrofalową na jednym z bloków na Winogradach zdemontowano 25 października 2011 roku. Przeciwko instalacji protestowali mieszkańcy osiedla, którzy pół roku temu przegłosowali jej usunięcie w referendum.
Podobne wpisy są dalej pożądane w tematycznej księdze gości lub na inne sposoby np. przez e-mail: webmaster@umtsno.de lub wpisy pod artykułami.
 
Zaczęło się tak: 5 kwietnia 2011 roku w Poznaniu na Osiedlu Kosmonautów mieszkańcy zrobili referendum.

130 ze 160 osób nie chciało nadajnika GSM na dachu swojego bloku, który zainstalowano bez zgody i wiedzy mieszkańców na zlecenie zarządu spółdzielni. ( więcej tu )
 
lub patrz wideo poniżej
 

Teraz znalazłem wpis w mojej księdze gości o demontażu!
Wspaniale!
 
Tu ogólne zasady dla uczciwych referendów lokalnych:
 
W swoich referendach inicjatorzy powinni referendum główne ustawiać dwustopniowo i uwzględniać 3 podstawowe warunki wykluczające manipulacje referendów:
 
1. Ustalenie tematu referendum przez przejrzyste konsultacje społeczne:
1a - dyskusję o temacie referendum - referendum wstępne.
1b - ustalenie kworum, czyli liczby ludzi dla ważności referendum wstępnego.
1c - następnie potwierdzenie tematu w referendum wstępnym przez większość uprawnioną do głosowania.
2. Ustalenie kworum, czyli liczby ludzi dla ważności referendum głównego o już znanym temacie.
3. Przegłosowanie tematu, przy przejrzystym, monitorowanym głosowaniu większości uprawnionej i potrzebnej dla ważności głosowania.
 
Aktualnie obowiązujące zasady referendów lokalnych na wniosek mieszkańców nie uwzględniają referendum wstępnego.
 
Podstawą jest
 
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), aktualizacja z 16 grudnia 2011 roku.
 
 
Konsultacja tematu referendum z mieszkańcami, udowadnia uczciwe zamiary grupy inicjatywnej i podwyższa zaangażowanie i zainteresowanie mieszkańców w wykonywaniu swoich praw do współrządzenia. Niedawne referendum na wniosek (posłusznej PO) Rady Miejskiej w Gryfinie mieszkańcy zlekceważyli, właśnie z powodu manipulacji i lekceważenia mieszkańców: Tusk przez Wojewodę Pomorskiego chciał użyć wynik referendum mieszkańców Gryfina do walki z wynikiem referendum w gminie Mielno.
 
Patrz również: