Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
223 posty 2765 komentarzy

Inicjatywa Demokracji Kulistej

adevo - Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Kulistej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkańców, rozpowszechniam terminy!! Proszę siebie i Polski nie skracać w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

O potrzebie ochrony gejów i lesbijek w polskich szkołach.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wyniki najnowszej ankiety UE z maja 2013 r. pokazują, że lesbijki, geje, biseksualiści i transpłciowi w dzisiejszych społeczeństwach UE często cierpią, gdyż nie mogą ujawniać swojego popędu płciowego w szkołach, w pracy i w życiu publicznym.

Mnie zaciekawiły wnioski tej pracy badawczej dotyczące osób niepełnoletnich.

Zgodnie z artykułem 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej Godność człowieka jest nienaruszalna. Musi być szanowana i chroniona.
 
Artykuł 21 zakazuje wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
 
Polityczne tło
 
Aktywność międzynarodowych i krajowych inicjatyw zajmujących się ochroną praw podstawowych marginesu społecznego lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w skrócie nazywanymi osobami LGBT doprowadziła do uruchomienia pieniędzy Komisji Unii Europejskiej na pracę badawczą dotyczącą dyskryminacji LGBT.
 
Standardy dotyczące niedyskryminacji osób LGBT zostały w ostatnim okresie rozwinięte i wzmocnione aktami prawnymi Unii Europejskiej (UE), oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ. Seksualne ukierunkowanie stało się uznanym powodem dyskryminacji w przepisach UE oraz ze względu na przypasowanie do standardów UE również w przepisach krajów członkowskich.
 
W roku 2010, Komisja Europejska zwróciła się do Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)[1] o przeprowadzenie porównywalnych badań w krajach członkowskich i Chorwacji na temat doświadczeń związanych z dyskryminacją osób LGBT. W roku 2012 FRA skonstruowała ankietę, na którą odpowiedziało 93079 osób.
 
Odpowiedzi na ankietę zostały pozyskane przez Internet. Wszyscy ankietowani mieli więcej niż 18 lat i sami się określali jako biseksualni, geje, lesbijki lub transpłciowi. Całość wyników i wszystkie wnioski są przedstawione po angielsku.
 
Ankieta podaje wiele danych pozwalających wyciągnąć odpowiednie wnioski odnośnie poprawy zachowania standardów praw podstawowych człowieka w stosunku do osób z grupy LGBT. Opracowanie FRA ma pomóc ludziom z grupy LGBT w akceptacji i integracji w społeczeństwa unijne.
 
Najważniejsze wyniki
 
Wyniki wykazują, że osoby LGBT w dzisiejszych społeczeństwach Unii Europejskiej często cierpią, gdyż nie mogą ujawniać swojego popędu płciowego w szkołach, w pracy i w życiu publicznym.
  
Mnie zaciekawiły wnioski dotyczące osób w wieku szkolnym. Spostrzeżenia ankietowanych różnią się od kraju do kraju. Dwie trzecie (67%) wszystkich ankietowanych informuje, że ukrywało w okresie szkolnym do 18 roku życia swoją tożsamość seksualną.
Odważni, po objawieniu ukierunkowania popędu płciowego doświadczali aktów agresji, przemocy i dyskryminacji.
 
Ponad 80% ankietowanych ze wszystkich państw członkowskich UE, przypomina sobie negatywne uwagi, lub prześladowania w szkole dotyczące młodych  lesbijek, gejów, osób biseksualnych lub transpłciowych.
 
Przegląd ankietowanej podgrupy LGBT, według grup wiekowych (łączna liczba, oraz w procentach) Powiększenie przez puknięcie w obrazek
Powiększenie przez puknięcie w obrazek
Rysunek 5: Ankietowani, którzy usłyszeli negatywne komentarze lub zachowania, w stosunku do kolegi szkolnego, postrzeganego, jako LGBT w okresie pobytu w szkole, przed ukończeniem 18, według kraju i podgrupy LGBT (%)
Powiększenie przez puknięcie w obrazek
 
 
Wnioski dla Komisji Europejskiej, proponowane przez agenturę FRA
 
Stworzyć bezpieczne dla młodych lesbijek, gejów środowisko do nauki!
 
Państwa członkowskie UE powinny zapewnić w szkołach młodym  lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym lub transpłciowym, otoczenie bezpieczne i wspierające, tak by nie zdarzały się akty molestowania i dyskryminacji osób LGBT.

Obejmuje to, zwalczanie stygmatyzacji i spychania osób LGBT na społeczny margines oraz promocję różnorodności.
 
Szkoły powinny być zachęcane do podejmowania skutecznych działań przeciwko przemocy (mobbingowi) wobec osób LGBT. Dla akceptacji osób LGBT w szkołach, państwa członkowskie  UE  powinny zapewnić w programach nauczania obiektywne informacje na temat seksualnej orientacji, tożsamości płciowej i form manifestacji płci.
 
Nowe programy edukacyjne powinny wzmacniać wzajemny szacunek i zrozumienie wśród nauczycieli i uczniów oraz zwrócić uwagę na problemy osób LGBT.
 
Dalsze wnioski FRA dotyczące wszystkich osób LGBT[2]
·       Rozpoznanie przestępstw z nienawiści na osobach LGBT i ochrona osób LGBT.
·       Zapewnienie równouprawnienia w  życiu zawodowym.
·       Zwalczanie dyskryminacji poza obszarem pracy zawodowej.
_

 

Moim zdaniem

Uważam za bezczelność narzucać większości ludności w Polsce problemy marginesu społecznego, który w PRL-u wiedział jak się zachowywać by ludziom nie podpadać.

Wtedy margines społeczny nazywał się półświatkiem i istniał całkiem dobrze w pełnej konspiracji i izolacji od pracującego ludu. Tak było dobrze dla całego polskiego społeczeństwa.

Punktem ciężkości nauczania w szkole nie powinna być nauka o dewiacjach psychicznych i zboczeniach seksualnych. We wnioskach FRA z ankiety widać chore podejście, charakterystyczne dla zboczeńców, gdyż ich głównym sensem życia i całodziennych zainteresowań są 3 otwory. Oni stale uganiają się za seksem, jak zwierzęta.

Penetrujące temat odpowiedzi można zaproponować wybranym zainteresowanym po 16 roku życia i jednocześnie zbadać przyczyny ich motywacji. Kierownictwo szkoły powinno sprawdzać, czy za takimi zainteresowaniami nie stoi tragedia, lub kryminalny przypadek gwałtu z najbliższego otoczenia ucznia.

Moim zdaniem istnienie osób LGBT w szkołach, świadczy o jakiś złych, chorych wpływach na młodocianych ze strony najbliższego otoczenia. Może więc chodzić o gwałty w rodzinie, w kościele, w szkole, z otoczenia najbliższych przyjaciół i znajomych, lub wskazywać na wypadki zgwałcenia lub prostytucji. Dlatego przede wszystkim trzeba szukać kryminalno-społecznych przyczyn takiego ukierunkowania, może da się jakieś dziecko uratować przed zboczeniem.
 

Krzysztof Puzyna

 [1]  European Union Agency for Fundamental Rights
[2]  Wnioski FRA dotyczące wszystkich osób LGBT, są omówione w oryginale podanym powyżej.
 

 

KOMENTARZE

 • Autor
  A czy nie pomyślałeś, że w związku z homopropagandą unijną pod przypadki prześladowania podciąga się wszystko co tylko możliwe? Co więcej przeprowadzający badanie, przystępując do badań robili to tylko po to by potwierdzić założenia, które zostały postawione z przyczyn ideologicznych na samym początku? Nie wspomnę nawet o tym, że w takich badaniach bardzo często ankieterzy drążą temat tak długo, aż usłyszą to co chcą usłyszeć. Dlaczego nie przeprowadza się badań o dyskryminacji osób rudych, albo ponadprzeciętnie inteligentnych? Przecież one są prześladowane już w wieku przedszkolnym, kiedy o tożsamości płciowej ciężko w ogóle dyskutować?

  W homopropagandę wpisujesz się umyślnie, czy też z racji mieszkania w kraju, który dłużej i silniej aniżeli Polska jest poddawany naciskom lobby LGBT zatraciłeś już obiektywizm? Swoją drogą to dziwne, że nie mieszkając w Polsce tytułujesz artykuł "O potrzebie... w polskich szkołach". Może powinieneś napisać "O potrzebie w niemieckich szkołach".
 • @Andarian 17:36:21
  Jeżeli ty dałeś jedną gwiazdkę i Admin1 jedną gwiazdkę to wynik jest taki, że ja będę publikował ten art. na innych platformach. Zrobiłem ten art. dla NE, ale jeżeli tego nie rozumiesz to trudno.
  Nie jest to mój temat. Zaciekawił mnie, gdyż z niego wynika że powinno się robić dla podgrupy LGBT teraz zaciemnione pomieszczenia w szkołach i odrębne toalety. A więc to na razie.
 • @adevo 17:44:59
  Dałem jedną gwiazdkę, nie wiem kto dał drugą. Uważam, że uprawianie homopropagandy jest szkodliwe dla społeczeństwa. Nie zamierzam Cię cenzurować, co więcej nawiązuję z Tobą dyskusję. Nie potrafię zrozumieć osób, które propagują homoseksualizm.

  Zatytułowałeś artykuł "O potrzebie..." z czego wynikałoby, że uważasz, iż taka potrzeba istnieje. Ja z tym nie mogę się zgodzić, dlatego napisałem komentarz i oceniłem negatywnie artykuł.

  Jak to więc jest z tą potrzebą? Wyjaśnij mi, bo niestety, ale pominąwszy Twój krótki komentarz na końcu artykułu, z którego wynika jedynie, że uważasz, że samo zjawisko LGBT w szkołach ma pochodzenie kryminogenne, jednak nie potępiasz samego pomysłu unijnej walki z dyskryminacją osób LGBT, co jest niezgodne z moimi przekonaniami.
 • @Andarian 17:54:17
  Admin1 dał drugą pałę.
  Widzisz ja rozumiem całkiem inaczej funkcje redaktorów i adminów. Powinni promować tematy przyciągające czytelników, a nie je niszczyć.

  Jest to tak samo naganne jak wchodzenie z propozycjami przystosowania szkół dla potrzeb marginesu społecznego. Ten temat miał być dla NE, niestety nie będzie, gdyż nie rozumiecie pewnych spraw związanych z gorącymi tematami.

  Tak samo byłem dyskryminowany przez starą redakcję jak wszedłem z tematem o łupkach na NE. Ja nie mam ochoty pisać, co inni już opublikowali w Polsce.

  Wasz problem polega na tym, że nie potraficie ocenić nowych, nośnych tematów, niepochodzących z mediów głównego ścieku.

  Telle est la vie
 • @adevo 18:13:18
  Jest niedziela, publikuję i oceniam pod moim blogerskim kontem. Dzisiaj staram się nie pracować (aczkolwiek okazało się, że trochę czasu na pracę jednak musiałem dzisiaj poświęcić). Oceniłem i skomentowałem tak jak bym to zrobił nie pracując dla NE.

  W kwestii promocji tekstów przyciągających czytelników również wypowiem się jako bloger.

  Ludzie nie chcą już więcej czytać o LGBT. Są tym tematem zarzucani z każdej strony. Może w Niemczech LGBT jest tematem na topie, Polska w tym względzie jest dużo bardziej konserwatywna. Nośne tematy, to tematy kontrowersyjne. Media starają się zrobić z LGBT temat kontrowersyjny (pomimo prawie jednoznacznej postawy społeczeństwa), ale mam nadzieję, że im się to nie uda.
 • @adevo 17:44:59
  Skąd wiesz, że to on? Napisałeś notkę, która porusza drażliwy temat. Powinieneś być przygotowany na różny jej odbór.
 • @autor
  Czytam te ustalenia i jakoś nie trafiają mi do przekonania. W polskich szkołach odstąpiono od wychowania chyba jakieś kilkanaście lat temu. Szkoła ma uczyć, od wychowywania są rodzice. Chyba, że coś się teraz zmieniło.
  Ankiety tego typu przeprowadzane w szkole. Zgadzam się z Andarianem, że ich wyniki mogą nie być miarodajne. Przecież uczniowie odpowiadając na takie pytania mogą nie pisać prawdy.
  Najgorzej jest, jak coś się chce wprawadzić na siłę, wtedy przepis jest martwy. Te wszystkie zakazy i nakazy jak m.in. polonez, mowienie o pisarzach jakiej byli orientacji przy nauce języka polskiego nie przyniesą nic dobrego. Wszystko, co jest wprowadzane nachalnie będzie budzić agresję. I jak widać budzi.

  Jestem osobą tolerancyjną, nie wnikam dlaczego takie osoby mają inną orientację seksualną. Uważam, że dobrze się stało, że takie osoby, o tej orietacji nie żyją "w podziemiu". Bo wcześniej panowie zawierali małżeństwa, a prawda wychodziła wcześniej czy później. To był straszny szok dla tych żon.

  Natomiast w szkole powinno się myśleć o nauce, a nie o seksie. Jest chyba przedmiot o życiu seksualnym, przecież tam można wprowadzać te unijne zalecenia.
 • @Brat Żorża 18:26:21
  Znowu ten złośliwy jad. Uprawnienia do cenzurowania tekstów na NE posiadam, ale nie korzystałem z nich i nie zmierzam korzystać. Co więcej, spośród wszystkich pracujących obecnie dla NE to ja najczęściej sprzeciwiam się cenzurze. Może faktycznie nie powinienem pracować dla NE. To nie pierwszy raz kiedy spotykam się z taką opinią, uzasadnień dla niej było już wiele. W kwestii mojego dobijania się do "ELITY" to całkowicie nie trafiłeś. Niespecjalnie mnie interesują ich rozgrywki i póki co to zdecydowanie częściej oni dobijają się do mnie niż ja do nich. Widły i gnój też mi specjalnie nie obce i nie wstydzę się tego. Wczoraj dla przykładu zasuwałem łopatą i grabiami, we własnym ogródku.

  Pozdrawiam w ten upalny dzień.
 • @adevo 18:13:18
  Nie podchodź do tego tak emocjonalnie.

  Po pierwsze, ja na Twoim miejscu zmieniłabym tę czcionkę, bo to wygląda jak żywcem skądś skopiowane.
  Po drugie. Dobrze, że o tym napisałeś, tylko tytuł ma się nijak to Twojej końcówki.
  Po trzecie Andarian ma prawo pisać jako bloger i dać Ci ocenę. Jak będzie pisał pod imieniem i nazwiskiem nie powinien nigdy oceniać notek.
  Po czwarte. Tak to jest już w blogosferze. Napiszesz notkę, wydaje Ci się, że jest świetna, a innym się nie za bardzo podoba. A taka według Ciebie nie za dobra cieszy się popularnością.
  Po piąte. Musisz być przygotowany na różne komentarze i podchodzić do tego na spokojnie.

  Nie traktuj tej wypowiedzi jako pouczeń, czy ataku. Chcę pomóc, bo patrzę na to chłodno i bez emocji.

  A tę notkę następną napisz, bo temat jest ciekawy.
 • @rerak 17:21:28
  co to znaczy "należy" i co to znaczy "leczyć"?

  Mógłbyś to wyjaśnić?
 • @leoparda 18:40:49
  Dobrze, że zauważasz. Od strony wyników merytorycznych, ankieta jest statystycznie pewna. Natomiast ja podjąłem ten temat by pokazać jak absurdalne może być, gdy margines społeczny jednoznacznie ukierunkowany na popęd płciowy prze ze swoim tematem na parkiety polityczne. Wtedy okazuje się, że nie nauka w szkole jest ważna, ale ciemne pomieszczenie dla homoseksualistów.

  Przecież to absurd, szkoda, że ludzie nie widzą, gdyż mają zamknięte oczy. Można mieć te same poglądy, ale przy tym jeden ma oczy zamknięte, a drugi otwarte. Dlatego zachęcam przyglądajcie się każdemu problemowi. Tylko z otwartymi oczyma można problem, zabobon ocenić własnym rozumem i bez strachu.
 • @adevo 19:16:10
  Nie wierzę w pewność notki robionej w polskich szkołach. Czy wiesz jak były przeprowadzone te ankiety? Kto je robił?
 • @Brat Żorża 18:26:21
  Dziękuję za komentarz. Bracie Żorża Twoje komentarze podwyższają poziom tego artykułu o stylistykę, która dla innych jest trudna do osiągnięcia. Moje gratulacje.
 • @leoparda 19:27:48
  Mam tylko informacje z podanych źródeł. Jeżeli chodzi o naukowość to są wyniki statystycznie znaczące. Nie wierzysz, to znaczy nie rozumiesz interesów tej podgrupy. Dla konkretnych szczegółów to można się zapytać we FRA. Tylko, że ja napisałem ten temat by ludzie byli świadomi, dlaczego posłowie i ministrowie chcą wprowadzać zmiany - gdyż tak życzy sobie KE.
 • @Brat Żorża 19:12:19
  Zapomniałem, że mam do czynienia z wariatem. Polecam zapoznać się z punktem 1 i 3 art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia te zostały mi przyznane przez właścicieli portalu.
 • @Brat Żorża 20:32:54
  Akurat w tym wypadku działa prawo własności. Mam prawo wyprosić kogoś z terenu, który jest moją własnością, nawet bez uzasadnienia. Nie mam prawa zabraniać komuś głosić jego poglądy, ale nikt nie może mnie zmusić przykładowo do słuchania świadków Jehowy. Nie muszę też ich wpuszczać do domu. W tym wypadku nie występuje sprzeczność tych artykułów. Zresztą, o czym mówimy? Jak już wcześniej pisałem, nie jestem zwolennikiem cenzury, mam jednak prawo do wyrażania własnego zdania. Jeżeli właściciel portalu uzna, że moje teksty szkodzą portalowi to będzie miał pełne prawo zabronić mi pisywania tutaj.
 • @adevo 19:36:59
  Przecież ja do Ciebie nie mam pretensji. Pytam się, może faktycznie o to zadbano. Powiem Ci jak to widzi osoba ucząca w szkole. Uczniowie mogą sobie zrobić z takiej ankiety żarty i wpisywać głupoty. Ważne jest to, kto ją przeprowadzi. Jeśli będzie to wychowawca, do którego mają zaufanie, to mogą napisać prawdę. Poza tym inaczej do tego podejdzie młodzież w podstawówce, inaczej w gimnazjum, inaczej w szkołach ponadgimnazjalnych. Dlatego moje pytanie.
 • @adevo 19:16:10
  >Wtedy okazuje się, że nie nauka w szkole jest ważna, ale ciemne pomieszczenie dla homoseksualistów.

  Masz rację, nauka powinna być na pierwszym planie, ale nie tylko. Powinna szkoła wrócić do wychowywania. Przecież coraz mniej rodziców do tego się przykłada. Ta ciągła gonitwa za pracą, brak stabilizacji, zmęczenie rodziców powoduje, że często nie mają siły na wychowywanie swoich dzieci. A to ciężka praca i nie każdy ma zdolności w tej materii. A podstawową bolączką jest brak konsekwencji u rodziców w stosunku do dzieci.
 • @leoparda 21:13:53
  Jak podaje agentura praw podstawowych FRA, dane zostały pozyskane przez Internet. Wszyscy ankietowani mieli więcej niż 18 lat i sami określali się, jako transpłciowi, homo- czy biseksualni.
 • @adevo
  LGBT...

  Znowu to określenie - naraz propagandowe i obraźliwe dla osób tam wrzuconych.

  Bo jaki jest powód czegoś takiego - z jednej transwestyci, z drugiej geje, lesbijki itd. ?
  Czy wspólnym określeniem dla osób LGBT nie jest: "zboczeńcy" ?
  Co ma sposób ubierania się, czy upodabnianie się do osób innej płci z orientacją seksualną ?

  Pozdrawiam

  Ps. Dyskryminacja obejmuje wiele różnych osób czy grup (jak wspominał już Andarian), o których prawa nikt nie walczy.

  Ps. 2 Dałem 5 *.
 • @leoparda 21:13:53
  A ja osobiście dziwię się, że tylko 80% osób o odmiennej orientacji płciowej spotkało się z dyskryminacją z tego tytułu. Jedynym wytłumaczeniem dla mnie jest to, że te 20% rozumie, iż dyskryminacja z powodu jakiejkolwiek odmienności jest wpisana w naturę ludzką. Z dyskryminacją spotykają się wszystkie osoby odmienne. Zawsze znajdzie się w większej grupie osób ktoś, kto będzie starał się zdobyć popularność na szykanowaniu kogoś ze względu na jego odmienność. Rozróżnianie w tym wypadku odmiennej orientacji płciowej stanowi element homopropagandy. Jak już napisałem wcześniej - rudzi, inteligentni, innego wyznania, koloru skóry, biedni, bogaci, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób odstają od normy na którymś etapie życia spotykają się z dyskryminacją ze strony osób, które są zwyczajnie nietolerancyjne.
 • @Andarian 21:46:45
  Masz rację. Wiele osób spotyka się z dyskryminacją i należy się do takich warunków jakoś przystosować (mam na myśli rudych itp.). A przeciwności hartują człowieka. Jest to homopropaganda i ona nic dobrego nie robi. Raczej wzbudza niechęć do tych ją propagujących. Wiele naczytałam się wpisów, że ja nie mam nic przeciwko nim, niech sobie żyją spokojnie, ale te ich żądania wyrażane w taki sposób są nie do przyjęcia.
 • @adevo
  // Mnie zaciekawiły wnioski dotyczące osób w wieku szkolnym. Spostrzeżenia ankietowanych różnią się od kraju do kraju. Dwie trzecie (67%) wszystkich ankietowanych informuje, że ukrywało w okresie szkolnym do 18 roku życia swoją tożsamość seksualną. //

  A mnie ciekawi, że kogoś ciekawią fałszywe sondaże robione za pieniądze lewactwa, które wciska nam, że chora mniejszość ma zdrowej większości dyktować prawa. To podwójne odwrócenie demokracji, bo nie dość, że rządzi mniejszość, to jeszcze chora ( w monarchii rządziła mniejszość, ale zdrowa moralnie)

  Dowiedzione jest, ze lewizna fałszuje sondaże, niejeden zwolennik aborcji, który przygotowywał propagandę i fałszował sondaże wyznał to po nawróceniu.

  Z błędnych założeń wynikają fałszywe wnioski, stąd winny oczywiście Kościół i rodzina, bo przecież nie Hegel i lewizna która psuje bezczelnie świat. Nie porno na onecie i nauka masturbacji i gender w szkołach, ale Kościół. Tak to lewactwo samo z sobą dialoguje.

  Nie uda się wam z nami.
 • @rerak 22:31:59
  Nathanel, ja Ciebie już raz wyrzuciłem.
 • @circonstance 22:07:26
  >pieniądze lewactwa
  Witaj wielebna circ, to prawdziwa radość dla mnie, wymienić parę zdań z Tobą w dniu natchnienia przez Ducha Świętego.
  Szczęść Boże.

  No cóż masz mi za złe, że czytam i rozpowszechniam wg Ciebie zakazane treści?
  Czytanie nowych rzeczy ma jednak tą zaletę, że pozwala rozwinąć własny stosunek do nich, oraz umożliwia przygotowanie na NOWE.
  By dzieci się nie bały wejścia do ciemnego pokoju.

  Moje stanowisko podałem przy końcu. Uważam za bezczelność narzucać większości problemy marginesu społecznego, który w PRL-u wiedział jak się zachowywać by ludziom nie podpadać.

  Wtedy byli oni w pełnej konspiracji i było to dobrze dla całego społeczeństwa. Natomiast, jeżeli chodzi o pieniądze to są to nie tylko pieniądze lewactwa- teoretycznie to mogą być również Twoje pieniądze, jeżeli płacisz podatki.
  Pozdrawiam Serdecznie

  http://iddd.de/rys/darkroomKL.jpg
 • @rerak 22:53:43
  Faktycznie, jesteś jednak w tym wcieleniu bardziej chamski niż Nathanel.
 • @adevo 21:37:12
  To dużo tłumaczy. Tylko sami zainteresowani i sobie przypominali jak to było parę lat temu w szkole. Dla mnie nie jest to miarodajne.
 • @leoparda 23:16:16
  93 000 odpowiedzi to są wyniki, jednak statystycznie znaczące. Trudno taką ankietę podważyć, chyba, że się udowodni fałszowanie odpowiedzi.

  Tylko po co? Propagandę robi się przeprowadzając ankietę na 100 wybranych osobach i podając udział procentowy. Tak robią mass media.

  Ta praca jest za poważna, przyjrzyj się jej w oryginale. Ja osobiście też mogę sobie dobrze przypomnieć czasy szkolne. Natomiast, jeżeli chodzi o sprawy damsko-męskie to byłem bardzo długo niedoinformowany - bo skąd?
 • @adevo 23:35:53
  Racja, 90 tys. to sporo ludzi. Chciałam znaleźć jakieś oficjalne statystyki dotyczące ile jest osób w UE o takich orientacjach. Znalazłam tylko to, że mówi się o 3%. A w UE jest 503 678 861 ludzi, czyli 15110366 może mieć taką orientację. 93079 osób było badanych, to 0,62%. Może to jest reprezentatywna grupa w badaniach statystycznych, nie wiem.

  Chyba, aby wyrobić sobie spojrzenie na tę sprawę trzeba będzie przeczytać oryginał. Bo gdyby zrobiono badanie dla wszystkich ludzi i zapytano czy w szkole doświadczyły negatywnych uwag na temat swojego wyglądu, ubioru, zachowania to odpowiedź byłaby tak. Co innego prześladowanie. A gdyby każdy z nas miał prawo manifestowania swojej odmienności charakteru w szkole czy pracy, to dopiero byłby cyrk, kłócilibyśmy się na okrągło. Przecież trzeba liczyć się z innymi, czasami słuchać, czasami iść na kompromis, a czasami wydawać polecenia.
 • @Brat Żorża 18:26:21
  Och, chyba Andarian trafił w czuły punkt. Uderz w stół a Żorżyce się odezwą ;-).
 • Zadziwiające Eurobrechty.
  "cierpią, gdyż nie mogą ujawniać swojego popędu płciowego w szkołach, w pracy i w życiu publicznym."
  To ja, jeśli powiem znajomej z pracy, że ładnie dziś wygląda, mogę zostać oskarżony o molestung, jeśli ją, o zgrozo poklepię po tyłeczku(czego nigdy nie robiłem i nie zrobię, z szacunku) mam wyrok jak w ruskim banku.
  A dwa pedały mogą przy ludziskach w miejscu pracy szkole wylkizywać sobie gardziele, obsciskiwać i i inne takie, błeee...
  To Łunia, ma im to umożliwić???!!!

  Dopiero taka sytuacja spowoduje autentyczne prześladowania i akty linczu towarzyskiego oraz moralnego, nie mówiąc o pospolitym mobbingu.

  Ewidentnie, gnoje, chcą sprowokować wybuchy społeczne.
 • @night rat 10:17:52
  sorry za niemal powtórzenie twojego komentu, nie czytałem go, teraz gdy zjechałem w celu obejrzenia mojego, widzę, że zdrowe podejscie tryumfuje.
 • hetero i homo
  Punktem ciężkości nauczania w szkole nie powinna być nauka o dewiacjach psychicznych i zboczeniach seksualnych. We wnioskach FRA z ankiety widać chore podejście, charakterystyczne dla zboczeńców, gdyż ich głównym sensem życia i całodziennych zainteresowań są 3 otwory. Oni stale uganiają się za seksem, jak zwierzęta.

  Penetrujące temat studia można zaproponować wybranym zainteresowanym uczniom po 16 roku życia i jednocześnie ich samych zbadać na przyczyny chęci pogłębiania tematu. Szkoła powinna sprawdzać, czy za takimi zainteresowaniami nie stoi tragedia z najbliższego otoczenia kandydata na "seksuologa".
 • jestem straight
  i to zdjęcie wzbudza we mnie wstręt
 • Dziwne zjawisko !
  Demografia w zastoju a o dziwo przybywa nam gejów i lesbijek ! Może to tylko moda na inność ?
 • @RICO 12:38:56
  Też bym wyeksportował te zboczenia do Chin i Indii.
  Nie pytaj, nie wiem jak tam jest.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY